ብነጻ ናይ ሕክምን ኣምርመራ ኣብ ዲጆን Dijon ንኽትገብሩ ምስ እትደልዩ
ምስ ኣሹራንስ ማላዲ l'Assurance maladie

ብነጻ ናይ ሕክምን ኣምርመራ ኣብ ዲጆን Dijon ንኽትገብሩ ምስ እትደልዩ

ምስ 
ኣሹራንስ ማላዲ l'Assurance maladie

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ12 oct. 2021

እንታይ ኢዩ?

ማእከል ምርመራ ጥዕና ናይ Dijon ሓደ ምሉእ መርመራ ብነጻ ንኽትገብሩ እዕድመኩም፣ l'Assurance maladie ብምትሕብባር

በዚ ድማ ክ፣ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን መርመራ ናይ ምግባር ክሰብሉ :

  • ናይ ደም ምርመራ ,
  • ናይ ደም ጸቕጢ መርመራ
  • ናይ ምስማዕን ምርኣይን መርመራ
  • ናይ ልቢ
  • ናይ ኣስናን ወዘተ,መርመራታት.

ኩልምሉ ነጻ፣ እዚ መርመራ እዚ ፣ ን ኹሉ ሰብ ዝኸውን መርመራ ኮይኑ፣ ን ነብሲ ወከፍ ሰብ ከከም ዕድመ ጾታን፣ ካልእን ረቛሒታት ዝኸይድ ኮይኑ፣ ንዕኡን ን ቤተሰቡን ዘተቓልል እዩ።

እቶም ናይ ሕክምና ሰብ ሞያ፣ ን ኽሰምዕኹምን፣ እንተደኣ ናይ ጥዕና ጸገም ሃልይኩም ድማ ፣ ዝግባእ ምኽሪን ሓቤታን ንኽህብኹምን ዘግብር ኣገልግሎት እዩ።

ክትፈልጥዎ ዘለኩም ኣብ እዋን መርመራ ብጾምኩም፣ ማለት ከይበላዕኩም ምጹ።

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ካርድ ቪታል ይሃልኹም ፣ ነዚ መርመራ ንምግባር

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

1 ንግሆ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ኣገዳሲ

ካርድ ቪታል ይሃልኹም ፣ ነዚ መርመራ ንምግባር

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 16 ዕድመ
ግዜ

1 ንግሆ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ኩነታት ጥዕናኹም ንምፍላጥ

  • ከምኡ እውን ሓደ ብነጻ ናይ ምሉእ ብምሉእ መርመራን ናይ ዝተፈላለየ ነገር ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም
  • እዝ እዩ እቲ ኩነታት d'ን ኽትሕገዙ ን ንኽትምከሩን መሰልኩም ዝተሓለወ እዩ፣ (remboursements,መሊስካ ምኽፋል ፣ prises en charge,ምሉእ ብምሉእ ምኽፋል aides possibles, ምሕጋዝ parcours de soins, DMP ብመሰል ወዘተ ኣለኩም...)
  • ኣብ፣ መወዳእታ ዝተፈላለዩ ምኽርታት ንምክልኻል ሓማማትን ወልፍታትን ዝጠቕሙ de l'Assurance maladie (ኣብ ምትካእክ ሽጋራ፣ ብዛዕባ ኣዝማ፣ ድያቤት፣ ክታበትን , MT'ኣስናን ወዘተ ኣስተምህሮ ይህበኩም...)

ብ ነጻ

እዚ መርመራ እዚ ምሉእ ብምሉእ 100% ነጻ ኮይኑ l’Assurance maladie. ዝተመወለ እዩ።

ነዞም መርመራ፣ ምኽሪ ፣ ሓበሬታን ሕክምናን ብነጻ ክሰብሎም ።

ቅልጡፍ እዩ

ጥራይ ፣ ሓንሳብ ቆጸራ ምስ ሰብ ሞያ ሕክምምና (ነርሳት፣ ደንቲስት፣ ሓኻይም፣ , ሳይኮሎጂስት ወዘተ ምግባር ይግብኣኩም)

ኣብ ሓደ ንግሆ፣ ብዙሓት ሰብ ሞያ ሓኻይም ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም። ኩልምሉ ድማ ኣብ ውሽጡ ሰለስተ ሰዓታት ክፍጸም ይኽእል ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣብ ማእከል ጥዕና ቆጸራ ውሰዱ

ኣዚ ፍሉይ ዝኾነ መርመራ እዚ ፣ ብቖጸራ ጥራይ እዩ ዝኸውን

ናብ ማእከል ጥዕና ናይ ኣሹራንስ ማላዲ l’Assurance maladie ኣብ Dijon ብ 03 80 76 21 50ካብ ሰዓታታ ( 8hክሳብ 12h,ከምኡውን ፣ ካብ ሰዓታት 14h -ክሳብ 16h ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ) ደውሉልና

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
4 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Centre d'Examens de Santé de l'Assurance Maladie Côte d'Or

Centre d'Examens de Santé de l'Assurance Maladie Côte d'Or