ንነብሰ ምውህሃድን ዝሕዝግ ስፖርት ንምግባር ክኣል
ምስ ምስ Primo-Sport

ንነብሰ ምውህሃድን ዝሕዝግ ስፖርት ንምግባር ክኣል

ምስ 
ምስ Primo-Sport

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ10 mars 2023

እንታይ ኢዩ?

"ፕሪሞ-ስፖርት" ንሓደስቲ መጻእቲ ዝኸውን ሰለስተ ናይ ስፖርት መደባት ንሃቀነ ኮይኑ፡ ዝተፈላለየ ዕላማታትቱ እዞም ዝስዕቡ እዮም፤

 • ስሩዕ ልምምድ ስፖርት (3 ወርሒ)
 • ዜጋታት ብስፖርት ምስልጣን (6 ወርሒ)
 • ሞያዊ ውህደት፡ ከም እኒ ኣብ ስፖርትን/ወይ ቀዳማይ ረድኤትን ዝኣመሰሉ ዝልጠናታት ምርካብ

ካብተን ሰለስተ መደባት ሓንቲ ድሕሪ ናይ መጀመርታ ገምጋም ምምራጽ ይከኣል እዩ።
ብድሕሪ ሓንቲ ምስ ድሕረ ባይታት ተመክሮ ድሌታትኩምን ዝሰማማዕ ዓይነት ምምራጽ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ግዜ

ካብ 3 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ግዜ

ካብ 3 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ስፖርታዊ ምሕዝነት ንምክዕባት

ብስፖርት ኣቢሉ ዝግበር ምንቅስቓሳዊ ክእለት ናይ ምስልጣን ክእልተ ተጠቐሙ!

ስፖርት ዝተፈላላየ ድሕረባይታ ዘለዎም ሓደስቲ ሰባት ንምልላይ ዝሕግዝ መንገዲ ውን እዩ፤

 • ሕድሕዳዊ ተመክሮ ንኽትማሃሃሩ ።
 • ሓባራዊ ምሕዝነታዊ ህሞት ክሰብሉ ።

ብስፖርት ኣቢልኩም ተማሃሩ

 • ብቕዓትኩም ምክፋል፡ ምክብባርን ምብላጽን ክብርታት ንምንጽብራቕን
 • ንኻልኦት ብኽብረት ምግላጽ ተሃዋስነትን ርእይቶታትን ብግቡእ ተጠቐምሉ።
 • ናይ ተወፋይነትን ተበግሶን ስምዒት ንቕሓት ምብርታዕ።

ብስፖርት ኣቢልኩም ስራሕ ደለዩ

ኣብ ሞያታት ስፖርት ንምስልጣን ውልቃውን ዝኽፈሎን ደገፍ ንህብ፤

 • ምድላው ናይ ብቕዓት ምስክር ወረቐት መራሒ ስፖርት (CQP ALS) ንምሓዝ
 • ንስራሕ (BAFA) ናይ ብቕዓት ምስክር ወረቐት ምህላው።

ጽቡቕ ምፍላጥ :

ኣብ ቀዳማይ ረድኤት (PSC1) ምልምማድ ወይ ስልጠና ክወሃበኩም ተኽእሎ ኣሎ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና!

 • ብቴሌፎን... : 07 78 56 61 67
 • ብኢመይል፡ vmery.laligue@ufolep.org

ጽሓፉልና ወይ በዚ ቁጽሪ ደውሉልና፣ ምስተን ዝቐረባኹም ኮሚቴታት ርክብ ክትገብሩ ኢኹም።

ጽቡቕ ምፍላጥ !

እዚ ተኽእሎ እዚ፣ መንበሪ ፍቓድን CIR (ናይ ቁዕባ ወረቐት ንዘለዎም ) ጥራይ እዪ ዕድል ክፉት ዝኾነ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
4 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
3እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
UFOLEP

UFOLEP