ኣብ ከተማ ቦርዶ Bordeaux ናይ ስነ-ኣእምሮን ሓገዝ ምርካብ
ምስ ኤትኖ ቶፒ Ethnotopies

ኣብ ከተማ ቦርዶ Bordeaux ናይ ስነ-ኣእምሮን ሓገዝ ምርካብ

ምስ 
ኤትኖ ቶፒ Ethnotopies

እንታይ ኢዩ?

ማሕበርና ንስደተኛታት ኣብ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ካብ ሰብ ሞያ ምስ ባህሊ ዝተሓሓዝ ኣውፍዋሳ ብሆሲፒታል CHU ሰ ኣሽ ኡ ናይ ከተማ ቦርዶ ንስዴተኛታት ሓገዝ የቅርብ ፣

ብፋላይ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ዓመጽ ጸገም ዘጋነፈን ፣ ከም ኡውን ንትሕቲ ዕድመ ረፍጂ ስደተኛታት ናይ ሓገዝ መደብ የቕርቡ፤፣

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ኣብ ጎስጋስን ሓበሬታን ጥራሕ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

33 - Gironde

ኣገዳሲ

ኣብ ጎስጋስን ሓበሬታን ጥራሕ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

33 - Gironde

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምስ ናይ ባህሊ ዝተኣሳሰር ናይ ሓገዝ ድጋፍ ምርካብ

ግሩፕ ሰራሕተኛታት ሰብ ሞያ ፣ ሓካይም ፣ ናይ ስነ- ልቦናን ስነ - ኣእምሮን ፣ ኣብ ህዝቢ መጽናዕቲ ዘካይዱ ኦንትርፖልጂ ፣

ንድለያታትኩም ምምላእ ምስ ደረጃታት ዝኸዱ ስነ-ጥበብ ንጥፈታት ምክያድ፤፣

ብቋንቋ ናይ ኣደ , ብትዛረቦ ቃንቃ ዝርርብ ቃል ምልልስ ምክያድ

ማሕበር ኣሲሶሽን ብዝተፈላለዩ ቃንቃታት ኣብ ውሕሱን ህድኡን ዝኾነ ቦታ ዝርርብ ንምካያድ ኪእላታት ኣስተርጎምቲ ተዳልው፣

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ናተይ ሓኪም ወይ ናተይ ኣሲሶሽን ናብ ሰብ ሞያ ይሕብረኒ፤፣

ብቀጥታ ባዕለይ ክቀርብ ኣይክእልን ኢየ፣ ን ናተይ ተሓጋጋዚወይ ን ናተይ ሓኪም ናይ ጥዕና ሓገዝ ክሓትት ኣለኒ፤

(ንነዊሕ ግዜ ናይ ምጽባይ ተኽእሎ ኣሎ) ቆጸራ ክውሃበኒ ኢዩ ፤፣

ርኽቡና ምስና ርክብ ግበሩ\ራ

ኣብ ናትና ፔጅ ናይ ፌስቡክ ኣብዚ ሊንክ ብምጥዋቕ ምስና ርክብ ግበሩ\ራ Cliquez ici!

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Ethnotopies

Ethnotopies