መግቢ ንምዕዳል ናይ ወለንታዊ\ት ተሓጋጋዚ\ት ምዃን
ምስ ግሬን ደ ሶሊዳሪቴ ትርጉሙ ፍረ ናይ ምልውዋህ እትበሃል ማሕበር ማለት እዩ።

መግቢ ንምዕዳል ናይ ወለንታዊ\ት ተሓጋጋዚ\ት ምዃን

ምስ 
ግሬን ደ ሶሊዳሪቴ ትርጉሙ ፍረ ናይ ምልውዋህ እትበሃል ማሕበር ማለት እዩ።

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ20 oct. 2021

እንታይ ኢዩ?

ምስ ሓንቲ ንጽጉማት ሰባት እትሕግዝ ማሕበር ግብረ ሰናይ ኣብ ምትሓጋገዝ ኣብቲ ሓገዝ ኣብ ምስታፍን እጃምካ ምብርካትን።

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳይ ን ቋንቋ ዓረብን

•ምዕዳል መግቢ ( ዕሹግ መግቢን ውዑይ መግቢን)

•ማሮድ ምግባር :- ማሮድ ማለት ካብ ገዛኻ ኮነ ኢልካ ንጽጉማ ሰባት ንምሕጋዝ ኣብ ጎደና ዝተጸገሙ ሰባት ንምድላይ ኮለል ምባል ማለት እዩ ትርጉሙ ( ኣብ ጎደና ዘለው ሰባት ምርኣይ ምስኦም ምዕላል ዝኾነ ነገር ቀረብ ምግባር ) ::

ግሬን ደ ሶሊዳሪተ ( ፍረ ናይ ምድንጋጽን ምትሕግጋዝን እትበሃል ማሕበር ፥ ጽጉማት ሰባት ብቐሊሉ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ንምስታፍ ምቹእን ደስ ዝብልን ሃዋህው ምፍጣርን ፣ ቋንቋ ፈረንሳይ ኣብ ምዝራብ ብምትብባዕ ነቲ ጽጉም ሕብረተሰብ ምሕጋዝን ::

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 16 ናብ 77 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
5
ግዜ

ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

33 - Gironde

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 16 ናብ 77 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
5
ግዜ

ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

33 - Gironde

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ናይ ሓባር ግዜ ምሕላፍ

ኣብ መንጎ ገበርቲ ሰናይን ተጠቀምትን ማለት ናይ ገብሪ ሰናይ ሓገዝ ዝደልዩ ሰባትን ጥምረት ወይ ድልዱል ዝምድና ምፍጣር ::

ኣብ ከተማ ቦርዶ ናይ ምትሕግ ጋዝ ተሳትፎታት ምግባር ::

ኣብ ከተማ ቦርዶ ዝርከቡ ገበርቲ ሰናይ ብምትሕብባር ኣብ ጸገም ንዘለዉ ሰባት ምሕጋዝ ::

ምዝውታር ቋንቋ ፈረንሳይ ኣብ መዓልታዊ ሂወትናን ብተግባር ድማ ምዝርራብን ክትጥቀመሉ ምኽኣልን።

ኣብዚ መግቢ ናይ ምዕዳል ናይ ገበርቲ ሰናይ ተግባር ምስታፍ ጥቕሙ መዓልታዊ ምስ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ቋንቋ ፈረንሳይ ስለ ትዛረብ ክእለት ኣዘራርባኻ ክምዕብል የኽእለካ እዩ።

በቲ ዝጥዕመካ መንገዲ ኣብ ነጻ ዝኾንካሉ ግዜ ነቲ ክትገብሮ ትሓስብ ዘለኻ ብዕቱብነት ምሓዝ።

እቶም ንጥፈታት ካብ ሓደ ሰዓትን ካብኡ ንላዕሊ ጊዜ እውን ዝወስዱ ስለዝኾኑ፥ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፥ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን መደባትካ ምስራዕ፥ማለት ኣነ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኣየናይ ንጥፈታት እየ ክሳተፍ ዝደሊ ኢልካ ምርጫኻ ምምራጽን መደባትካ ምምዳብን ምስራዕን ።

ናይ ንጥፈታት ሰዓታት ከምዚ ዝስዕብ ይመስል

•ምዕዳል ዕሹግ መግቢ፣ ሰኑይን ሓሙስን ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ ክሳዕ ሰ ዓት 7 ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን ድማ ካብ ሰዓት 17 ክሳዕ ሰዓት 19 ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ።

•ምድላውን ምዕዳልን ውዑይ ነገራት ድማ ቀዳም ንግሆ እዩ ምዕዳል ድማ ካብ ሰዓት 6 ክሳዕ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ማለት እዩ ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን ድማ ካብ ሰዓት 18 ክሳዕ 19 እዚ ሰዓታት እዚ እምበኣር ሰዓታት ናይ ግዜ ክረምቲ እዩ።

•ማሮድ ዝግበረሉ ሰዓታት ድማ ክልተ ግዜ ኣብ ሰሙን ምዃኑ እዩ ንሱ ድማ ሰኑይን ሓሙስን ካብ ሰዓት 7 ክሳዕ 11 ናይ ምሸት።

ብኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን ድማ ካብ ሰዓት 19 ክሳዕ ሰዓት 23 ናይ ምሸት። ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ።

( ማሮድ ምግባር ማለት ካብ ገዛኻ ኮነ ኢልካ ንጽጉማ ሰባት ንምሕጋዝ ኣብ ጎደና ዝተጸገሙ ሰባት ንምድላይ ኮለል ምባል ማለት እዩ ትርጉሙ)።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ንኽትረኽቡና ማለት ብቴሌፎን ይኹን ብደብዳበ ወይ ብ ኢመይል ክትጽሕፉልና ምስ እትደልዩ ኣብዚ ጠውቑ ፥

ብመራኸቢ ብዙሃን ማለት ብፈይስ ቡክ ክትረኽቡና: ኣብዚ ጠውቑ : Cliquez ici!

ብኢመይል ክትረኽቡና : contact@grainesdesolidarite.fr

ቴሌፎን እንተደሊኹም ድማ በዚ ቁጽሪ ደውሉልና : 0650524052

ብኣካል መጺእኽን/ኹም ርኸባና/ርኸቡና !

ብቐጥታ ኣብ ቤት ጽሕፈትና መጺኹም ከተዛራርቡና ምስእትደልዩ ድማ ወትሩ ረቡዕ ኣብ መንጎ ሰዓት 5 ን 30 ሰዓት7 ን 30 ብኤውሮጳውያን ኣቆጻጽራ ድማ ኣብ ውሽጢ ሰዓት 17h30 ክሳዕ19h30 ዘሎ ስዓታት ክትመጹና ትኽእሉ ኢኹም ኣድራሻና እዚ ዝስዕብ እዩ :-

48, rue Kléber

33800 BORDEAUX

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Graines de solidarité

Graines de solidarité