70 برگه‌ها پیدا شد

برگه‌های برنامه

36
برگه‌های برنامه
36
4 دپارتمان

Avoir une aide médicale par téléphone

Numéro pour demander des soins en urgence, prendre un rdv à l'hôpital, avoir un suivi médical gratuit
رایگان
صحت
Equipe d'Urgence Internationale (EUI-IEMT)L'Equipe d'Urgence Internationale
9 دپارتمان

Être aidée et accompagnée

Un accompagnement pour aider les femmes à sortir de situations de violence et à surmonter leurs traumatismes.
رایگان
صحت
اداری
فعالیت و فرهنگ
Femmes Entraide et AutonomieFemmes Entraide et Autonomie (Paris) et le CACIS/Maison d'Ella (Bordeaux)
8 دپارتمان

حمایت بین افراد تبعیدی

گروه حمایت و یاری برای افراد تبعیدی که توسط روانشناسان انجمن ETAPE اداره می شود.
رایگان
صحت
فعالیت و فرهنگ
Association ETAPEAssociation ETAPE
39 - Jura

حمایت کامل بهداشتی دریافت کنید

برای در نظر گرفتن وضعیت سلامتی شما در روند ادغام حرفه ای
رایگان
صحت
Mission locale Dole-revermontla mission locale Dole-Revermont
86 - Vienne

یاد بگیرید چگونه با خاطرات سخت کنار بیایید

حمایت از سلامت روان (EMDR) برای کمک به شما در مورد پروژه های حرفه ای شما احساس خوبی داشته باشید.
رایگان

مورد به قضیه

صحت
درج حرفه ای
خانواده
CoalliaSAM INSPIR (STRAINS)
67 - Bas-Rhin

قهوه و غذای رایگان دریافت کنید

قهوه ها و غذا های کوچک رایگان که توسط افراد دیگر پرداخت می شود. 4 غذا برای هر نفر، در هفته
رایگان
صحت
فعالیت و فرهنگ
Le Quai 67le Café Suspendu
کل فرانسه

دسترسی به مراقبت های بهداشتی مناسب برای بیماری های نادر خونی

هموفیلی، بیماری ویلبراند، آسیب شناسی پلاکتی، سایر بیماری های نادر انعقادی.
رایگان
صحت
Association française des hémophilesAssociation française des hémophiles
83 - Var

دسترسی به مراقبت های پزشکی

برای افرادی که به مراقبت صحی دسترسی ندارند: حمایت اجتماعی و مراقبت رایگان در محل.
رایگان
صحت
خانواده
Provence Verte Solidarités-UDVPromo Soins Brignoles
69 - Rhône

مکانی برای پذیرش و کمک پیدا کنید

مکان، محل تبادل و بیان افراد آسیب دیده از مهاجرت.
رایگان
صحت
خانواده
فعالیت و فرهنگ
L'espace  (Orspere-Samdarra)L'espace (Orspere-Samdarra)
63 - Puy-de-Dôme

حمایت پزشکی و روانی داشته باشید

حمایت روانی از پناهندگان، با مترجم و پیگیری پزشکی.
رایگان
صحت
Forum réfugiésCENTRE ESSOR 63
کل فرانسه

دریافت ابزارهایی حمایت روانی اجتماعی آنلاین

منابع آنلاین (ویدئوها، رویدادهای زنده و غیره) برای کمک روانی و اجتماعی
رایگان
صحت
فعالیت و فرهنگ
L'espace  (Orspere-Samdarra)L'espace virtuel
کل فرانسه

کودکان در خطر: از طریق تلفن 119 کمک بگیرید

شما کودک قربانی خشونت جسمی یا جنسی هستید یا کودک قربانی خشونت فیزیکی یا جنسی را می شناسید، با شماره 119 تماس بگیرید.
رایگان
صحت
خانواده
Délégation interministérielle pour l'accueil et l'intégration des réfugiésAllô enfance en danger
کل فرانسه

خدمات شنوایی رایگان دریافت کنید

افراد کم شنوایی بدون پوشش تامین اجتماعی یا AME می توانند سمعک رایگان داشته باشند.
رایگان

تمام سال

صحت
AuditionSolidaritéAuditionSolidarité
کل فرانسه

پشتیبانی در هنگام درخواست برای اجازه اقامت برای مراقبت های پزشکی

آیا HIV مثبت هستید؟ می توانید از کمک و پشتیبانی شخصی بهره مند شوید.
رایگان
صحت
اداری
AIDESAIDES
کل فرانسه

از خود در برابر HIV محافظت کنید

بیایید و مراقب سلامت جنسی خود باشید (توصیه، حمایت، کاندوم، غربالگری و غیره).
رایگان
صحت
AIDESl'association AIDES

سایر برگه‌ها در مورد این موضوع

7
سایر برگه‌ها در مورد این موضوع
صحت
7
69 - Rhône

Être accompagnée dans ses projets

Ateliers collectifs avec d'autres femmes exilées et accompagnement individuel, selon vos besoins.
رایگان
Adaptée à vos besoins
فعالیت و فرهنگ
صحت
خانواده
PasserElles BuissonnièresPasserElles Buissonnières
86 - Vienne

در پروژه های حرفه ای و شخصی خود مورد حمایت قرار بگیرید

پشتیبانی برای یافتن شغل، آموزش، اقامت، مراقبت از سلامت در پواتیه
رایگان
درج حرفه ای
آموزش حرفه ای
صحت
Mission locale d'insertion du PoitouLa Mission locale d'insertion du Poitou
3 - Allier

خرید لباس و تجهیزات با قیمت نازل

این انجمن برای یافتن لباس و تجهیزات ارزان برای خانه کمک می کند
مسکن
صحت
خانواده
SolidabrocSolidabroc
کل فرانسه

از انزوا خارج شوید

با مردمی آشنا شوید که واقعیت های مشابه شما را دارند، به یکدیگر کمک کنید و با مهربانی تبادل نظر کنید.
رایگان
فعالیت و فرهنگ
صحت
AIDESl'association AIDES
45 - Loiret

در ادغام حرفه ای خود همراهی شوید

حمایت فردی و / یا جمعی برای ادغام اجتماعی و حرفه ای در شهر اورلئان Orléan
رایگان
درج حرفه ای
صحت
آموزش حرفه ای
Initiatives et DéveloppementInitiatives et Développement
21 - Côte-d'Or

استقبال و راهنمایی شوید

داوطلبان استقبال کننده Secours populaire به شما گوش می دهند و شما را با توجه به نیازهای شما راهنمایی می کنند.
رایگان
اداری
صحت
SECOURS POPULAIRE FRANCAISPermanence d'accueil
33 - Gironde

یک شغل یا گزینه های تحصیل پیدا کنید

پشتیبانی 6 ماهه مضاعف: پشتیبانی از ادغام حرفه ای و پشتیبانی روانی
رایگان

6 ماه

درج حرفه ای
آموزش حرفه ای
صحت
Actions Inter MédiationSOUFFLE