ሕክምና ንምርካብ
ምስ ሉዊ ጊሎ ሳላሳን ሓሙሽተን (Réseau Louis Guilloux 35) ምስ ዝበሃል ማሕበር፣

ሕክምና ንምርካብ

ምስ 
ሉዊ ጊሎ ሳላሳን ሓሙሽተን (Réseau Louis Guilloux 35) ምስ ዝበሃል ማሕበር፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ2 nov. 2021

እንታይ ኢዩ?

ናብ ሃገረ ፈረንሳ ተሰዲዶም ንዝመጹ ሰባት (ስደተኛታት) ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ዝወሃብ ናይ ኣተሓኻኽማ መስርሕ፣

እዚ ሉዊ ጊሎ ሳላሳን ሓሙሽተን ወይ ድማ ብኣሕጽሮተ ቃል ኣር ኤል ጂ (RLG 35) ዝጽዋዕ ካብቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ጥቕሚ ዘይረክብ፥ መኽሰብ ዘየትርፍ ወይ ዘይብሉ ማሕበር ኮይኑ፣

ብመሰረት እቲ ትካል ዓለምለኻዊ ጥዕና ዝሓገጎ ሕጊ መሰረት ተመሪሑ፣ እዚ ናይ ጥዕና ኣገልግሎታቱ ንኹሉም ኣዝዮም ጽጉማትን ማለት ብገንዘቦም ከፊሎም ናይ ጥዕና ኣገልግሎት (ሕክምና) ክረክቡ ንዘይከኣሉ ዓሌታት ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝህብን ዝሕግዝን ማሕበር ምዃኑ ይሕብር።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 0 ናብ 80 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 0 ናብ 80 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

እዚ መርበብ ኣገልግሎት እዚ ን ትሑት ዝመነባብረኦምን ንስደተኛታን ዝዓለመ፣ እዩ።


እዚ ማሕበር እዚ ምስ መጻምድቱ ወይ መሻርኽቱ ዝኾና ማሕበራት ብምትሕብባር፣ እቶም ናብዚ ኣገልግሎታቱ ንዝመጹን ተጠቀምቲ ክረክብዎ ዝግበኦም ማለት ኩሉ ተጠቃማይ ዝረኽቦ ናይ ሓባር መሰላት ንምርካብ ዝዓለመ እዩ።

ማእከል ጥዕና ሉዊ ጊሎ Centre Médical Louis Guilloux፣

እዚ ናይ ሕክምና መስርሕ፣ ብሓፈሻ፣ ስደተኛታት፣ ከምኡ እውን ቋንቋ ፈረንሳ ብግቡእ ዘይዛረቡ ሰባትን፣ ከምኡ እውን ኣብ ትሑት ናይ ናብራ ኩነታት ኣብ ጸገም ንዘለዉ ሽጉራት ሰባትን ንምሕጋዝን ብሰንኪ ስእነት ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ንኸይጉድኡን ንምክልኻል፣ ዝዓለመ መደብ እዩ።

ናይ ትርጉም ( ምትርጓም) ኣገልግሎት ኣሎና።

ኣብ መንጎ እቶም ሰብ ሞያ ማሕበራዊ ሕክምናን እቶም ቋንቋ ፈረንሳ ዘይዛረቡ ስደተኛታትን ንዝግበር ዝርርብ ብቐሊሉ ክረዳድኡ ንምግባርን ነቲ መስርሕ ሕክምና ንምስላጥን ምቅላልን ክሕግዞም መታን ኣስተርጎምቲ ዝሓቖፈ ናይ ምትርጓም ኣገልግሎት ኣዳልዩ ኣሎ።

ብምውህሃድን ምስምማዕን እዚ ኩለ መዳያዊ ሕክምና ዝካየደለን ኣባይቲ ወይ ገዛውቲ ዝካየድ እዩ።

ነዊሕ ዝገበረ ወይ ብኻልእ ኣጸዋውዓ ሕዱር ሕማም እንብሎ ናይ ጥዕና ጸገምን መጉዳእትን ንዘለዎም ሰባት፣ እዚ መርበብ ኣገልግሎት እዚ፣

እዞም ሕሙማት እዚኣቶም፣ ካብቲ ዘሳቕዮም ሕማም ብዝተኻእለ መጠን ብሕክምናዊ መዳይ ይኹን ብስነ ኣእምሯዊ መንገዲ ቀስ ብቐስ እንዳኣለየን እንዳሓገዘን ኣውጺኡ ናብቲ ንቡር ዝኾነ ሓባራዊ ማህበራዊ ሂወት ክጽምበሩሉ ዝኽእሉ ጽጹፍ መደብን ነዚ ናይ ምሕካም ኣገልግሎት ዘካይደለን ኣባይቲ እውን ኣዳልዩ ኣሎ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኹቡና

ኣድራሻና

12 ter, Avenue de Pologne, 35200 Rennes

በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልክና 02.99.32.47.36. እውን ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብዚ ዝስዕብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ማለት ናይ ኢንተርኔት ዌብ ሳይትና cliquez ici! ብምጥዋቕ ድማ ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
4 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
15እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Réseau Louis Guilloux

Réseau Louis Guilloux