ሓገዝ ንኣቖልዑት ብሕማቕ ኣተዓባቢያ ዝዓብዩ ወይ ዝተሓዙ
ምስ ኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ቆልዑ

ሓገዝ ንኣቖልዑት ብሕማቕ ኣተዓባቢያ ዝዓብዩ ወይ ዝተሓዙ

ምስ 
ኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ቆልዑ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ19 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ኣብ ዝኾነ እዋን ቆልዓ ሽግር ናይ ማህረምቲ ወይ ዓመጽ ስጋዊ ርክብ እንተ ወርዱዎ ወይ ነቲ ዘጋጠመ ናይ ዓይኒ ምስክር እንተ ኮንካ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ብነጻ ብዘይ ክፍሊት ክትረኽቡና ትኽእሉ

እዚ ቁጽሪ ንኣቖልዑትን ንትሕቲ ዕድመን ሽግር ወይ ዓመጽ ካልእ ነገራት ናይ ምፍርራሕ ማህረምትን ጸቕጥን ዝወረዶም ኢዩ ዝምልከት ፣ ኣብ ስድራቤት ካብ ወለዲ ይኹን ወይ ምስ ተናብይቲ ዝዓብዩ ቆልዑት ይምልከት፤፣

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ኣገዳሲ

ኣብ ዝኾነ እዋን ሽግር ይኹን ወይ ሓደጋ እንተ ኣጋጢሙ ንህጹጽ ረዲኤት በዚ ቑጽሪ ክንድውል ንኽእል 17

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ኣገዳሲ

ኣብ ዝኾነ እዋን ሽግር ይኹን ወይ ሓደጋ እንተ ኣጋጢሙ ንህጹጽ ረዲኤት በዚ ቑጽሪ ክንድውል ንኽእል 17

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓገዝ ወይ ንሓገዝ ምርካብ ብቴለፎን

ንኣቖልዑትን ንትሕቲ ዕድመን መደወሊ ናይ ህጹጽ ረዲኤት ኣብ እዋን ሓደጋ ናይ ማህረምቲ ወይ ዓመጽ ናይ ስጋዊ ርክብ

በዚ ቑጽሪ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብቀጥታ ክንድውል ንኽእል

እዚ ቁጽሪ መደወሊ 24h/24 ይሰርሕ ብዝኾነ ዓይነት ቁጽሪ ተሌፎን ክንድውልን ካብ ዝኾነ ቦታ ኮይና ኣብ ድላይና ግዜ ክንድውል ንኽእል

ወለዲ ኮንኩም ኣብ ጸገም እንተ ኣለኹም

ወለዲ ኮንኩም ሽግር እንተ ኣጋጢምኩም ናይ ምርድዳእ ጸገም ይኹን ወይ ዝኾነ ዓመጽ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ናይ ምኽሪ ሓገዝ ርኸቡ።

ናብ ቆልዓ ወይ ትሕቲ ዕድመ ዝወረደ ዓመጽ ናይ ዓይኒ ምስክር እንተ ኮንኩም

ዓብይቲ ኮንኩም፣ ኣብ ቖልዓ ወይ ትሕቲ ዕድመ ዝወረደ ግፍዒ ማህረምቲ ናይ ኣካል ወይ ዓመጽ ናይ ስጋዊ ርክብ ናይ ዓይኒ ምስክር እንተ ኮንኩም\ክን በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ክትድውሉ ትኽእሉ።

ሓንቲ ጉጅለ ኪእላታት ናይ ሰብ ሞያ ሽግርኩም ኣብ ምስማዕ ተዳሊዮም ኣለው።

ሓንቲ ጉጅለ ኪእላታት ናይ ሰብ ሞያ ፣ንዓኹም ኣብ ምስማዕ ጸገምኩም\ክን ንምፍታሕ ምኽሪ ንምሃብ ተዳልዮም ኣለው።

ግን እቲ ጸገምኩም\ክን ካብ ዓቕሚኹምን ንላዕሊ ኣብ ህጹጽ እዋን ጉዳይኩም ኣድላዪ እንተ ኮይኑ ንኣዘዝቲ ሓይሊ ክሕበሩ ይኽእሉ።

ውልቃውነትኩም ሕሉው እዩ

ናብ 119 ምድዋል ብነጻ ኣዩ፣ ዝኾነ ኣይክፈሎን፣ እቶም ሰብ ሞያ ነቲ ውልቃዊ ናይ ምስጢር ኩናትትኩም ዝዕቅቡ እዮም ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

በዚ ቁጽሪ ይድውል 119

ሓበሬታን ንምሃብ፣ ምኽሪ ንምቕባል ፣ እቲ ኹነታት ንምግላጽ

ናብ ኢነተትነ ናይ 119 ተወከሱ

ንሞያውያን ምዝርራብ፣ ሓበሬታት ንምትሕልላፍ፣ ጠቖማ ንምቕራብን ናብዚ ጠውቑ

ici .

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés

Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés