بنیان گذاشتن یک شرکت
با Singa Lille

بنیان گذاشتن یک شرکت

با 
Singa Lille

این چه است؟

یک برنامه حمایت از کارآفرینی برای 50 پناهنده درسراسر لیل (Lille).

 آیا شما یک پروژه کارآفرینی مرتبط با مهاجرت دارید؟ سینگا لیل (Singa Lille) به طور انفرادی و جمعی برای مدت یک سال شما را همراهی می کند.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
مهاجر
نوشتن سن ضروری است
از 18 به 56 سالها
مدت

12 ماه

سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

59 - Nord

مخاطبان مشخص
مهاجر
نوشتن سن ضروری است
از 18 به 56 سالها
مدت

12 ماه

سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

59 - Nord

چرا این جالب است؟

برای اشتراک گذاشتن ایده خود در مورد راه اندازی (ایجاد) شرکت

تیم Singa با داشتن کارشناسان کارآفرینی از شما پشتیبانی می کند.

پشتیبانی شدن در امور اداری

Singa در تمام مراحل ساختن شرکت از شما پشتیبانی می کند.

ایجاد یک شبکه

Singa شما را با اکوسیستم تجاری منطقه متصل می نماید

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

تماس گرفتن با سینگا لیل (Singa Lille)

آدرس تماس ما: 

contact@singalille.fr / marinem@singa.fr

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
3 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Singa Lille