ኣብ ሓንቲ ማሕበር ናይ ወለንታዊ ወይ ናይ ግብረ ሰናይ  ስራሕ "bénévole" ኣባል ምዃን ወይ ምስታፍ።
ምስ France Bénevolat ፍራንስ ወለንታውያን ማሕበር ወይ ናይ ግብረ ሰናይ  ማሕበር።

ኣብ ሓንቲ ማሕበር ናይ ወለንታዊ ወይ ናይ ግብረ ሰናይ  ስራሕ "bénévole" ኣባል ምዃን ወይ ምስታፍ።

ምስ 
France Bénevolat ፍራንስ ወለንታውያን ማሕበር ወይ ናይ ግብረ ሰናይ  ማሕበር።

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ10 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

ፍራንስ ወለንታውያን ማሕበር፣ ሓደ ንኽልተ ማለት ሓገዝ ንዝደልዩ ሽጉራት ሰባትን፣ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና፣ ንዝብሉ ሰባትን ዘራኽብ ማእከላይ ኣካል ኮይኑ፣ክልተ ዓይነት ናይ ስራሕ ተልእኾታትን ግዝያትን ኣለዎ፣ንሱ ድማ "ponctuelles" ግዜኡ ዝሓለወ ተልእኾን ማለት ንሓንሳብ ጥራይ ዝግበር ኣገልግሎት ኮይኑ፣እቲ ኻልኣይ ድማ ተደጋጋሚ "régulières" ኣገልግሎት ወዩ ተልእኾ ይበሃል እዚ ድማ (ንኣብነት ነፍስ ወከፍ ሰሙን ዝደጋገም ዓይነት) ከም ማለት እዩ፣   

ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ብዙሕ ነገራት ከሳልጣን ክሕግዛን ዝኽእላ ኣዝየን ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ፣ምዕዳል መግቢ፣ ክዳውንቲን ንዝተሸገሩ ሰባትን ፣ ኣብ ገዝኦም ዕዮ ገዛ ክገብሩ ንዝደልዩ ቆልዑት ምሕጋዝ፣ ዝተፈላልዩ ንጥፈታት ብምድላውን፣ ናይ ቋንቋ ትምህርትታትን ስልጠናታትን ብምሃብ፣ ሞያ ወይ ስራሕ ኣብ ምርካብ ንዝተሽገሩ ምሕጋዝን ካልኦት ነዚ ኣቶም ዝኣመሰሉ ነገራትን ዝጠቓለሉ ሓገዛትን ኣብ ምሃብ ይሳተፋ ማለት እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ግዜ

ንሓደ ሰዓት ጥራይ ወይ ንሓዋሩ፣

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ግዜ

ንሓደ ሰዓት ጥራይ ወይ ንሓዋሩ፣

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧


ነቲ ብወለንታኻ ንምሕጋዝ ዝጀመርካዮ ዕዮ፣ ዝኣተኻዮ ቃል ብምጽንዕ ኣባልነትካ ብናይ ወለንታውያን ፓስፖርት ዝበሃል ምርግጋጽን ምድልዳልን፣

  • በዚ ናይ ወለንታውያን ፓስፖርት ዝበሃል እምበኣር፣ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ስራሕ ልምድታት፣ ኣብዚ ብናይ ወለንታውያን ተሳትፎ ክብሪ ይህብ እዩ፣
  • እዚ ናይ ወለንታውያን ፓስፖርት ዝበሃል እምበኣር፤ ኣብዘን ስዕባ ኣዝየን ኣገደስቲን ኣበይቲን ትካላት ፍሉጥን ቅቡልን እዩ፥  
  • ብመጀመርያ ኣብ ኣፍፓ፣ ኣፍፓ"AFPA" ማለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝዓበየ ናይ ሞያ ትምህርቲ ትካል ብናይ ዓድና መምዘኒ ከም ተግባረ እድ ዓይነት፣ 
  • ከምኡውን ኣብ ቤት ጽሕፈት ደለይቲ ስራሕ ማለት ፖል ኣምፕልዋ"Pol Emploi" ብድሕሪ ኡ ድማ ኣብ ሃገራዊ ናይ ትምህርቲ ዓውዲ ወይ ብናይ ዓድና ሚኒስትሪ ትምህርቲ"Education nationale" እንብሎ ማለት እዩ፣ ቨ ኣ አ "VAE"ንዘለዎ ናይ ስራሕን ልምድታትን ሚዛንን ክብርን ዝህብ እዩ፣

ቋንቋ ፈረንሳይ ብምምሕያሽ፣ ኣብ ሕብረተሰብ ፈረንሳይ ባህሉን ልምዱን ኣነባብራኡን ቦታ ረኺብካ ከም ናታቶም ናብራ ናይ ምንባር ዕድል ምጥጣሕ፣

እዘን ማሕበራት ንተጠቀምቲ ናይዚ ኣገልግሎታት ዝራኸባሉ ፍሉይ ቦታ ኣለወን፣ ኣነባብራ ሕብረተሰብ ፈረንሳይ፣ ብግቡእ ኣብ ምርዳእ ዝሕግዝ፣ ብሓባር ናይ ምዝታይን፣ እዚ ሓሳብ ንሓሳብ ምልውዋጥን ናይ ምዝርራብን ናይ ምይይጥን ግዜ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ድማ ክእለት ቋንቋ ፈረንሳይ ኣብ ምምሕያሽን ምምዕባልን ንጥቀመሉ ኢና ማለት እዩ። 

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ


ኣብዚ ናይ ፍራንስ ናይ ወለንታውያን ማሕበር ናይ መርብብ ሓበሬታ ኣድራሻ፣ እትደልይዎ ተልእኾ ወይ ኣገልግሎት ርኸቡ፣  

ኣብዚ  ናይ ፍራንስ ናይ ወለንታውያን ማሕበር ናይ መርብብ ሓበሬታ ኣድራሻ  site de France Bénévolat, ኣብቲ እትነብሩሉ ከባቢ ዘለዋ ናይ ወለንታውያን ማሕበር ኣድራሻ ክትረኽቡን፣ ክትምዝገቡን ንሳቶም ድማ ክድውሉልኩምን ክረኽቡኹምን ድማ እዮም።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
26 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
19እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
France Bénévolat

France Bénévolat