ኣብ Saint-Nazaire ሳንት ናዝሬት ከመይ ከም ዝንበር ምሕጋዝ
ምስ ብምትሕብባር PARL'On

ኣብ Saint-Nazaire ሳንት ናዝሬት ከመይ ከም ዝንበር ምሕጋዝ

ምስ 
ብምትሕብባር PARL'On

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ10 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

PARL'On, ሓደ ን ዑቕባ ዝረከቡ ስደተኛታት ሓገዝ ዝገብር መስርሕ ወይ ባይታ እዩ። ኣብ መዓልታዊ ናብራ ኣብምስልሳል ዝሕግዞም፣ ናይ ቤት ጽሕፈት ወረቕት ከም ዝርድእዎ፣(ትምህርቲ ቋንቋ፣ ምምራሕ መኪና ወዘተ) ከምኡ እውን፣ (ምርብ ምው ማሕበራት፣ ትካላት፣ማእላትን ካልእን ምልላይ)ንዚንካልእን ፣ ኣብ ናይ ሓገዝ ንምርካብ ኣብ ኢንተርነት parlon.solidarite-estuaire.fr/ ሓበሬታ ይህብ።

: parlon.solidarite-estuaire.fr/ i ኣገዳሲ ሓብሬታ፣ ነዚ
ሓለፋታት እዚ ንምኽሳብ ንስኹም እውን፣ኣብቲ ዝዳሎ በዓላት ብምስታፍ ፣ ኣብ ስልተናታት ንወርሾብን ብምስታፍ፣ ካልእን ኣብ ዙርያ ህይወትኩም ዘለዉ ንነገራት ፣ ናይ ትምህርቲ ፣ስልጠና፣ መሰል ስራሕን ካልእን ክትፈልጡ መታን ንኢንተርነት ብቐጻሊ ተኸታተሉ። parlon.solidarite-estuaire.fr/

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

44 - Loire-Atlantique

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

44 - Loire-Atlantique

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብ Saint-Nazaire ከመይ ብዝበለጸ ከም ዝንበር ምፍላጥ

PARL'On, ብቐጻሊ፣
ዝተፈለለዩ ሓባራዊ ሓባራዊ ኣገዳስነት ዘለዎ፣ ሰብ ሞያ ዝህብ ዎሓበሬታታትን ስልጠናታትን ብዝዕባ ትምህርቲ ን ስራሕ ፣ ገዛን
ንካልእን ብምሕባር።

ከምኡ እውን፣ ስራሕ፣
ገዛ፣ ካልእን ፣እንተላይ መጻወትክ ናይ ቆልዑን ኣባጽሕን ዝኸውን
መጻወቲታን ካልእን ንዕድል ኢና።

ብዛዕባ መሰላትኩም ሓበሬታ ምርካብ

ብተወሳኺ እውን ትካልና፣ ኣብ ምርዳእ መሰል ስደተኛ ዝዓለመ ፣ ኣፍልጦ ንምክዕባትን ተረባሕቲ ናይ እቲ መሰለቶም ምእንቲ ክኾኑ ዝዓለመ፣ ኮንፈረንሳት ኣዀባታታን ይውድብ።

ምልላይ ሓድሽ ሰብ

PARL'On ከምኡ እውን ማሕበርና "binômes interculturels" :

ብምትሕብባር ፣ ምእንቲ ምስ ካልእ ሰብ ምርኻብ ዝዓለመ ዝተፈላላአይ ንጥፈታት ይሰላስልእዩ ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

እንተርነት ሳይትና ረኣይዎ

አኸቡና !

ብቴለፎን እውን ርኸቡና , ኣብ መደባትና ንምስታፍ፣ ርእይቶኹም ንምቕባል ድሉዋት ኢና!

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Association Solidarité Estuaire

Association Solidarité Estuaire