ንኣሸገርቲ ሕሉፍ ዝኽርታት ብኸመይ ንሕዞም፣ ንምፍልጥ
ምስ ኤስ ኣ ም ኢንስፓየር SAM INSPIR ( ኮልያ COALLIA)

ንኣሸገርቲ ሕሉፍ ዝኽርታት ብኸመይ ንሕዞም፣ ንምፍልጥ

ምስ 
ኤስ ኣ ም ኢንስፓየር SAM INSPIR ( ኮልያ COALLIA)

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ19 sept. 2022

እንታይ ኢዩ?

እዚ ሓገዝን ግዳሴን'ዚ፣ ንሕፈሻዊ ቑዕባ (BPI) ንዝረከቡ ሰባት፣ ስደተኛታት ኣብ

  • ነኣእምሮኣዊ ጥዕና
  • ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ኣተኩሩ ይሰርሕ

i ፣ምፍላጡ ኣገዳሲ :እዚ ናይ ትካልና SAM INSPIR (= ን ስደተኛታት ብቑዕ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሃልይዎም ኣብ ስራሕ ዓለም ንኽሳተፉ ዝዓልመ እዩ).

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 6 ዕድመ
ግዜ

ከከም ኩነታቱ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

86 - Vienne

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 6 ዕድመ
ግዜ

ከከም ኩነታቱ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

86 - Vienne

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ናይ ሕክምና ቲራፒ ንምርካብ፣ ናይ ስነ ኣእምሮ ፣ ከምኡ እውን ናይ ስነ ኣእምሮ ናይ ዝምድናታት ትሮማ፣ ምክንናኽ ንምርካብ።

ብመገዲ d'EMDR (ናይ ዓይኒ ምንቅስቓስ ምስትውዓልን ፣ ስምዒታት )ዝፍለጥ ቲራፒ ፣ ከከም ናይ እቲ ትሮማ ዕምቆት ዝውሰድ ፍወሳ ዝህብ ኣገባብ እዩ። ብ l'OMS እንተላይ l'HAS ፣ ቲራፒ ንምርካብ።

ዘሸግሩ ናይ ቋንቋ ማሕለኻታት ንምሕላፍ

ማሕለላታት ፣ ናይ ቋንቋ ምስ ዝህሉ ናይ ኣስተጎምቲ ዕድል ኣሎ

ንዝተፈላልየ ብድሆ ምብዳህ

ምስ L'EMDR ብምትሕባር፣ ካብ ናይ ስነኣእምሮ ፣ ትሮማ ከም እትሓውዩ ምግባር

ንማሕበረ-ሞያዊ ውህደቱ ወይ ድማ ከከም ዕድሚኡ ዝመሃረሉ ትምህርቲ ዝሓሸ ስምዒት ንኽስምዖ።

እዚ ሓጺር ፍወሳ ኣብ ውልቃውን ሞያውን ፕሮጀክትታት ዝያዳ ሰላምን ጽቡቕ ስምዒትን ንኽህልወካ ይሕግዝ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

እዚ ሓገዝ እዚ ዘድልየኩም እንተኾይኑ ፣ነብስኹም ፈትሹ

እዚተኽሎ እዚ ንምክሳብ

  • ናይ ስደተኛ ወረቐት ክህልወኩም ኣለዎ ናይ ዩክሬን ስደተኛ ወረቐት ምስ ዝህልዎ
  • ነበርቲ ናይ ቬይVienne ክትኮኑ እለኩም Grand Poiters
  • ብ ኣሲስታንት ሶሻል ክትትል ዝግበረሎም

ን ኣሲስታን ሶሻልኩም ሕተቱ

ኣኣብ እዚ ዝዝዕብ ቦታ ዘሎ ኣድራሻና ፣ ብምምጻእ ን ኣሲሳንት ሶሻል ተወከሱ

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
1 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Coallia

Coallia