دسترسی به مراقبت های دندانپزشکی
با Solident

دسترسی به مراقبت های دندانپزشکی

با 
Solident

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی28 mai 2021

این چه است؟

انجمن Solident خدمات درمانی دندانپزشکی را به افرادی که از سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه خارج شده اند ارائه می دهد و بنابراین فاقد پوشش اجتماعی (بیمه) هستند.

مهم:

  • Solident فقط برای افراد فاقد پوشش بهداشتی (بیمه) قابل دسترس است
  • شما باید توسط یک ساختار شریک معرفی شوید، مانند (CADA ، SPADA ، POP'S Médecin du Monde، و...)

این همه برای کیست ؟

مهم !

پوشش بهداشتی (بیمه) نداشته باشید

منطقه اقدام

دپارتمان

38 - Isère

مخاطبان مشخص
برای همه
سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
مهم !

پوشش بهداشتی (بیمه) نداشته باشید

منطقه اقدام

دپارتمان

38 - Isère

مخاطبان مشخص
برای همه
سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان

چرا این جالب است؟

شما می توانید از مراقبت های پزشکی برای خود و خانواده خود بهره مند شوید

شما قادر خواهید بود به مراقبت های دندانپزشکی برای خود و خانواده خود دسترسی داشته باشید.

در مراحل اداری خود پشتیبانی خواهید شد

شما می توانید در مراحل اداری خود برای گشودن حقوق اجتماعی (بیمه) خود دریافت کنید.

در هنگام مشاوره ممکن است یک مترجم از طریق تلفن حضور داشته باشد

در هنگام مشاوره شما یک مترجم می تواند همه چیز را از طریق تلفن ترجمه کند.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

فقط پزشکان می توانند قرار ملاقات بگذارند

برای دسترسی به مراقبت های دندانپزشکی یا همراهیدر مراحل اداری خود ، باید از پزشک خود بخواهید با انجمن Solident تماس بگیرد.

تماس

پزشک تجویز کننده می توانند روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 13:30 تا 4:30 بعد از ظهر قرار ملاقات بگذارد.

شماره تماس برای پزشکان تجویز کننده : 09.71.16.15.59

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
2 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
13صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Solident

Solident