Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

Ainኣብዚ ዞባ'ዚ፣ ጌና ኣገልግሎት ኣትኣተዎን

ረፉጂ ኣንፎ፣ ንናይ ማሕበራት: ወለንተኛትን: ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላትን ሓበሬታ ብቐጥታ ብምሕባር ምሕጋዙ ይቕጽልእቲ ዝድለ ፋይል ጽሓፍዎ

ናይ ምምሕዳር ፋይላት

102
ናይ ምምሕዳር ፋይላት
102

ምስልጣን ኣምቡላንስ ሰራሕተኛ ኣብ ፈረንሳ፣ ካብ ናይ UE ዲፕሎም ወጻኢ ምስ ዝኸውን

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ምዃን ፣ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ወጻኢ ዲፕሎማ ዝሓዘ ነርስ

ምምሃር
ምስልጣን ሞያ
ጥዕና

ምህላው livret de famille ኣብ ፈረንሳ

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምሕባር ፣ ለውጢ ኣብ ህይወት ሓደ ስደተኛ ኣብ ፈረንሳ (ANEF)

ቤት ጽሕፈታት
ስድራ-ቤት
መንበሪ ገዛ

ምኽፋት ኣብ ኣካውንት Étrangers en France (ANEF) ኣብ ኢንተርኔት

ቤት ጽሕፈታት

ንምስላጥ መስርሕ ንምጥርናፍ ስድራቤት ንምግባር

ስድራ-ቤት
ቤት ጽሕፈታት

ምስራሕ ከም ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ፡ ፋርማሲስትን መሕረስቲን ብምዃን

ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ጥዕና
ምምሃር

ዳግማይ ምምሃር ኣብ ፈረንሳ መጽናዕቲ ምምሃር ሕክምና

ጥዕና
ምምሃር
ምስልጣን ሞያ

ምርካብ ስልጠና ሓፈሻዊ ሓኪም: ወይ ፋርማሲስት: ስፔሻሊስት ሓኪም ፋርማሲስት ንምዃን

ምስልጣን ሞያ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ጥዕና

ኣብ ፈረንሳ ኪነዮቴራፒስት ንምዃን ምስ እትደልዩ፣ ዲፕሎምኩም ካብ ናይ UE ወጻኢ እንተኮይኑ ።

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ምምሃር ተሓጋጋዚ ፋርማሲስት ንምዃን ኣብ ፈረንሳ ዲፕሎምኩም ካብ UE ወጻኢ ምስ ዝኸውን

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ምስራሕ ኣብ ፈረንሳ ኣላዪ ወይ ሓጋዚ ኣለይቲ ሕሙማት ንምዃን UE ዲፕሎም ዘለዎም

ምምሃር
ጥዕና
ምስልጣን ሞያ

ምኽፋት ፋይል ንጠለብ ክራይ ገዛ

መንበሪ ገዛ
ቤት ጽሕፈታት

ምኻድ ናብ ብህጹጽ ሓገዝ ናይ ሕክምና

ጥዕና

ድሉዋት ፋይላት

74
ድሉዋት ፋይላት
74
Ain

ምርካብ ገዛ ካብ ኢል-ደ-ፍራንስ ወጻኢ

ምስ ስራሕ ስተኣሳሰር፣ ካብ ፓሪስን ከባቢኣን ወጻኢ ኣብካልእ ዞባታት ፣ ስራሕን መንበሪን ንምንባር ዘሎ ተኽእሎኹም ፈትሹ
ብነጻ
መንበሪ ገዛ
ብቅዓት = ክእለት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Délégation Interministérielle à l'Hébergement et à l'Accès au Logementምስ Avec EMILE
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ውልቃዊ መደብ ንምትግባር ፣ ገንዘባዊ ሓገዝ ንምርካብ

ሓደ ምወላ ምርካብ፣ ውልቃዊ ሓንቲ ትካል ንምፍጣር ፣ ወይ ማኪና ንምዕዳግ ፣ ኮውይ መምርሒ ፍቃድ ንምርካብ ኮነ ወዘተ ክኸውን ይኽል
ዝለኦኣለ 6 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ብቅዓት = ክእለት
Adie Association pour le Droit à l'Initiative Economiqueለ`ኤዲ l'Adie
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምስራሕ ምስ ንሓረስቶት

ግዜ ኣብ ዘለኩም እዋን ፣ ሓደ ደስ ዝብለኩም ነጥቢ ናይ ስራሕ ምርካብ ምስ ሞያኹም ዝዛመድ ፣
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiés ምስ Avec Des bras pour ton assiette
Ain

ምርካብ ስልጠና ኣብ እናተኸፈኩም ኣብ plombier ፣ ናይ ቡንባን ፋናቱራን

ሰልጥኑ ኣብ ኣብ ማርሳይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጉስታቭ l'école Gustave ዝበሃል እናተማሃርኩም ስርሑ
ብነጻ
ትኽኽል 15 ወርሒ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
Ecole Gustaveምስ Ecole Gustave
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምምስራትን ሓባራዊ ህይወትን ሌላን

ምርኻብን ምምስራትን ዕርክነት JRS ጂ ኣር ኤር ጀነስ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
JRS Franceጂ ኣር ኤስ ፣ ጀነስ JRS Jeunes
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ስልጠና ኣብ ሞያን መሸጣን ምውሳድ

ስልጠና ኣብ ሞያን መሸጣን ምውሳድ ናይ ስራሕ-መጽናዕቲ ስልጠና፡ ነጻን ዝኽፈልን።
ብነጻ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምስልጣን ሞያ
ምምሃር
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ISEAHምስ ISEAH Formation
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምስራሕ ንዲጂታላዊ ዳግመ ስልጠና ምሃብ

ናይ ስልጠና ኣብ ዲጂታላዊ ሞያን ኮርሳት ፈረንሳን ንደቂ ኣንስትዮ
ብነጻ
ትኽኽል 3 ወርሒ
ምስልጣን ሞያ
ስድራ-ቤት
ፈረንሳይ
ስድራ-ቤት
ፈረንሳይ
Sistechምስ Sistech
ብ ኦንላይን

ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ኦን ላይን ብቐጥታ ምምሃር

ስልጠና ቋንቋ ፈረንሳ፣ ኣብ ኦን ላይን ንምምሃር ወይ'ውን ፣ ልዑል ክእለት ናይ ቋንቋ ክእለት ንምምላኽ
30€ ናይ ወርሒ
ፈረንሳይ
SUPEDUCATION RENNESሱፐዲክሽን SUPEDUCATION
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምልላይ ምስ ሰብ ሞያ እስፖርት ኣብ ሓደ ኣብ መዓልቲ ስፖርት ብምስታፍ

እዚ ኣብ ሓደ ስታድዩም ኣብ ዝካየድ ናይ ምልመላ መዓልቲ ብምስታፍ ስራሕ ርኸብ
ብነጻ
ዳርጋ 7 ሰዓት
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Pôle emploiምስ Du Stade vers l'emploi
ብ ኦንላይን

ቋንቋ ፈረንሳ መዝገበ ቃላት ኣብ ኣፕሊኬሽን ንምጽናዕ፣

እዚ ናይ FACT ኣፕሊኬሽን ፣ ንስራሕ ዝጠቕም ናይ መዝገበበ ቃላት ናይ 8 ሃገራት ትርጉም ዝሓዘ እዩ።
ብነጻ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Entreprendre Ensembleኣብ ምዕቡላት ስልክኹም ተውርድዎ መርበብ ሓበሬታ ኣፕሊኬሽን l'application FACT፣
ብ ኦንላይን

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ብ ኦን ላይን

ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳይ ምንባር ኣብ ፈረንሳን፣ ትምህርቲ ደረጃ ኣ ሓደ"A1" ኣ ክልተ"A2" ወይ ን በ ሓደን "B1" ፣
ብነጻ
ዝተሓተ 3 ሰዓት
ፈረንሳይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምንባር ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ
ብ ኦንላይን

ምርዳእ ንታሪኽ ናይ ስነ- ጥበብ

ምድህሳስን ምዕዛብን ኣብ ስነ-ጥበብ ስርሓት ናይ ኢድ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésፓኖራማ Avec Panorama de l'artናይ ስነ-ጥበብ
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ሓገዝ ንኣቖልዑት ብሕማቕ ኣተዓባቢያ ዝዓብዩ ወይ ዝተሓዙ

ቆልዓ ኮንካ ዝኾነ ዓመጽ እንተ ዝወርደካ ሃልዩ፣ ናይ ማህረምቲ ይኹን ወይ ዓመጽ ን ካልእን ስጋዊ ርክብ በዚ ቁጽሪ ብቀጥታ ክተረክብና ትኽእል 119.
ብነጻ
ጥዕና
ስድራ-ቤት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ቆልዑ
ብ ኦንላይን

ብ ስማርት ፎን ፣ ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሃር

ብ ኣፕሊኬሽን ቋንቋ ፈረንሳምምሃር ፣ ወላ ምጽሓፍን ምንባብን ይኹን ::
ብነጻ
ፈረንሳይ
Langues Pluriellesብሳላ J'apprends
ብ ኦንላይን

ንስራሕን መንበሪ ገዛን ስደተኛታት ንምርካብ ዘራኽብ ዓንኬል ሓበሬታ

ረለፍ፣ ሓደ መስመር ንመንበሪ ገዛ ንስራሕን ንረፍጂ ስደቴኛታት ኣብ ፍርንስ ቴር ድ ኣዚል፤፣
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
መንበሪ ገዛ
France Terre d'Asileሮለረፍ Reloref