ሓፈሻዊ ኩነታትኩም ኣድራሻኹም ን OFPRA ምሕባር

ሓፈሻዊ ኩነታትኩም ኣድራሻኹም ን OFPRA ምሕባር

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ5 janv. 2023

እንታይ ኢዩ?

እንተደኣ ኣድራሻታት ናይ ጶስጣ፣ ቁጽሪ ቴለፎንን ,ወይ ኢመይልን dresse mail (ምእንቲ ክንረኽበኩም፣ ), ኦፍራ ክትሕብሩ ይግባእ፣

በዚ ድማ ኦፍራ l’OFPRAናብቲ ሓድሽ ኣድራሻ ን ኣብነት ናይ ዕለተ ልደት ወረቓቕቲን ካልእን ምእንቲ ክንሰደልኩም ንኽእል ።

> ብዛዕባ እቂ ኣብ ረፊጂ ኣንፎ ተወከሱ "Demander un acte de naissance" et "Demander un acte de mariage"

i

ምፍላጡ ዘገድስ፣

ነዚ ን ኽትገብሩ ሓደ ናይ ኦፍራ ቁጽሪ ክህልወኩም ይግባእ OFPRA eምእንቲ ን ኦፍራ ብዛዕባ ጉዳይኩም ክትሕብሩ፣


ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ብኸመይ ይኸውን

1

ናይ ኦፍራ ቁጽርኹም ኣዳልዉ

ቅድም ነቲነቲ 9ቁጽርታት ኣዳልውዎ፣ XX-XX-XXXXXኣብ እቲ ላዕለዋይ ሸነኽ ብ ጸጋም ናይ እቲ ናይ ኣፍራ ደብዳቤ ኣለኩምl’OFPRA.

i

ምፍላጡ ዘገድስ፣ እንተአ ናይ OFPRA ቁጽሪ ዘይብልኩም ኮይኑ፣ ናይ d’étranger (እቲ 9 ወይ 10 ቁጽርታት ናይ ጣህትትቲ ዑቕባ ብ ፕረፈክጩር ዝተዋህበ ደብዳቤ፣ ዘሎ ቁጽሪ ብምጥቃም ናብ ፣ ብ ኢድ ኣጽሒፍኩም ናብ፣ እዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ብ ኣኢድኩም ከተብጽሕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኩሉ ቁጽሪታት ናይ ሓድሽ ኣኣድራሻ ብምጥቃም።

adresse:
OFPRA
201 rue Carnot
94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

2

ብ ኢንተርኔት ካብ OFPRA ሰነድ ምጥላብ

  • ኣብቲ "Modifier mes coordonnées" :ዝብል እተዉ

https://www.ofpra.gouv.fr/mes-demarches-en-ligne/modifier-mes-coordonnees

  • ውልቃዊ ሓበሬታኹም ኣጻፍፉ
  • ኣብቲ "Suivant" ዝብል ኣተዉ
  • ነቲ ሓድሽ ቁጽሪን ናይ ቴለፎን፣ ወይ ኣድራሻኹም ይኹን ኢመኡልኩም ኣእትዉ።

ምፍላጡ ዘገድስ፣

እቲ ጠለብኩም ስም ተኻየደ፣ ሓድ ፣ numéro de suivi : ዝብል ክወሃበኩም እዩ፣ ተኸታተልዎ።

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ሕቶይ ተኸታተሉ።

ቁጽሪ ምክትታልካ ንገስጋስ ናይቲ ናይ ርክብ ሓበሬታ ለውጢ ሕቶኻ ክትከታተል የኽእለካ ።

ነቲ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ንምክትታል፤

  • ኣብዚ ሊልን ce lien. ጠውቑ ።
  • ኣብቲ “ቁጽሩ ብምምልካት ንሓደ ሕቶ ተኸታተሎ” ዝብል ክፍሊ ቁጽሪ ምክትታል ኣእቱ።
  • ኣብ “Search” ጠውቕ: ናይቲ ሕቶኻ ናይ መስርሕ ኩነታት ክትዕዘብ ኢኻ።
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
63 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Ofpra

Ofpra