ምእንቲ ክትክተቡ
ምስ ናይ ዞባዊ ናይ መዝገባ ነቑጣ

ምእንቲ ክትክተቡ

ምስ 
ናይ ዞባዊ ናይ መዝገባ ነቑጣ

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ18 oct. 2021

እንታይ ኢዩ?

በዚ ድማ ካብ ተላባዕቲ ሕማማት ን ምግታእ ጥራይ ዘይኮነ .ንገለ ሕማማት ንከይሕዙና ንምክልኻል እውን ከም ዝጠቅም ዝተረጋገጸ እዩ።

ስለ ዝኾነ ድማ፣ ማእከል ክትትል ናይ ክታበት ዞባዊ ነቑጣ : ነዚ ዝስዕብ

- ናይ ውልቃዊ ልምምድ ሓበሬታ ምርካብ

- እንተደኣ ደሊኹም ፣ ናይ ምኽታብ እዋን ኣገባባትን ጥቕሞምን ኣብ ፈረንሳ ንምፍላጥ

እንተደኣ ናይ ክታበት ካርድ ሃልይኩም ሒዝኩሞ ምጹ

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብ ነጻ

ን ናይ ክታበት ሓበሬታ እትኸፍልዎ የብልኩምን

ናይ ውልቂን ሚስጢራዊን ጉዳይ

ዝኾኑ ኣገልግሎትያ ፣ ውጽኢታውያን ናይ ሕክምና ምስጢር ንዓኹም ጥራይ ዝምልከቱ እዮም።

ኣብ ኣከባኢኹም ዘለዉ ናይ ክታበት ማእከላት ኣብሉ

እቲ ናይ ምሕካም ኣገባብ ቀሊል፣ ከብ ተላገብቲ ሕማማት ገሊኦም ድማ ን ቀተልቲ ሕማማት ዝከላኸሉልና እዮም። ብሳልቶም ፣ ዝተፈላላአዩ ሓማማት ክታበታት ዝተፈላለዩ ሓማማት ንኸይንጥቓዕ ይገብረና።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ቆጸራ ውሰዱ

ብ ቁጽሪ ቴለፎን 03.80.28.14.62

እብ ዲጆን ምስ ትህልዉ sur Dijon ብ ቀዋሚ ኣብ :

- ኣብ Semur en Auxois : 2ሰሉስ ናይ ንግሆ ሓንሳብ ኣብ ወርሒ

- ኣብ Chatillon sur Seine : 2 ረቡዕ ናይ ድሕሪቀትሪ ናይ ኩሉ ወርሒ

- ኣብ Beaune : 1ዓርቢ ንግሆ ናይ ነፍሲወከፍ ወርሒ

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Unité de Prévention des Maladies Infectieuses

Unité de Prévention des Maladies Infectieuses