ሕክምናዊ ሓገዝ ንምርካብ ዘኽእል መስርሕ ንምሕላፍ ዝግበር ሓገዝ
ምስ ብሳላ PoPS - Service de l'Oiseau Bleu

ሕክምናዊ ሓገዝ ንምርካብ ዘኽእል መስርሕ ንምሕላፍ ዝግበር ሓገዝ

ምስ 
ብሳላ PoPS - Service de l'Oiseau Bleu

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ10 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

Le PoPS

ኣዕድም ፣ ን ኣብ ናይ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ኣፍልጦ ንዝሓጽሮም
ወይ እውን ሽግር ዘለዎም ሰባት ፣ ዝሕግዝ ማሕበር እዩ።

ኣገዳሲ ሓበሬታ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንምርካብ፣ ብ ማእከላት ሓበሬታ ከም እኒ (ማዕከላት መዕቖቢታትን፣ ሶሻልሰርቪስን ምዝጉባት ክኾኑ ይግባእ )

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

38 - Isère

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

እምበኣርከስን ንምኽሪን ሓበሬታን ሓገዝን ንምርካብ

ሓንቲ ነርስ ወይ ሓደ ነርስ፣ ኣብ ናይ ሕክምና ቖጸራኹም ከተሰንየኩም ይኽእሉ ።

ብሓገዝ ኣስተርጎምቲ

እቲ መስርሕ ምትርጓም ብቴለፎን ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኣብ መስርሕ ጥዕና ሓገዝ ክትረኽቡ ምእንቲ

ን መስርሕ ምክትታል መታን ክጥዕመኩም ፣ መስርሕ ናይ ጥዕና ኣብ ፈረንሳ ይገልጸልኩም።

ጉዳያት ወረቓቕቲ ምትዕርራይ

ምስ ጥዕና ዝተተሓሓዘ ኣብ ናይ ቤትጽሕፈት ናይ ጉዳያት ወረቓቕቲ ምትዕርራይ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

እዚ ናይ ጥዕና ሓገዝ እዚ ብ ኣሰናይነትናይ ሓደ ናይ መንበሪ ገዛ ን ሓለፍነት ምስ ዝወስድ ትካል ተሓባቢሩ ይሰርሕ ።

ርኸቡና ብቴለፎን ናይ PoPS ብምዋል 04.76.89.31.42

እዚ መስርሕ ዝካየድ ንስኹም ፍቓደኛታታ ምስ እትኾኑ ጥራይ እዩ።

L'accompagnement santé se met en place uniquement si vous en exprimez le besoin. C'est vous qui restez acteur de la démarche.

L'objectif est de vous rendre autonome dans votre parcours de soinsይኩ

እንተደኣ ምሉእ ጥዕና ሃልይኩም ናይ ግድን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ብዛዕባ ሕክምና ምፍላጥኩም ኣገዳሲ እዩ እቲ መስርሕ ምፍላጡ።

.እቲ ዕላማ ም እንቲ ብገዛእርእስኹም ፈሊጥኩም ክትዋስኡ እዩ።

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Point précarité santé

Point précarité santé