ናይ ገዛይ ፓጄት ባዕለይ ብ ኸመይ የማሕድሮ

ናይ ገዛይ ፓጄት ባዕለይ ብ ኸመይ የማሕድሮ

ብሕጽር ዝበለ፣

እንታይ ኢዩ?

ምፍላጥ ምሕደራ ናይ ገንዘብካ ወጻኢታትካን ኣታዊታትካን ናይ ገንዘቭ ኣብ መጻኢ ንመደብትካ ንምስራዕ ንምቁጽጻር ገንዘብካ (ኢኮኖሚ ቁጠባ) ንምግባር ይሕግዝ

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ክዝክሮ ዝግባኒ ወይ ክገብሮ ዝግብኣኒ

እቲ ገንዘብ ናይ ገዛ ክራይ ቀዳምነት ክውሃቦ ዝግብኦ ነገር ኢዩ፣

ኣብ ፍሉጥ ግዜ ዝክፈል ኢዩ ፣ ቀጻሊ ካብ ባንክኹም ዝውሰድ ገንዘብ ኢዩ ፣ በዚ ምኽንያት ነዚ ነገር ተግንዚብና ካብ ገንዘብና 1/3 ከነቐምጥ ይግብኣና ፤፣

2

ፍልልይ ዋጋ ናይ ገዛ ክራይ

ወጻኢታት

• ገንዘብ ናይ ውሕስነት

• ዋጋ ናይ ኣጀንሲ

• ዋጋ ናይ ምቅያር ገዛ

• ሕሳብ ምኽፋት ናይ ኢንተርነት ወይ ተሌፎን

• ኣድረስ እንተ ቀይርካ ወይ ደባዳቤ ናይ ዘለኩም ቦታ መታን ክልኣከልካ

: ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ወርሒ ወይ ኣብ ናይ ክልተ ወርሒ

• ክራይ

•ወጻኢታት ፣ ማይ ኤለትሪክ ፣ ጋዝ፣ ኢንተርነት ፣ ቴሎፎን

• ውሕስነት ናይ ገዛ ክራይ

ምፍላጡ ኣገዳሲ ኢዩ ኣብ ወርሓዊ ክንደይ ወጻኢታት ጌረ ፤፣

ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓመት ፣

•ግብሪ ናይ ገዛ ክራይ

•ግብሪ ናይ ተለቪዚዮን TV

3

•"3 ነገራት ናተይ ፓጄት ነከማሕድር ዝሕግዙኒ ነጥብታት ፤፣

 • ኣታዊ ናተይ ምፍላጥ ክንደይ ገንዘብ ብልክዕ ይኽፈል ፣ ሓፈሻዊ ኽፍሊት ፣፤
 • ሊስት ምግባር ማዕልታዊ ክግዝኦ ዘለኒ ንብረት ወይ ኣስቤዛ ናይ ወጻኢታተይ ፣፤
 • ናይ መጻኢ ገንዘብ ክንደይ ከውጽእ ኣለኒ ምፍላጥ ገንዘብ ኣብ ምቅማጥ ነዚ ሓሲበዮ ዘለኹ መደብ ፣፤
4

ገንዘብን ናይ ሃለክትን ቁጠባ ንምግባር ከጽንዖም ዘለኒ ካብዞም 10 ዝርዝራት

 • 1 መስኮት እንተ ተኸፊቱ መውዓዪ ናይ ገዛ ምጥፋእ ወይ ዓቀን ምጉዳል ፣፤
 • 2. ኣብ ግዜ ቀትሪ = 19° ምግባር ኣብ ግዜ ለይቲ = 17°.ምግባር ፍንሳትራ ይዓጹ መታን ናይ መውዓዪ ቁጠባ ክገብር ፣፤
 • 3. ሓንቲ ቡንባ ማይ ተንጥብ ወይ ናይ ሽቃቅ ማይ ዘንጥብ ምዕጋት ይግባእ
 • 4. ኣብ ዝኾነ ነገር ስንና ክንሓጽብ ከለና ሻወር ክንገብር ከለና ወይ ኣቑሑት ክንሓጽብ ከለና ክጥንቀቕ ኣለና ዝያዳ ማይ ከይነፍስስ
 • 5. ፍርጅ መዝሓሊት እንተ ተከፊቱ ንነዉሕ ግዜ ክንገድፎ የብልናን
 • 6. በረድ ምሕቓቕ = ሓይሊ ናይ ኤልትሪክ ምዕቃብ ፣፤
 • 7 ንፍሪጅ ካብ ሓዊ ዘለዎ ቦታ ምርሓቕ ፣ ጋዝ ናይ ጸብሒ መስርሒ ወይ ናይ ኤለትሪክ ጸብሒ መስርሒ ምምጻእ
 • 8 ኩሉ ግዜ ካብ ገዛ ክንውጽእ ከለና ሊቺ ነጥፍኣዮ ፣ ተጥቕምና ምስ ወደእና ወላ ኣብ ገዛ ከለና ዘይድለይና እንተ ኮይኑ ነጥፍኣዮ
 • 9. ኣምፑል ደሓን ዝኾነ ካብ ሃሊኪ ናይ ኤልትሪክ ንጠቀም ፤፣
 • 10. ዋጋ ክንርኢ ከንስትውዕል ኣለና ክንደይ ሓይሊ ኣለዎ እቲ ኤልትሮኒክ ንግዝኦ ኣቑሑት መታን ዝያዳ ሃልኪ ከይንገብር ፣ ቁጠባ ክንገብር ንፈትን ፣፤

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ብልሒ ወይ ሜላ

 • ተጠቐምቲ ናይ ኤረሳ ካብ ካፍ ትውስዱ ? ተጠቃሚ ናይ ኤረሳ እንተ ኮይና ኣብ ዝኾነ ነገራት ሓገዝ ኣለና ፣ ኣብ ምጉዳል ዋጋ ፋክቱር ናይ ማይ ፣ ናይ ኤለትሪክ ፣ ቀዳምነት ኣግደስቲ ነገራት ፍሉይ ዋጋ ምጉዳል ዋጋ ኣብ ናይ ምትሕግጋዝ ጥለቡ፣
 • ኣጠቓቕማ ሰዓታት ናይ ኤለትሪክ ምፍላጥ ኣግዳሲ ኢዩ፣ ካብ ሃልኪ ናይ ኤለትሪክን ኣብ ፋክቱር ምጉዳል ክሕግዘና ይኽእል፤፣
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
64 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
19እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Comité de la Démarche Accessible

Comité de la Démarche Accessible