ባህላዊ ንጥፈት ካርድ ንምስታፍ ክፍሊት ብነጻ ንምርካብ

ባህላዊ ንጥፈት ካርድ ንምስታፍ ክፍሊት ብነጻ ንምርካብ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ20 mai 2022

እንታይ ኢዩ?

እቲ "pass culture" ሓደ ኣፕሊኬሽን ኮይኑ ን መንእሰያት ካብ ደቂ 15 ክሳብ 18 ዓመታት ናይ ባህላዊ ንጥፈታት ንኽድህስሱ ዝሕግዝ ቼክ ናይ 380 €ዩሮ እዩ።

  • ናብ ሲነማ ምኻድ ፣ ሙዝየማት ምድህሳስ
  • መጽሓፍቲን ፣መጋዚናት ምግዛእ
  • ኣብ ዎርክሾፓት ምስታፍ
  • ሙዚቃል ፊልምታትን ዳውንሎድ ንምግባር

i ምፍላጡ ኣገዳሲ :ኣብ ባህላዊ መድደባት ንምስታፍ፣ ኣብ ፈረንሳ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝጸንሐ ልኸውን ኣለዎ። እቲ ቲኬት ምናልባት ክሳብ 19 ዕድመ ከገልግል ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ን ድሕሪ ምዝገባ ክልተ ዓመታት ስለ ዝጸንሕ።

እቲ ዋጋ ከከምዕድመኦም ይፈለለ እናወሰከ ይኸይድ እዩ ፣እቶም መንእሰያት ግን ይስርሑ ኣይስርሑ ዝወሃቦም ክፍሊት እዩ።

  • 20 ዩሮ፣ ንደቂ 15 ዓመት
  • 30 ዩሮ፣ ን ደቂ 16 ዓመት
  • 30 ዩሮ፣ ን ደቆ 17 ዓመት
  • 300 ድማ ንደቂ ዓመት 18

ንመን ኢዩ ፧

ዕድመ ይሓትት
ካብ 15 ናብ 19 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ካብ 15 ናብ 19 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ኣፕሊኬሽን ሳድን ሎድ ግበርዎ

ኣብ Google Play ብምኻድ l'App Store ብምጥዋቕ ናይቲ መድደብ ሓበሬታ ዝያዳ ምፍላይ ይከኣል እዩ።

2

ተመዝገቡ

ንምምዝጋብ ፣ iእዚ ዝስዕብ ዶክሜንታት ብ ስካን ስደድድዎ።

  • ተሴራኹም
  • ናይ መንበሪ ገዛ ሰርቲፊኬት ፣ (,እንተደኣ ምስ ሰብ ኴንኩም እትነብሩ፣ ናይቲ ዋና ገዛ ፌርማ ዘለዎ )ክኸውን ይግባእ።.
3

ነቲ ቲኬት ክንጥቀመሉ ምእንቲ

ምስ ተመዝገብኩም፣ ባህላዊ ንጥፈታት ከም እኒ (ሲነማ ፣ ሙዝየም። ስታጅ ...) ክትሓዝኡ ትኽእኩ ኢኹም።፣ ከምኡ እውን (መጽሓፍቲ ፣ ፊልም፣ ሙዚቃ ...) ብሳላ እቲ ኣፕሊኬሽን በቲ 380€. ተጠቒምኩም ክትዕድጉ ትኽእሉ ኢኹም።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

እቲ ቲኬትኩም ምጥቃም ኣይትረስዑ !

ናብ ትያትር ምኻድን ሲነማ ክትርእዩ ምስ እትደልዩ፣ ? ናይ ስእሊ ኮርሳት ክትሳተፉ ምስ ትደልዩ፣? ልብወለድ ከተንብቡ ምስ እትደልዩ፣ ,ሓደ መደብ ናይ ሞንጋ፣ , መገዚን ክትገዝኡን ኣብ ኦን ላይን ሙዚቃ ክትሰምዑ ምስ እትደልዩ፣ ? ዝተፈላለዩ ባህላዊ ንጥፈታት ምስታፍ ምስ እትደልዩ። ደስ ዝበለኩም ምረጹ።

እቲ 300 ኣብ 2 ዓመታት ምጥቃም ኣይትረስዑ፣ ከይተጠቐምኩምሉ ኣይትሕለፉ !

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
8 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Pass Culture

Pass Culture