Panneau de gestion des cookies

{{ሓጺር}} ፋይላት ንእትደልይዎ ፈትሹ

ድሉዋት ፋይላት

197
ድሉዋት ፋይላት
197
Paris

Apprendre à utiliser un ordinateur et les outils numériques

6 semaines pour apprendre à aller sur internet et faire les démarches sur ordinateur + des cours de français
ብነጻ
ትኽኽል 6 ስሰሙን
ምስልጣን ሞያ
ፈረንሳይ
ቤት ጽሕፈታት
Simplon.coRefugeeks
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምምስራትን ሓባራዊ ህይወትን ሌላን

ምርኻብን ምምስራትን ዕርክነት JRS ጂ ኣር ኤር ጀነስ
ብነጻ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
JRS Franceጂ ኣር ኤስ ፣ ጀነስ JRS Jeunes
ብ ኦንላይን

ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ኦን ላይን ብቐጥታ ምምሃር

ስልጠና ቋንቋ ፈረንሳ፣ ኣብ ኦን ላይን ንምምሃር ወይ'ውን ፣ ልዑል ክእለት ናይ ቋንቋ ክእለት ንምምላኽ
30€ ናይ ወርሒ
ፈረንሳይ
SUPEDUCATION RENNESሱፐዲክሽን SUPEDUCATION
ብ ኦንላይን

ቋንቋ ፈረንሳ መዝገበ ቃላት ኣብ ኣፕሊኬሽን ንምጽናዕ፣

እዚ ናይ FACT ኣፕሊኬሽን ፣ ንስራሕ ዝጠቕም ናይ መዝገበበ ቃላት ናይ 8 ሃገራት ትርጉም ዝሓዘ እዩ።
ብነጻ
ፈረንሳይ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Entreprendre Ensembleኣብ ምዕቡላት ስልክኹም ተውርድዎ መርበብ ሓበሬታ ኣፕሊኬሽን l'application FACT፣
ብ ኦንላይን

ብ ስማርት ፎን ፣ ቋንቋ ፈረንሳይ ምምሃር

ብ ኣፕሊኬሽን ቋንቋ ፈረንሳምምሃር ፣ ወላ ምጽሓፍን ምንባብን ይኹን ::
ብነጻ
ፈረንሳይ
Langues Pluriellesብሳላ J'apprends
Paris

ንምህናጽ ውልቃዊ ሞያ መደብ ምግባር

ንጥፈታት ድጋፍ ኣብ ናይ ሞያዊ\ት ፣ ስልጠና ኮርስ፣ ከምኡ`ውን ቅድመ ኩነት ተፈላጥነት ምርካብ ::
ብነጻ
ትኽኽል 1 በብ ውሱን ግዜ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Conservatoire national des arts et métiers ሉ ክናም Le Cnam
ብ ኦንላይን

ንስራሕን መንበሪ ገዛን ስደተኛታት ንምርካብ ዘራኽብ ዓንኬል ሓበሬታ

ረለፍ፣ ሓደ መስመር ንመንበሪ ገዛ ንስራሕን ንረፍጂ ስደቴኛታት ኣብ ፍርንስ ቴር ድ ኣዚል፤፣
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
ምስልጣን ሞያ
መንበሪ ገዛ
France Terre d'Asileሮለረፍ Reloref
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ምዑቋብ ንሓደ ወይ ሓንቲ ስደተኛ።

ስደተኛታት ንምዕቋብ ድሌት ኣለኩም'ዶ? ኣብ ምጽላል ወይ ምዕቋብን ምዕራፍን ዝግበር መደብ ከመይ ጌርኩም ኣብ ግብሪ ከምተውዕልዎ ዳህስሱን ኣናፍልጦ ርኸቡን፣
ብነጻ
መንበሪ ገዛ
Ministère de l'Intérieurመደብ ምጽላል 'ምዕቋብ ዜጋታት'
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ናይ ሓደ ስደተኛ ሰብ ኣባሊጋ ወይ ናይ ቀረባ ተሓታታቲ ምዃን፣

ንሓደ ስደተኛ ተኸታቲልካ ወይ ስፖንሰር ሺፕ ብምዃን፣ ኣብ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ከም ዝወሀሀድ ምግባር እዩ።
ብነጻ
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
Ministère de l'Intérieurመደብ ምጽምባር ናይ ሞያዊ ሂወት ወይ ናብ ስራሕ ዓለም ምእታው (Insertion professionnelle)፣
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ንሓደ ስደተኛ ቅኑዕ ምኽሪ ዝተሰነየ ሓገዝ ብኻልእ ዘራርባ ምወላ ወይ ኣባሊግነት ዝተሓወሶ ምስላይ ወይ ምርሒት ምህብ፣

እዚ ምወላ ወይ ኣባሊግነት ማለት ፓሬናጅ (Le parrainage) ዝበሃል መደብ ኣብ ሂወት ሓደ ስደተኛ ዓቢ ተራ ንኽት ጻወቱ ቃል የእትወኩምን ነቲ ዝ ኣተኹሞ ቃል ኣብ ተግባር ናይ ምውዓሉ ሓላፍነት ወይ ኣርዑት ድማ የሰክመኩምን እዩ።
ብነጻ
ምምሃር
Ministère de l'Intérieurናይ ትምህርቲ መደባት ወይ ፕሮግራማት፣
Paris

ምርኻብ ካብ ዞባታት ንስራሕን ገዛንን ዘሎ ዕድል ንምርኣይ

ሓደ ስራሕን ገዛን ኣብ ኩሉ ቦታታት፣ ብሳላ ሞቢሊተ ጆግራፊ ዝበሃል መደብ
ኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}
ምትእትታው ሞያ ብውሕልልነት
መንበሪ ገዛ
ብቅዓት = ክእለት
Habitat et Humanismeቴኻሶስ Thrasos
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

ንናይ ቀረባ ተሓታቲ ምዃን

ን ሓደ ስደተኛ ኣብ ምውህሃድ ምስ ሕብረተሰብ ፈረንሳ ምስናይ
ባህላዊን ናይ ምዝንጋዕን ንጥፈታት
CoalliaMAINtenant
Paris

ቋንቋ ፈረንሳ ምጽናዕ፣

ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ምጽናዕ መደባት(4ክሳብ 6 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ) ዝወስድ ኮይኑ፣ ኣብ ምርድዳእ ቋንቋ ፈረንሳይ ዝሕግዝ እዩ።
15€ ሓንሳብ
ዳርጋ 8 ወርሒ
ፈረንሳይ
Centre social et culturel Maison du Bas Bellevilleኣብ ምስ ሜዞን ዱ ባ ቤልቪል "Les ateliers de la Maison du Bas Belleville" ዝተባህለ ናይ መሰልጠኒ ማእከል
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

መንበር ገዛ ንምርካብ፣

ኣዶማ Adoma ናይ ገዛ ክራይ ፣ ፍታሕ ንምርካብ ዝቖመ ወሃብ ኣገልግሎት ትካል እዩ።
ትኽኽል 2 ዓመታት
መንበሪ ገዛ
ስድራ-ቤት
Adomaብምትሕባር ኣዶማ(Adoma) ብዝበሃል ገዛ ዝበሃል ገዛ ዘካሪ ትካል፣
ኣብ ኵሉ ሃገረ ፈረንሳይ

መምርሒ ፍቃድ መኺና ምውጻእ ገንዘብ ምልቃሕ

መምርሒ ፍቃድ መኪና ንምውጻእ ገንዘብ ልቃሕ ምርካብ ብዘይ ወልሓንቲ ወለድ፣ ብኸመይ ከም ዝከኣል ዝሕብር ሰነድ እዩ
ብቅዓት = ክእለት
ቤት ጽሕፈታት
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésምስ Permis à 1€ par jour