ናይ ገዛይ ፓጄት ባዕለይ የማሕድሮ

ናይ ገዛይ ፓጄት ባዕለይ የማሕድሮ

ብሕጽር ዝበለ፣

እንታይ ኢዩ?

ምፍላጥ ምሕደራ ናይ ገንዘብካ\ኪ ወጻኢታትካን\ኪን ኣታዊታትካን\ኪን ናይ ገንዘቭ ኣብ መጻኢ ንመደብትካ\ኪ ንምስራዕ ንምቁጽጻር ገንዘብካ\ኪ (ኢኮኖሚ ቁጠባ) ንምግባር ይሕግዘካ\ኪ፤፣ 

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ

ብኸመይ ይኸውን

1

ክዝክሮ ዝግባኒ ወይ ክገብሮ ዝግብኣኒ

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

እቲ ገንዘብ ናይ ገዛ ክራይ ቀዳምነት ክውሃቦ ዝግብኦ ነገር ኢዩ፣ 

 ኣብ ፍሉጥ ግዜ ዝክፈል ኢዩ ፣ ቀጻሊ ካብ ባንክኹም\ኽን ዝውሰድ ገንዘብ ኢዩ ፣ በዚ ምኽንያት ነዚ ነገር ተግንዚብና ካብ ገንዘብና 1/3 ከነቐምጥ ይግብኣና ፤፣ 

 

 

2

ፍልልይ ዋጋ ናይ ገዛ ክራይ ፤፣

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :

ወጻኢታት

• ገንዘብ ናይ ውሕስነት

• ዋጋ ናይ ኣጀንሲ

• ዋጋ ናይ ምቅያር ገዛ

• ሕሳብ ምኽፋት ናይ ኢንተርነት ወይ ተሌፎን

• ኣድረስ እንተ ቀይርካ\ኪ ወይ ደባዳቤ ናይ ዘላክዮ\ኪዮ ቦታ መታን ክልኣከልካ\ኪ

: ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ወርሒ ወይ ኣብ ናይ ክልተ ወርሒ

• ክራይ

•ወጻኢታት ፣ ማይ ኤለትሪክ ፣ ጋዝ፣ ኢንተርነት ፣ ቴሎፎን

• ውሕስነት ናይ ገዛ ክራይ

ምፍላጡ ኣገዳሲ ኢዩ ኣብ ወርሓዊ ክንደይ ወጻኢታት ጌረ ፤፣

ሓንቲ ግዜ ኣብ ዓመት ፣

•ግብሪ ናይ ገዛ ክራይ

•ግብሪ ናይ ተለቪዚዮን

3

•ሰልስተ ነገራት ናተይ ፓጄት ነከማሕድር ዝሕግዙኒ ነጥብታት ፤፣ 

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :
 • ኣታዊ ናተይ ምፍላጥ ክንደይ ገንዘብ ብልክዕ ይኽፈል ፣ ሓፈሻዊ ኽፍሊት ፣፤
 • ሊስት ምግባር ማዕልታዊ ክግዝኦ ዘለኒ ንብረት ወይ ኣስቤዛ ናይ ወጻኢታተይ ፣፤
 • ናይ መጻኢ ገንዘብ ክንደይ ከውጽእ ኣለኒ ምፍላጥ ገንዘብ ኣብ ምቅማጥ ነዚ ሓሲበዮ ዘለኹ መደብ ፣፤ 
4

ገንዘብን ናይ ሃለክትን ቁጠባ ንምግባር ከጽንዖም ዘለኒ ካብዞም 10 ዝርዝራት 

Configurez votre étape
En ligne
En physique
Par téléphone
Par courrier
Autre
Cette étape prend :
Précisez le temps nécessaire pour faire cette étape.
Délai de réponse :
Précisez le délai de réponse légal ou constaté.
Documents justificatifs :
 • 1ፍንስትራ ወይ መስኮት እንተ ተኸፊቱ መውዓዪ ናይ ገዛ ምጥፋእ ወይ ዓቀን ምጉዳል ፣፤  
 • 2. • ኣብ ግዜ ቀትሪ = 19° ምግባር ኣብ ግዜ ለይቲ = 17°.ምግባር ፍንሳትራ ይዓጹ መታን ናይ መውዓዪ ቁጠባ ክገብር ፣፤ 
 • 3.• ሓንቲ ቡንባ ማይ ተንጥብ ወይ ናይ ሽቃቅ ማይ ዘንጥብ ኩሉ ግዜ ናይ ፋክቱር ዝያዳ ገንዘብ ክንከፍል ንኽእል፤፣
 •  4. ኣብ ዝኾነ ነገር ስንና ክንሓጽብ ከለና ሻወር ክንገብር ከለና ወይ ኣቑሑት ክንሓጽብ ከለና ክጥንቀቕ ኣለና ዝያዳ ማይ ከይነፍስስ ፣፤ 
 • 5. ፍርጅ መዝሓሊት እንተ ተከፊቱ ንነዉሕ ግዜ ክንገድፎ የብልናን፤፣ 
 • 6. በረድ ምሕቓቕ = ሓይሊ ናይ ኤልትሪክ ምዕቃብ ፣፤ 
 • 7 ንፍሪጅ ካብ ሓዊ ዘለዎ ቦታ ምርሓቕ ፣ ጋዝ ናይ ጸብሒ መስርሒ ወይ ናይ ኤለትሪክ ጸብሒ መስርሒ ፣፤ 
 • 8 ኩሉ ግዜ ካብ ገዛ ክንውጽእ ከለና ሊቺ ነጥፍኣዮ ፣ ተጥቕምና ምስ ወደእና ወላ ኣብ ገዛ ከለና ዘይድለይና እንተ ኮይኑ ነጥፍኣዮ፣፤ 
 • 9. ኣምፑል ደሓን ዝኾነ ካብ ሃሊኪ ናይ ኤልትሪክ ንጠቀም ፤፣ 
 • 10. ዋጋ ክንርኢ ከንስትውዕል ኣለና ክንደይ ሓይሊ ኣለዎ እቲ ኤልትሮኒክ ንግዝኦ ኣቑሑት መታን ዝያዳ ሃልኪ ከይንገብር ፣ ቁጠባ ክንገብር ንፈትን ፣፤ 

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ብልሒ ወይ ሽጣራ 

 • ተጠቐምቲ ናይ ኤረሳ ካብ ካፍ ትውስዱ\ዳ ዲኹም\ኽን ? ተጠቃሚ ናይ ኤረሳ እንተ ኮይና ኣብ ዝኾነ ነገራት ሓገዝ ኣለና ፣ ኣብ ምጉዳል ዋጋ ፋክቱር ናይ ማይ ፣ ናይ ኤለትሪክ ፣ ቀዳምነት ኣግደስቲ ነገራት ፍሉይ ዋጋ ምጉዳል ዋጋ ኣብ ናይ ሓድነት፤፣ 
 • ኣጠቓቕማ ሰዓታት ናይ ኤለትሪክ ምፍላጥ ኣግዳሲ ኢዩ፣ ካብ ሃልኪ ናይ ኤለትሪክን ኣብ ፋክቱር ምጉዳል ክሕግዘና ይኽእል፤፣
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
52 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
18እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CDA

Comité de la Démarche Accessible