Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Refugee Food

Refugee Food
ኣዳላዊRefugee Food

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 2 ሰዓት

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው

ምኽሻን መግቢ ኣብ ዝዛዕብኡ ዓውደ መጽናዕቲ ተሳተፉ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 mois

እንታዩ’ዩ ?

ኣቲ ንደተኛታት ብኣሰልጠንቲ ኣብ ዝምራሕ ናይ ምብሳል ዓውደ መጽናዕቲ ንምስታፍ ነጻ ቦታ ርኸቡ።

ኣብዞም ዕለታት ናይ ዝቕጽል ዓውደ መጽናዕትታት ኣብ ፓሪስ ምስታፍ ትኽእሉ ኢኹም፤

  • ረቡዕ 21 ለካቲት 2024 ፣ ካብ ሰዓት 9:30 ክሳብ 12:30 pኣብ Petites Cantines - ብሃይታም ካራጃይ ዝምራሕ ዓውደ መጽናዕቲ ምብሳል ሶርያHaitham Karajay
  • ቀዳም 24 ለካቲት 2024 ፣ ካብ ሰዓት 11:30 ክሳብ 13:30 ኣብ HOBA - ብኦሌና ፈዶሪሺና ዝምራሕ ዓውደ መጽናዕቲ ምብሳል ዩክሬን።Olena Fedorishyna
  • ሰሉስ መጋቢት 12, 2024 , ካብ ሰዓት 17 ክሳብ 19 30 ኣብ Petites Cantines
  • ሰንበት መጋቢት 24, 2024 , ካብ ሰዓት 11:30 ክሳብ 13 30 , ኣብ HOBA - cooking workshop ኣፍጋኒስታናዊት ጓል ኣንስተይቲ ብመሓመድ ዓሊዛድMohammed Alizad ዝተኣንገደት።
  • ሰንበት ሚያዝያ 14, 2024 , ካብ ሰዓት 11:30 ክሳብ 13:30 p.m., ኣብ ኣንዳ HOBA.

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ካብ ብ ዝተፈላለዩ ናይ ሶርያ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ሊባኖስ፣ ዩክሬን... ካብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ብዝመጹ ሜላታትን ቀመማትን ምስራሕ ክትመሃሩ ትኽእሉ ኢኹም።

እምበኣርከስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውደ መጽናዕቲ ኣስታት 10 ሰባት ኣለዉ፣ ብሓባር ክብስሉን ኣብ መወዳእታ መግቢ ክካፈሉን እዮም።

ምስ ሓያሎ ብሄራት ዘለዎም ሰባት ክትራኸብን ጽቡቕ ግዜ ከተሕልፍን ጽቡቕ ዕድል እዩ።

ከምኡውን ኣብ ምሉእ እቲ ንጥፈት ብፈረንሳ ኢኻ ትረዳድእ፣ እዚ ድማ ሓደስቲ ቃላት ንምምሃርን ብቃል ንምስጓምን ዝሕግዝ ሜላ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ቅድሚ ኣብ ዓውደ መጽናዕቲ ምክፋልኩም ምዝገባ የድሊ።

ምዝገባን ሓበሬታን ብኢመይል ፡ lena@refugee-food.org

ኣድራሻታት ናይ ምብሳል ዓውደ መጽናዕቲ፤
HOBA : Parc Martin Luther King, 44 Rue Bernard Buffet, 75017 Paris
Les Petites Cantines : 94 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris.
፡ 75013 ፓሪስ እዩ ኣድራሻና።
ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
refugeefoodrefugeefoodተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
ghannamghannamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
darcydarcyተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት