Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

Hautes-Alpesኣብዚ ዞባ'ዚ፣ ጌና ኣገልግሎት ኣትኣተዎን

ረፉጂ ኣንፎ፣ ንናይ ማሕበራት: ወለንተኛትን: ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላትን ሓበሬታ ብቐጥታ ብምሕባር ምሕጋዙ ይቕጽልእቲ ዝድለ ፋይል ጽሓፍዎ

ናይ ምምሕዳር ፋይላት

101
ናይ ምምሕዳር ፋይላት
101

ምሕባር ፣ ለውጢ ኣብ ህይወት ሓደ ስደተኛ ኣብ ፈረንሳ (ANEF)

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
መንበሪ ገዛ

ንምስላጥ መስርሕ ንምጥርናፍ ስድራቤት ንምግባር

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምሕታት ገንዝባዊ ሓገዝ መተባብዒ ንስድራ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምሕታት መንበሪገዛ ናይ መንግስቲ (HLM)

መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምሕታት ዜግነት ናይ ፈረንሳ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

'ካርት ሰጁኽ 'ምሓዝ ወይ መንበሪ ካርድ ምርካብ

ቤት ጽሕፈታት

ምሕባር ዓመታዊ ኣታዊኹም ን les impôts

ቤት ጽሕፈታት

ምሕዳስ ካርት ሰጁር ወይ መንበሪ ካርድ

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
መሐበሪ

ሓገዝ ናይ ኤረሳ RSA ምሕታት

ቤት ጽሕፈታት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት

ምርካብ ሓደ ፓስፖርት ወይ ናይ መገሺ ካርድ

ቤት ጽሕፈታት
ብቅዓት = ክእለት
መሐበሪ

ምቅያር ምምርሒ ፍቃድ ምዝዋር መኪና

ብቅዓት = ክእለት

ምርካብ ኣድራሻ ናይ መንበሪ ኮድ ፖስታል

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት

ምፍላጥ ንመሰል ስራሕ ምግንዛብ

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ቤት ጽሕፈታት
መሐበሪ

ምምዝጋብ ኣብ ዩኒቨርስቲን

ምምሃር

ድሉዋት ፋይላት

72
ድሉዋት ፋይላት
72
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምምስራትን ሓባራዊ ህይወትን ሌላን

ምርኻብን ምምስራትን ዕርክነት JRS ጂ ኣር ኤር ጀነስ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
JRS Franceጂ ኣር ኤስ ፣ ጀነስ JRS Jeunes
ብ ኦንላይን

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ብ ኦን ላይን

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳይ ምንባር ኣብ ፈረንሳን፣ ትምህርቲ ደረጃ ኣ ሓደ"A1" ኣ ክልተ"A2" ወይ ን በ ሓደን "B1" ፣
ብነጻ
ዝተሓተ 3 ሰዓት
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምንባር ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ
ብ ኦንላይን

ምርዳእ ንታሪኽ ናይ ስነ- ጥበብ

ምድህሳስን ምዕዛብን ኣብ ስነ-ጥበብ ስርሓት ናይ ኢድ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésፓኖራማ Avec Panorama de l'artናይ ስነ-ጥበብ
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ሓገዝ ንኣቖልዑት ብሕማቕ ኣተዓባቢያ ዝዓብዩ ወይ ዝተሓዙ

ቆልዓ ኮንካ ዝኾነ ዓመጽ እንተ ዝወርደካ ሃልዩ፣ ናይ ማህረምቲ ይኹን ወይ ዓመጽ ን ካልእን ስጋዊ ርክብ በዚ ቁጽሪ ብቀጥታ ክተረክብና ትኽእል 119.
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ቆልዑ
ብ ኦንላይን

ብ ስማርት ፎን ፣ ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሃር

ብ ኣፕሊኬሽን ቋንቋ ፈረንሳምምሃር ፣ ወላ ምጽሓፍን ምንባብን ይኹን ::
ብነጻ
ፈረንሳይ
Langues Pluriellesብሳላ J'apprends
ብ ኦንላይን

ንስራሕን መንበሪ ገዛን ስደተኛታት ንምርካብ ዘራኽብ ዓንኬል ሓበሬታ

ረለፍ፣ ሓደ መስመር ንመንበሪ ገዛ ንስራሕን ንረፍጂ ስደቴኛታት ኣብ ፍርንስ ቴር ድ ኣዚል፤፣
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
መንበሪ ገዛ
France Terre d'Asileሮለረፍ Reloref
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ንናይ ቀረባ ተሓታቲ ምዃን

ን ሓደ ስደተኛ ኣብ ምውህሃድ ምስ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ምስናይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
CoalliaMAINtenant
ብ ኦንላይን

ምስ ኤዱ-ኣርት ብቪድዮ ምምሃር

ሓንቲ ፕላት ፎርም ስልጠና ናይ ትምህርቲን ፈጠራን ብፍልይ ዝበለ ቅዲ ንዝደለነዮ ዓይነት ትምህርቲ ካብ ዝኾነ ቦታ ኮንካ ምምሃር ፤፣
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምስ ARTE
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

መምርሒ ፍቃድ መኺና ምውጻእ ገንዘብ ምልቃሕ

መምርሒ ፍቃድ መኪና ንምውጻእ ገንዘብ ልቃሕ ምርካብ ብዘይ ወልሓንቲ ወለድ፣ ብኸመይ ከም ዝከኣል ዝሕብር ሰነድ እዩ
ብቅዓት = ክእለት
ቤት ጽሕፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምስ Permis à 1€ par jour
ብ ኦንላይን

ብ ፖአምልዋ Pôle emploi ዝምወል ናይ ኦን ላይን ትምህርቲ ንምርካብ

ብሳላ ፖለምፕልዋ፣ ,ኣብ ኦን ላይን ናይ ዲጂታል ትምህርቲ ብናጻ ንኽትመሃሩ ምእንቲ ክትክእሉ
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
OpenClassroomsኦፐን ክላስ ሩም OpenClassrooms
ብ ኦንላይን

ከይተንቀሳቐስካ ብራሕቂ ዝግበር ዑደት ወይ ዙረት ቤተ መዘክር ግበር፣

ብመንገዲ ማንዛኣዊ ወይ ቪርቹወል ብራሕቂ ዑደትን ቤት መዘክር ምግባር ፤
ብነጻ
ዳርጋ 1 heure
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésብራሕቂ ዝግበር ዑደት ወይ ዙረት ቤተ መዘክር፣
ብ ኦንላይን

ምኹስካስን ምምሃርን ቋንቋ ፈረንሳ

ሳላ ራድዮ ኤኽ ኤፍ ኢ ፣ ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ምኹስካስን ምምሃርን
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ፈረንሳይ
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésኤኽ ኤፍ ኢ
ብ ኦንላይን

ዳግመ ድህሰሳ ን ስነ ፍልጠት ወይ ንስነ ፍልጠት ዳህስ ስዎ ወይ እንደገና ፍለጥዎ፣

ናይ ኢንትርኔት ሃብቲን ምዕባለንተጠቀምቲ ብምዃን፣ ናይ ላ ሲቴ ደ ሲዮንስ "la cité des sciences" ማእከል ስነ ፍልጠት ትካል ሓቀኛ ስነ ፍልጠታዊ ሰብ ኩኑ፤
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésላ ሲቴ ደ ሲዮንስ "la cité des sciences" ማለት ናይ ሳይንስ ወይ ናይ ስነ ፍልጠት ማእከል፤
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ባህላዊ ንጥፈታት ዝምልከት ዝልጠና ምውሳድ

ምስ ባህሊ ናይ ሃገረ ፈረንሳይ ከም ኡውን ቦታ ዕድላት ናይ መሰልጠኒ ንምፍጣር .
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Habitat et Humanismeናይ ሙስሰ መድባት
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምጽናዕ ናይ መኪና መምርሒ ፍቓድ ናይ ቃል ፈተና ወይ ምጽናዕ (ብትዮሪ)

ናይ ክልተ ሚእቲ"200" ሰዓት ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሕያሽን ምምሃር ሕጊ ምምራሕ መኪናን፣
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ብቅዓት = ክእለት
ፈረንሳይ
Réseau Mob'Inኣንተግራል"intégral" ኮድ ምስ ዝበሃል ትካል፣