Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ l'Épicerie Sociale

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ኣበይ ?

ምዕዳግ ብሕሱር ዋጋ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

L'Épicerie Sociale EPIMUT ሓደ ን መዓልታዊ ናብራ ዝጠቕሙ መግብታት (መግቢ ፣ ናይ ጽሬት ነገራት ፣ ናይ ገዛ ኣድለይቲ ነገራት ፣ ከምኡውን ክዳውንቲ ) ካብ (de -70% ክሳብ -90%) ኣብ ክልተ ቦታታት ማለት ኣብ Montbard ከምኡ ውን Quetigny.

ከምኡእውን፣ እውን ቀመማ ቀመማት EPIMUT ከምኡ እውን ብ ቐጻሊ ፣ ኣብ ምትሕጋዝ ናይ ቤት ጽሕፈት ስርሓት ይሕግዝ

ከምኡ ኣውን ናይ ሓበር በዓላት ብ EPIMUT :ዝተዳለወ ናይ ምኽሳን መደባት ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • ስጋ ፣ ዓሳን ስጋን ,
  • ናይ ጸባን ውጽኢቱን ,
  • ኬክ ወዲ ኬኽ
  • ዝበረዱ ወይ ዝተዓሰጉ ምግብታት
  • ድሩቓት ኣዝርእቲ ከም እኒ (ሩዝ ፣ ፓስታ፣ ሕሩጭ፣ ሹኬር ...),
  • ናይ መተሓጸጸቢ ነገራት (ናይ መሕጸብ ኣቑሑ ...),
  • ናይ መሕጸብ ነብሲ ነገራት (ገል መሕጸብ ነብሲ ፣ሻምፖ ...).

ኣባላት d'EPIMUT ንም ግልጋልኩም ይጽበይኹም ኣለዉ

ብ ማሕበራዊ ምትሕግጋዝ EPIMUT, እንተደሊኹም፣ . ንኣብነት ፣ ምኽሻን ፣ ጉዕዞ ፣ ኤግዝፖዝሽን ...), ኣብ ጁጃ ዝተባህለ ቦታ ምጉኦኣዝ Jura, ወዘተ

ከመይ ንገብሮ?

ምስ ኣባላት መሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርኻብ (ናይ ዞባዊ ምምሕዳርን , CCAS, ዲጆን Dijon Métropole,ኮኣልያ Coallia, ኣዶማAdoma, ቀይሕመስቀልCroix-Rouge, ኣኮደጅAcodège, ኣደፎAdefo...).

ምስ ኣባላት d'EPIMUTንምርኻብ ኣድራሻ ካብ እዚ ካርታ ብምውካስ (ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓታት 9h ክሳብ 12h30 ከምኡ ውን 13h30 ን 17 ምጹና ).

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

margotgltmargotgltምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
linzzzlinzzzተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
isabelleisabelleተርጓሚ/ሚት
epimutepimutኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት