ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ኦን ላይን ብቐጥታ ምምሃር
ምስ ሱፐዲክሽን SUPEDUCATION

ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ኦን ላይን ብቐጥታ ምምሃር

ምስ 
ሱፐዲክሽን SUPEDUCATION

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ8 oct. 2022

እንታይ ኢዩ?

ስልጠና ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ኦን ላይን እዩ

ንመን ኢዩ ፧

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
5
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ግዜ

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ጀማሪ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
መኽፈሊ
5
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ብነጻ

ኩሉ መዓልቲ ፣ ብ ቪድዮኮንፈረንስ ዝተዳለወ ብ ሞያውያንን፣ ወለንተኛታት፣ ክኢላታት ቋንቋ ፈረንሳ፣ ቋንቋ ፈረንሳ ንኽትመልኩ ይሕግዝ ትምህርቲ ይወሃብ።

ኣብ ኢንተርነት ብ ኦን ላይን እዩ

እቶም ስልጠናንታት ብ ኦንላይን ግን ብ ኣሳታፊ መልክዕ ይወሃቡ.፣ እቲ ኣብኡ ዝወሃብ ስልጠና ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምውህሃድ ዝወሃብን ምስ ሃገራዊ መደባት ዝተወሃሃደን እዩ

ናይ ቃል ልምምድ ኣብ ኢንተርኔት

ኣብ እቲ ወብሳይትና፣ ፣ ዝበሃሉ መድደባትና ብ ትምህርቲ ብምልከት ትምህርቲ ቓል ዝተፈልጡ እዮም። እቶም ምዝርራባት ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ፣ ተመሳሳሊ ኣገባብ ይወሃቡ፣ ብዝተካእለ መጠን ነቶም ተመሃሮ ከም ዝዛረቡ ምግባር እዩ ዕላምኡ።

ምስ ካልኦት ሰባት ምፍላጥ፣ ዝሕግዝ ቃለ ምልልስ

ኣብቲ መደብ፣ French Corners ካብ መላእ ዓለም ዝመጽኡ ሰባትን ፣ ከምኡ'ውን ሓያሎ ወለንተኛታት ፈረንሳውያን ክትረኽቡ ኢኹም።

እቲ ተሳትፎ ናይ ናይ ምውህሃድ ከከም ዓቐን ምርዳእኩም ክብ ለጠቕ ዝብል እዩ

ቀለልቲ ዝኾኑ ነገራት ኣብ ዲጂታል ዓለም እውን ምፍላጥ

እንተድደኣ ፈለምቲ ኴይንኩም ፣ ብ ሓገዝዝ ናይቋንቋኹም ማለት፣ እንግሊዝ፣ ዓረብ ኡክሬንያን ብ ቀሊሉ ናብ ፈረንሳ ከም እትትርጎመልኩም ይግበር

ብኢንተርነት ናብ ተዛረብቲ ፈረንሳ ዝዛረቡ ማሕበረሰብና ተጸንበሩ

ኣካል ናይቲ SupEducation ማሕበረሰብ ምዃንካ ምስ ካልኦት ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ተማሃሮ ክትራኸብ የኽእለካ።

ቀለልቲ ዲጂታላዊ መሳርሒታት ምጥቃም ተማሃር

ትካልና ምሉእ ብምሉእ ብኢንተርነት ብቐለልቲ ዲጂታላዊ መሳርሒታት እዩ ዝሰርሕ። (ንኣብነት ጉግል ካላንደር፡ ጉግል ክላስሩም፡ ጉግል ሚት...)

ኣብ ክፍለ ግዜታትና ክትጽንበሩ ቴለፎን ወይ ካልእ ምስ ኢንተርነት ዝተኣሳሰር መሳርሒ ጥራይ እዩ ዘድልየኩም።

ድሕሪ ምጽንባርኩም፡ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ጉጅለና ኣብቲ ክፍለ ግዜታት ክትጽንበሩ ክትሕግዘኩም እያ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ብ ነጻ ኣባል ምምዝጋብ ናይ ኢንተርኔት ሳይትና ተመዝገቡ

ኣብ ወብሳይትና፣ እቲ ኣኳ ብ ወለንተኛታትና ዝወሃብ ኣገልግሎት ተሳተፉ፣ መመዝገቢ

ብድሕሪ እዚ ናይ ኣባልናት ክፍሊት ኣብ ወርሒ 5 ዩሮ ብምኽፋል ኣብ ኩሉ መደድባትና ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም

https://supeducation.org/ እቲ ምዝገባ ቀሊልን ንኹሉን እነሀለኩም

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
28 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

SUPEDUCATION RENNES
SUPEDUCATION RENNES

Partenaires

Ministère de l'Education Nationale
Ministère de l'Education Nationale

Responsable

SUPEDUCATION RENNES

SUPEDUCATION RENNES

Partenaires

Ministère de l'Education Nationale

Ministère de l'Education Nationale