መንበሪ ገዛ ምርካብ
ምስ HJR ረስድ ደነስ ኣቢታ ጀን

መንበሪ ገዛ ምርካብ

ምስ 
HJR ረስድ ደነስ ኣቢታ ጀን

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ21 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

መንበሪ ገዛ ምስ ኣቅሑት ፣ ንኣስታት 2 ክልተ ዓመት ክንቅመጥ ንኽእል ፣ ኣብ ከተማ ሬን kebabiAan ፣ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ሓፈሻዊ ድጋፍ ኣብ ውሽጢ እዚ ቦታ ዝውሃብ ኣግልግሎት ተጠቅምቲ ክንከውን ንኽእል፤፣

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 30 ዕድመ
ግዜ

ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 2 ክልተ ዓመት

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

35 - Ille-et-Vilaine

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 18 ናብ 30 ዕድመ
ግዜ

ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ 2 ክልተ ዓመት

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

35 - Ille-et-Vilaine

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብ`ዚ ውሽጢ ቦታ ሓገዝ ድጋፍ ሓፈሻዊ ማሕበረዊ ናይ ኣግልጎሎት ንምርካብ፤፣

ሰራሕተኛታት ተሓጋገዝቲ ኣብዚ ቦታ ኵሉ ግዜ ኣለው ኣብ ዝኾነ እዋን ሓገዝ ምስ እቲ ደልዩ\ያ ብዛዕባ ናይ ምስላጥ ኣብ ቤት ጽሕፈታት ምምሕዳራት ወይ መሰልኩም\ክን ንምርካብ ን ናይ ውልቃዊ መንበሪ ገዛ ንምርካብን ኣተሓሓዛ ኣካይዳን ውሽጣዊ ቤት ን ኣብ ርእሰ ምሕደራ ናይ ባጀት ንምፍላጥ ሓገዝ የብርክቱ\ታ ፤፣

ናይ ውልቃዊ\ት ወይ ናይ ሰብ ሓዳር ገዛ መንብሪ ንምርካብ

ሓደ መንብሪ ገዛ ምስ ክሽነ ወይ ንእሽተይ ክላስ እስትድዮ ብሓባር ፣ ናይ ጽርየት ቦታ ግን ዝተፈለየ ፤፣

ምስ ካልኦት መንእስያት ንምርኻብ

ኣብ ውሽጢ ቦታ ምሸት ምሸት ጸውታ መዛንግዒ ቀጻሊ ተዳሊዮም ተመዲቦም ኣለው ፣ ክትሳተfu ምስ እትደል ነጻ ኢኹም

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣብ RHJ መንብሪ ገዛ ንመንእስያት ዝተዳለወ መንብሪ ኣብ ረስድ ደንስ ኣቢታ ጀን ክትሓቱ ምስ እትደልዩ

ብቀጥታ ምስ ረስድ ደንስ ኣቢታ ጀን መንብሪ ገዛ ንመንእስያት ዝተዳለወ መደብ ምስ ብዙሓት ጨንፈር ናቶም ርክብ ግበሩ ኣብ ከተማ ሬን ኣለው ፤፣

- ኣድራሻ ናይ ኣሚተ ሶሲያል Les Amitiés Sociales : (02 99 53 00 00) https://www.fjt-rennes.com/

- ኣድራሻ ናይ ረስድ ደንስ ጀን ኤስፓሲል ኣቢታ Résidences Jeunes Espacil Habitat : (02 99 28 39 87) https://www.espacil-habitat.fr/devenir-locataire/etudiants-jeunes-actifs/

- ኣድራሻ ረስድ ደንስ ሳንት ጆሴፍ Résidence St Joseph de Préville : 22 Bd Marbeuf, RENNES (02 99 14 21 00) https://www.asjp.fr/la-residence-sociale/

- ኣድራሻ ናይ ረስድ ደንስ ኣልፊ Résidence ALFI : 11 place Marcel Pagnol, 35170 Bruz (06 38 14 31 67), http://www.alfi-asso.org/residences/bruz.html

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
4 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Saint Benoît Labre
Saint Benoît Labre

Partenaires

Les amitiés sociales
Les amitiés sociales

Responsable

Saint Benoît Labre

Saint Benoît Labre

Partenaires

Les amitiés sociales

Les amitiés sociales