ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ምይይጥን ዝርርብን ምስታፍ፣
ምስ ሶሊዳሪተ ፋም ዕስራን ሓደን (Solidarité Femmes 21)፣

ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ምይይጥን ዝርርብን ምስታፍ፣

ምስ 
ሶሊዳሪተ ፋም ዕስራን ሓደን (Solidarité Femmes 21)፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ8 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

እዚ መደብ እምበኣር፣ ብምውህሃድ ክልተ ናይ ማሕበራዊ ሂወት ተሓጋገዝቲ ሰራሕተኛታት ማለት ኣንተርቨናን ሶሲያል፣ ( እታ ሓንቲ ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሓገዝ እትህብ ክትከውን እንከላ እታ ካልኣይቲ ድማ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ሓገዝ ዝህባ ተሓጋገዝቲ ዝቖመ ኣገልግሎት እዩ)።


ኮይኑ ዕላም ኡ ድማ እተን ውጹዓት ደቀንስትዮ ነቲ ዘጋጠመን ሽግር ብዘይ ስክፍታ ማለት ምስጢረን ናብ ካልእ ሰብ ከምዘይሰግርን ኣብ ዕቁብን ውሑስን ቦታ መጽየን ይዛረባ ከምዘለዋ ኣሚነን ናብዘን ተሓጋገዝቲ ቀሪበን ወይ መጽየን ሽግረን ዝነግራሉን ሓገዝን ፍታሕን ክረኽባሉ ዝኽእላ ቦታ ምዃኑ ክርደ ኣ ዝዓለመ እዩ።

እዚ ክልተ ዓይነት ኣገልግሎት እዚ ኹለን ደቀንስትዮ ኣብ ሓዳር ይኹን ወይ ምስ ናይ ናብራ መጻምድተን ንዘጋጥመን ጎነጽ፥ ዓመጽ፥ ጸርፍን፣ ጾታዊ ምግሃስን፣ እዚ ዘስዓቦ ውጽ ኢት ድማ ስነ ኣእምሮኣዊን፣ ኤኮኖምያዊን ዓመጻትን መጉዳእትን፣ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣካላዊ ማህረምቲ ንዘጋጠመን ደቀንስትዮ ብዛዕባ ጉዳየን ክዛረባን ኣፍደገ ዝኸፍት መድረኽ ኣገልግሎትን እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ዝቀደመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
5
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ዝቀደመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
5

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምስጢራዊ እዩ ማለት ኩሉ እትዛረበኦ ጉዳይክን ብምስጢር ትሑዝ ወይ ዕቁብን ናብ ካልእ ሰብ ዘይመሓላለፍን እዩ።

ኩሉ ኣብዚ ትካል መጺኽን እትዛረበኦ ዘረባ ብምስጢር ተዓቂቡ እዩ ዝተርፍ።።

ብዛዕባ እቲ ዘሕለፍክነኦ መሪር ሂወት ነጻ ኮይንክን እትዛረባሉ መድረኽ።

ኣባና ማለት ኣብዘን ጉዳያትክን ዝሰምዓ ኣባላትና መጺኽን ብዛዕባ እቲ ዘሕለፍክነኦ ዝተሳቐኽናሉን ዝተጎዳእክናሉን ሂወት ብዘይ ፍርሃትን ስክፍታን ነጻ ኮይንክን ክትዛረባሉን ሓሳብክን ከተፍስሳን ክትገልጻን ትኽእላ ኢኽን።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸባና

በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልክና 03 80 67 17 89 ክትድውላልና ትኽእላ ኢኽን።

ወይ ድማ በዚ ዝስዕብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ናይ መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻና ማለት ብኢመይል solidaritefemmes21@outlook.fr ክትጽሕፋልናን ክትረኽባናን ትኽእላ ምዃንክን ነረጋግጸልክን።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Solidarité Femmes 21

Solidarité Femmes 21