ንሂወት ብግቡእ ክንክን ምሕዝን፥ ዕረፍቲ ምውሳድን፥ ኣዘውቲርካ ኣካላትካ ብማይ ምሕጻብ ንጽህናኻ ምሕላውን።
ምስ ብምትሕብባር ኣብ ከተማ ቦርጎኝ ዝርከብ፣ ሰኩር ካቶሊክ(Secours Catholique Bourgogne)፣

ንሂወት ብግቡእ ክንክን ምሕዝን፥ ዕረፍቲ ምውሳድን፥ ኣዘውቲርካ ኣካላትካ ብማይ ምሕጻብ ንጽህናኻ ምሕላውን።

ምስ 
ብምትሕብባር ኣብ ከተማ ቦርጎኝ ዝርከብ፣ ሰኩር ካቶሊክ(Secours Catholique Bourgogne)፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ18 mai 2021

እንታይ ኢዩ?

ክዳውንትኹም እትሓጽቡሉ፥ ኣካላትኩም እትሕጸቡሉን፥ ጸጉሪ ርእስኹም እተስተኻኽሉሉን ናይ ዕረፍቲ ግዜ የድልየኩም ዶ ይኸውን፧ እምበኣር ማሕበርና ንኹሉ ተጠቃሚ እዚ ኣገልግሎታት እዚ ንምሃብ ማዕጾኡ ርሑው እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኣብቲ ዝውቱር ልምዲ መዓልታዊ ሂወትና መቐይሮ ምግባር ወይ ነቲ ዝነበረ ልምዲ ኣቋሪጽካ ሓድሽ ነገር ምጅማርን ዕረፍቲ ምውሳድን ወይ ሩፍ ምባልን፣

ኣብዚ ቦታ እዚ፣ ነብስኹም እናተኸናከንኩም ፣ ወካዕታዊ ህይወት ከተሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም።

ንኹሉ ክፉት እዩ!

ምሉእ ብምሉእ ካብ ክፍሊት ነጻን፣ ብዘይ ቅድመ-ኹነት ንኹሉ ክፉት እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና

ኣብዚ መሐበሪ ካርታ እትርእይዎ ዘለኹም ቀይሕ ነጥቢ ብምጥዋቕ፣ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
SECOURS CATHOLIQUE délégation Bourgogne

SECOURS CATHOLIQUE délégation Bourgogne