ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንምርካብ
ምስ ኣብ ፕሮሞ ስዋኝ ብሪግኖለስ Promo Soins Brignoles

ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንምርካብ

ምስ 
ኣብ ፕሮሞ ስዋኝ ብሪግኖለስ Promo Soins Brignoles

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ18 mars 2022

እንታይ ኢዩ?

እዚ መደብ ኣዚ ፣ ንኣብ ጸገም ዘለዉ ሰባት ናይ ሕክምና ሓገዝ ን ኽረኽቡ ምእንቲ ዝተሓገጋዝ መደብ እዩ።

እቲ ምእንጋድ ን ወለንተኛታት ምስ ጀመረ፣ ብ ድሕሪኡ ፣ ን ኣሲስታንስ ሶሻል እናተሓገዘ ዝሰላሰል (ናይ ሕክምና ወጻኢ ኣብ ምሽፋን፣ ምንካይ ወይምሉእ ብምሉእ ምኽፋል). ዘሎ መስርሕ ኣብ ምጽፋፍ።

ብግቡእ መሰል ናይ ምሕካም ዳግማይ ምጥጣሕ ። ክሳብ ሽዑ ግን ሓደ ጉጅለ ሓኻይም፣ ናይ ስነ ኣእምሮ ክእሊኣታ፣ ፋርማሲሲ፣ ከምኡውን ናይ መጥባሕቲንን ኣስናንን ክኢላታት ፣ ወለንተኛታት ፣ ከምኡ ውን መድሃኒት ምዕዳል ተጠቓልል።

ሓደ መርበብ ናይ ዝተፈለኣለዩ ስፔሻሊስት ዘለዎ ኮይኑ ፣ ንተሓከምቲ ግዝያዊ ብነጻ ን ምሕካም ጥራይ ዘይኮነ፣ ወርሓዊ ዝተፈላለዩ ሕማማት ንምክልኻል ዝዓለሙ ዝልጠናታት ምሃብ እንተላይ እውን እዩ ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 0 ናብ 99 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

83 - Var

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ካብ 0 ናብ 99 ዕድመ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

83 - Var

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንምርካብ

  • መሐከሚ ወረቐት ዘይብሎም ፣ ወይ ዝኸበሮም ብነጻ ምሕካም
  • ሓደ ንቐጻሊ ዝከታተል ሓኪም ከምኡ እውን ናይ ድያቤቲክ፣ ናይ ስነኣእምሮ ፣ ናይ ስኒን ሓኻይም ከ ዝህልዎ ምግባር።
  • መድሃኒት ንምርካብ

ኣብ ናይ ምምሕዳራዊ ነገራት ምስናይ

ን ሕክምና ዝምልከት ፣ወረቓቕቲ ምጽፋፍ.

ብ ነጻ

ን ክሕከሙ ዝደልዩ፣ ፈረንሳያን ይኹኑ ወጻእተኛታት፣ እሞ ኣብ ጸገም ምስ ዝህልዉ ነጻ ኣገልግሎት ምሃብ

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣብቲ ቦታ ቀልጢፉ ዝመጸ ቀልጢፉ ይሕከም

  • ምስ ኩሉ ሰነዳትኩም ምጹና (ናይ ሕክምና ፣ምንጪ ኣታዊ፣ናይ ገዛ ወዘተ...) ምእንቲ ብቐሊል ፋይል ልክነፍተልኩም
  • እንተደኣ ናይ ቀደም ዝተረኣኣኽሉ ናይ ሕክምና ተመሳሳሊ ኩነታት ጥዕና ዝሕብር ሰነድ ሃልይኩም ፣ ምምልኡ ጠቓሚ እዩ።
  • አኑይ ንግሆ ብዘይ ቆጸራ፣ ኣብ ካልእ መዓልታት ንቖጸራ እዩ ኣገልግሎትካ
ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Provence Verte Solidarités-UDV

Provence Verte Solidarités-UDV