ኣብ እቲ እትነብሩሉ ከባቢኹም ዝርከብ ማሕበር ዘዳለዎ ናይ ምዕላልን ቡንን ሻሂን ምስታይን ሓደሽቲ ሰባት ምልላይ።
ምስ ኣብ ሰኩር ካቶሊክ ቡርጎኝ (Secours Catholique Bourgogne)

ኣብ እቲ እትነብሩሉ ከባቢኹም ዝርከብ ማሕበር ዘዳለዎ ናይ ምዕላልን ቡንን ሻሂን ምስታይን ሓደሽቲ ሰባት ምልላይ።

ምስ 
ኣብ ሰኩር ካቶሊክ ቡርጎኝ (Secours Catholique Bourgogne)

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ7 mai 2021

እንታይ ኢዩ?

ሓደሽቲ ሰባት ክትላላዩ ትደልዩ ዶ? ማሕበርና ማሕበር ካቶሊክ ሰኩር ናባና መጺኹም ቤተሰባዊ ዝኾነ ጽቡቕ ናይ ምልላይን ዕላልን ምዝርራብን ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ባህልን ልምድን ምልላይን ናታትኩምውን ብተማሳሳሊ ኣብ ምልልላይን ዝዓለመ ናይ ፍቕርን ሕውነትን ጽቡቕን ደስ ዝብልን ግዜ ከተሕልፉ ይዕድመኩም።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምስ ሰባት ብቐሊሉ ክትላለዩ ምእንቲ፣

! ንዑ ኣብዚ ኣብዚ ናይ ቡን ሻሂ ! ናይ ወካዕካዕ እዋን ፣ ሓደሽቲ ሰባት ክትላለዩን ጽቡቕን ደስ ዝብልን ግዜ ከተሕልፉ ኢህን-ምሂን ክትብሉ ንዕድመኩም።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣብ ጥቓኹም ዝርከቡ ኣባላትና ርኸብዎም፣

ኣብዚ መሐበሪ ካርታ እትርእይዎ ዘለኹም ቀይሕ ነጥቢ ብምጥዋቕ፣ ሓበሬታ ኽትርከቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣገዳሲ ሓበሬታ፣ ብምኽንያት እዋን ለበዳ ኮሮና፣ ገለ ጉጅለታትና ካብ ንጥፈታተን ደው ኢለን ስለ ዘለዋ፣ ናብቲ ቦታ ቅድሚ ምኻድኩም፣ ብምድዋል ኣጣልሉ። እቲ ኹነታት ብምርዳእኩም ኣቐዲምና ነመስግን ።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
4 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
SECOURS CATHOLIQUE délégation Bourgogne

SECOURS CATHOLIQUE délégation Bourgogne