ሓግዝን ደገፍን ንምርካብ።
ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሕዳዊ ሓገዝን ርእሰ-ምሕደራን (ፓሪስ) ከምኡ’ውን CACIS/Maison d’Ella (ቦርዶ)

ሓግዝን ደገፍን ንምርካብ።

ምስ 
ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሕዳዊ ሓገዝን ርእሰ-ምሕደራን (ፓሪስ) ከምኡ’ውን CACIS/Maison d’Ella (ቦርዶ)

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ16 févr. 2023

እንታይ ኢዩ?

ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩነታት ዓመጽ ንኽወጻን ንስንባደአን ንኽስዕራን ዝሕግዝ ደገፍ።

Femmes Entraide et Autonomie (ፓሪስ) ከምኡ’ውን CACIS/Maison d’Ella (ቦርዶ) ስደተኛታትን ሓደስቲ መጻእትን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሰብ ሞያ ንኽራኸባ ዕድል ይህባ፤

  • ውልቃዊ ደገፍ (ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት፣ ስነ-ኣእምሮኣውያን፣ ሓካይም፣ ዝተፈላለዩ ቴራፒስት ወዘተ)፣
  • ሓባራዊ ዓውደ መጽናዕትታት (ጽቡቕ ሂወት፡ ርእሰ-ምትእምማን፡ ስነ-ጥበባዊ ፍወሳ ወዘተ)።

ምፍላጡ ዘገድስ!

ጽቡቕ ክትፈልጥ : እዚ ደገፍ ብቐንዱ ንሓደስቲ መጻእቲ ዝዓለመ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
Réfugié
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ካብቲ ዓመጽ ንምውጻእ

እቶም ኣማኸርቲ ምኽሪ ይህቡ ኣብ ስጉምትታትካ ዘድሊ ክንክንን ን ሓገዝን ብምግባር ብዝግባእ የሳልዩ።

ስንባደ ንምስጋር፣ ምእንቲ ክከኣል ሓገዝ ምርካብ

ውልቃዊን ጉጅለን ደገፍ ከከም ድሌትኩም ይወሃብ። እዚ ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ፡ ስነ-ጥበባዊ ፍወሳ ወይ ናይ ጥዕና ዓውደ-መጽናዕቲታት፡ ወይ ካልእ ዓይነት ዓውደ-መጽናዕትታት ክኸውን ይኽእል።

ብ ግቡእ ተሰማዕነት ንምርካብ

እዚ ደገፍ እዚ ኣብ ፈረንሳ ህይወትክን፣ ንምጽናሕክን ብግቡእ ንምንባርን ዝሕግዝ እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ንኽዕጀብን ክንስነን ምእንቲ

ብኢመይል ወይ ብተሌፎን ን FEA ወይ CACIS/Maison d'Ella ተወከሱ፤

  • FEA: laureline.guigon@feaasso.org, 07 45 69 01 37
  • CACIS/Maison d'Ella: maisondella33@gmail.com, 05 57 09 25 77
ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
10እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Femmes Entraide et Autonomie
Femmes Entraide et Autonomie

Partenaires

CACIS/Maison d'Ella
CACIS/Maison d'Ella

Responsable

Femmes Entraide et Autonomie

Femmes Entraide et Autonomie

Partenaires

CACIS/Maison d'Ella

CACIS/Maison d'Ella