243 برگه‌ها پیدا شد

برگه‌های برنامه

142
برگه‌های برنامه
142
8 دپارتمان

Faire une formation et trouver un emploi dans le BTP

Connaître, se former et rencontrer des entreprises dans le secteur du bâtiment, pour avoir un travail fixe
رایگان
درج حرفه ای
آموزش حرفه ای
ARIQ BTPARIQ BTP
58 - Nièvre

Trouver un travail ou une formation

Le PLIE propose un accompagnement individuel pour trouver un emploi ou une formation
رایگان
Sans limitation
درج حرفه ای
آموزش حرفه ای
Nevers AgglomérationPLIE Nevers Agglomération
35 - Ille-et-Vilaine

Être accompagné dans son insertion professionnelle

Devenir le plus autonome possible dans sa vie professionnelle et réussir son intégration dans une entreprise.
رایگان
18 heures sur 6 semaines
درج حرفه ای
آموزش حرفه ای
Langue et CommunicationAFPA et Savoir Dire
59 - Nord

Être accompagné pour trouver un travail

Aide personnalisée, cours de français et préparation pour trouver un travail ou une formation
درج حرفه ای
فرانسوی
اداری
Anywrle Projet Mercure
7 دپارتمان

ساخت پروژه حرفه ای در بخش ساختمان (BTP)

یک پشتیبانی 10 هفته ای برای آماده سازی پروژه حرفه ای شما.
رایگان

10 هفته

درج حرفه ای
فرانسوی
Habitat et HumanismeLa prépa métiers du BTP
8 دپارتمان

شغل یا آموزش پیدا کنید

مکانی برای استقبال از پناهندگان در پروژه حرفه ای آنها.
رایگان

6 ماه

درج حرفه ای
فرانسوی
Habitat et HumanismeLa permanence emploi / formation
75 - Paris

شرکت در کارگاه های ادغام اجتماعی و حرفه ای

تسهیل ادغام اجتماعی و حرفه ای افراد در تبعید از طریق کارگاه های جمعی
رایگان

کارگاه های 2 ساعته

درج حرفه ای
فرانسوی
تحصیلات
UniR Universités & Réfugié.e.sUniR Universités & Réfugié.e.s
24 - Dordogne

کمک برای ورود به بازار کار

همراهی ذینفعان حمایت بین المللی در Grand Périgueux.
رایگان

تا 24 ماه

درج حرفه ای
اداری
فرانسوی
Maison de l'emploi du Grand PérigueuxAction réfugiés
69 - Rhône

حمایت برای ورود به زندگی حرفه ای

برنامه ای برای پیشرفت در زبان فرانسوی، کشف حرفه ها و ملاقات با شرکت ها
رایگان

2 تا 5 ماه

درج حرفه ای
فرانسوی
FACE GRAND LYONBIENVENU.E
5 دپارتمان

انجام مأموریت خدمات مدنی برای پناهندگان جوان

ماموریت های با مزد مخصوصاً برای پناهندگان جوان در ایل دو فرانس (از 18 تا 25 سال) باز است.
رایگان

6 تا 12 ماه

درج حرفه ای
فعالیت و فرهنگ
AIME ONGAssociation AIME
26 - Drôme

انجام خدمات مدنی در Valence

تعهد 8 ماهه برای ماموریت های همبستگی، قابل دسترس برای افراد 18 تا 25 سال.
0une seule fois

8 ماه

درج حرفه ای
فعالیت و فرهنگ
Unis-CitéUnited-City Drôme Ardèche
21 - Côte-d'Or

همراهی در ساخت یک پروژه حرفه

آموزش زبان انگلیسی و فرانسوی و مشاوره متخصصان برای آماده شدن برای یافتن شغل
رایگان

3 ماه

درج حرفه ای
فرانسوی
فعالیت و فرهنگ
BSB(Re)ConnectBSB(Re)Connect
95 - Val-d'Oise

انجام خدمات مدنی در Val d'Oise

خدمات مدنی 8 ماهه برای افراد 16 تا 25 سال (30 سال برای افراد دارای معلولیت)
رایگان
درج حرفه ای
Unis-CitéUnis-Cité Val d'Oise
67 - Bas-Rhin

همراهی برای یافتن شغل در بخش رستورانت

Stamtish انجمنی است که به پناهندگان کمک می کند تا پروژه خود را در بخش رستورانتداری انجام دهند
رایگان

بر حسب نیاز

درج حرفه ای
آموزش حرفه ای
فعالیت و فرهنگ
StamtishStamtish
89 - Yonne

آموزش یا شغل پیدا کنید

پشتیبانی فردی برای افراد 16 تا 30 سال برای ساخت پروژه حرفه ای خود.
رایگان

تا 1 سال

درج حرفه ای
فرانسوی
Ligue de L'Enseignement BFCE2C Yonne

سایر برگه‌ها در مورد این موضوع

89
سایر برگه‌ها در مورد این موضوع
درج حرفه ای
89
31 - Haute-Garonne

کار و مسکن پیدا کنید

حمایت از ذینفعان حمایت بین المللی در Haute-Garonne
رایگان
اداری
درج حرفه ای
Forum réfugiésACCELAIR 31
12 دپارتمان

حرفه آشپزی و زبان فرانسوی را بیاموزید

آموزش و پشتیبانی حرفه ای در Ardèche در بخش پذیرایی و رستون داری.
رایگان

6 ماه

آموزش حرفه ای
درج حرفه ای
فرانسوی
Agir Innover Mobiliser EssaimerDe là-bas à ici
14 - Calvados

آدرس پستی پیدا کنید و همراهی شوید

پلت فرم FAIR محل استقبال و حمایت از پناهندگان در Caen است.
رایگان
اداری
درج حرفه ای
مسکن
ASSOCIATION REVIVREAssociation REVIVRE
2 دپارتمان

درمراحل اداری خود همراهی شوید

LAIR محل استقبال و اطلاع رسانی برای پناهندگان در لیل است.
رایگان
اداری
مسکن
درج حرفه ای
LAIRLAIR - Lieu-ressources pour l'Accueil et l'Intégration des réfugiés
69 - Rhône

حرفه یک نجار متخصص در نصب را بیاموزید

این آموزش شما را برای عنوان نجار حرفه ای نصب آماده می کند.
رایگان

6 ماه

آموزش حرفه ای
درج حرفه ای
Les clés de l'AtelierLes clés de l'Atelier
69 - Rhône

حرفه رنگمالی را بیاموزید

این آموزش گواهینامه ای برای عنوان حرفه نقاش خانه (رنگمال) آماده می کند.
رایگان

6 ماه

آموزش حرفه ای
درج حرفه ای
Les clés de l'AtelierLes clés de l'Atelier
69 - Rhône

حرفه عامل تعمیر و نگهداری ساختمان را بیاموزید

این آموزش گواهینامه ای را برای عنوان حرفه ای عامل تعمیر و نگهداری ساختمان به سطح 3 آماده می کند.
رایگان

9 ماه

آموزش حرفه ای
درج حرفه ای
Les clés de l'AtelierLes clés de l'Atelier
69 - Rhône

حرفه نلدوانی و گرمایش را بیاموزید

این آموزش شما را برای عنوان حرفه ای نصب کننده وحرارتی و نلدوانی سطح 3 آماده می کند.
رایگان

7/8 ماه

آموزش حرفه ای
درج حرفه ای
Les clés de l'AtelierLes clés de l'Atelier
69 - Rhône

برقی تجهیزات ساختمان شوید

این آموزش شما را برای عنوان حرفه ای برق تجهیزات ساختمان سطح 3 آماده می کند.
رایگان

8 ماه

آموزش حرفه ای
درج حرفه ای
Les clés de l'AtelierLes clés de l'Atelier
69 - Rhône

حرفه دکوراسیون دیوار را بیاموزید

این آموزش گواهینامه سطح 3 برای حرفه دکوراسیون دیوار آماده میکند.
رایگان

8 ماه یا 1 سال

آموزش حرفه ای
درج حرفه ای
Les clés de l'AtelierLes clés de l'Atelier
69 - Rhône

طراح فرش کف اتاق/ خانه شوید

یک دوره آموزشی معتبر در زمینه کار-مطالعه برای یادگیری حرفه نصب فرش کف.
رایگان

1 سال

آموزش حرفه ای
درج حرفه ای
Les clés de l'AtelierLes clés de l'Atelier
8 دپارتمان

پروژه آینده خود را با کمک زنان دیگر بسازید

یک برنامه راهنمایی 6 ماههبین زنان تبعیدی و محلی

6 ماه

فعالیت و فرهنگ
درج حرفه ای
خانواده
UniR Universités & Réfugié.e.sIntercultur'elles
4 دپارتمان

درباره آموزش در دانشگاه اطلاعات کسب نمایید

درباره آموزش در دانشگاه در لورن (Lorraine) اطلاعات کسب نمایید
تحصیلات
درج حرفه ای
Université de Lorrainele Service universitaire d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
69 - Rhône

آموزش زبان فرانسوی و حرفه های ساختمانی

آموزش 3 ماهه با آموزش زبان فرانسوی و کارگاه های فنی حرفه های ساختمانی.
رایگان

3 ماه

آموزش حرفه ای
درج حرفه ای
فرانسوی
Les clés de l'AtelierBâtir
69 - Rhône

آموزش ببینید و شغل پیدا کنید

برنامه ای برای یافتن شغلی که مناسب شماست، آموزش ببینید و شغل پیدا کنید.
رایگان

18 ماه

آموزش حرفه ای
درج حرفه ای
Weavers Francela Pré-Formation Weavers pour jeunes exilés (ex-Tisseur d'Avenir)