ብነጻ ሕክምና ንምርካብ ዑቕባ ንምሕታት ንተሓገገዘኩም
ምስ ኣይድስ AIDES

ብነጻ ሕክምና ንምርካብ ዑቕባ ንምሕታት ንተሓገገዘኩም

ምስ 
ኣይድስ AIDES

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ22 déc. 2021

እንታይ ኢዩ?

ን ምስ ኤች ኣይ ቪ ንዝነብሩ VIH ወይ እውን ምስቲ ቫይረስ ንዝነብሩ፣ሐተትቲ ዑቕባን ወይ እውን ተጸበይይቲ መልሲን፣ማሕበር AIDES ከም ግዳያት መጠን ፣ ሓደ ኣሰነይነት ናይ ሕክምና መጠናዊ ወይ እውን ምሉእ ብምሉእ ነጻ ካብ ክፍሊት ናይ ምርካብ መሰልኩም ሕሉው እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ዝያዳ ዕድል ንምርካብ

ምስ VIH ንዝነብሩ ሰባት፣ ወላ ወረቐት ይሃልዎም ኣይሃልዎም። ግን ከኣ ኣብ ትሕቲ ገለ ውሱን ኩነታት፣ ኮይኑ ምሕካም ይከኣል እዩ , ብዛዕባ ቁዕባ ዘሕተቶም ኩነታት ኣብ ፈረንሳ ኦኡቕባ ከውህቦም ዘኽእሎም ኩናታት ኣሎ። ን ኣብነት እንተደኣ ሓደ ክትትልን ሕክምና ኣብ ዓዶም ክረኽቡ ዘይከኣል ኮይኑ። እውን ን ገለ ገለ መስርሓት ክንሕግዘኩም ድሉዋት ኢና።

ውልቃዊ ሓገዝ ንምርካብ

ኣገልገልትና፣ ዝሰልጠኑ እዮም ብኸመይ ሕሙማት ኤች ኣይ ቪ ፣ VIHን ን hépatites ሀይፐተሲስ፣ ምእንቲ ኣብ መወዳእታ እቲ ጠለብኩም ቅቡል ንምዃን ከሰንይኹም እዮም (ሓበሬታትታ ምትእኽኻብ፣ ብዛኦባኹም ብምጥባቅ፣ ጠለባትኩም አብምምላእ፣ ኣብ ፕረፈክቹር ብምስናይ ወዘተ.).

ሓድ ብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝኽፈል ኣገልግሎት ንምርካብ

እንተደኣ ክትከፍሉ ዘይትኽእሉ ኴይንኩም። , AIDES ኣብ ናይ መኽፈሊ ነገራት ን ካርድኹም ካብ ፕረፈክቱረ መውጽኢ ንኣብነት ናይ ቴምብር፣ ኣብ ም ምኽፋልን ነጻ ንኽገብሩልኩም ይተሓጋገዝ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡን ን ቤትጽሕፈትና AIDES

ንምርካብና ኣይትጠራጠሩ ክንኽትረኽቡና፣ እብ እቲ ኣብ ካርታ ዘሎ ሓባሪ ነቑጣታትና፣ ምእንቲ እቲ እትደልይዎ ምትሕብባር ንኽንረኽቡ ዝከለና ምእንቲ ክንገብር። ቅድሚ ምምጻእኩም ነይ ምኽፋት ሰዓታትና ኣጻርዩ።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
AIDES

AIDES