መንበር ገዛ ንምርካብ፣
ምስ ብምትሕባር ኣዶማ(Adoma) ብዝበሃል ገዛ ዝበሃል ገዛ ዘካሪ ትካል፣

መንበር ገዛ ንምርካብ፣

ምስ 
ብምትሕባር ኣዶማ(Adoma) ብዝበሃል ገዛ ዝበሃል ገዛ ዘካሪ ትካል፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ16 mars 2021

እንታይ ኢዩ?

ኣዶማ Adoma ናይ ገዛ ክራይ ፣ ፍታሕ ንምርካብ ዝቖመ ወሃብ ኣገልግሎት ትካል ከም ምዃኑ መጠን፣ ብዘይ ዝኾነ ምፍልላይ ንኣብነት ናይ (ስራሕ ዘለዎምን ዘይብሎምን፣ ውልቀ ሰብ ወይ እውን ስድራ) ። ኣብ ቁጠባዊ ሽግር ዘለዎ ይኹን ወይ፣ ናይ ትካሉ ኣብ ምትታይ ዝርከብ። ቀዋሚ ገዛ ዘለዎን ዘይብሉ ወዘተ።

ኣብዚ ብምጥዋቕ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ፣ ገዛውቲ ሰብ ዘይብሉ ክትፍትሹ ትኽእሉ ኢኹም።

: Où loger chez Adoma ?

i ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ፣ኣብ ገዛ ንምድላይ፣ ነዚ ቅጥዒ ማለት ፎርሙላ formulaire de demande de logement ኣብ መስመር ምምላእ፣ የድሊ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ን 2 ዓመታት።

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ን 2 ዓመታት።

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ዝተፈላለየ ዓይነት ገዛውቲ ምስ ኣቑሑቱ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣለኩም።

Adoma ዝተፈላለየ ዓይነት ገዛውቲ ምስ ኣቑሑቱ ን ኣገልግሎት ቀሪቡልኩም ኣሎ።

  • ክፍሊታት፣ ክሽነ፣ ዓይኒ ምድሪ ወይ ሽቓቕን መሕጸብ ኣካላት ማለት መሕጸብ ነብስን፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊታት ተመሳሳሊን ኣገልግሎታት፣ቀሪቡልኩም ኣሎ።
  • ናይ ውልቂ መሕጸብ ነብሲ ዘለዎ ክፍሊታት፣ ክሽነ፣ ሽቓቕ፣ ብዙሓት መደቀሲ
  • መደቀሲ፣ ምስ ናይ ውልቂ መሕጸቢን ሽቓቕን ፣ ክሽነን ብዙሕ መደቀሲን፣
  • ክፍሊታት ገዛ ማለት ስቱድዮ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምስ ክሽነ ዓይኒ ምድርን ምሕጸቢ ኣካላትን ዘጠቓለለ ማለት እዩ፣ ኣብ ጸግዒ፣ ሓንቲ ኽሽነ፣ ሽቓቕ።

ሓንቲ ክፍሊ ምስ ክሽነ ዓይኒ ምድርን ምሕጸቢ ኣካላትን ዘጠቓለለ ማለት እዩ፣፣ ብዘይካ እዘን ንሓደ ሰብ ዝኾና ገዛውቲ ገዲፍካ ከም ፍታሕ፣ ንቆልዑት ዘለዎም ስድራ ቤታት ዝኸውን ገዛውቲ እውን ኣሎና።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ነዚ ዝስዕብ፣ ቅጥዒ ፎርሙላ ምምላእ የድሊ።

ኩሉ ሓበሬታ እውን ኣብ መስመር ኣለኩም ፣ ጠውቕዎ። www.adoma.fr. ገዛ ንኽትሓቱ እንተድደሊኹም ነቲ ፎርሙላ ካብዚ ምልኡ : ICI

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
30 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Adoma

Adoma