پشتیبانی برای یافتن کار
با le PACEA

پشتیبانی برای یافتن کار

با 
le PACEA

آخرین آپدیت و بروزرسانی21 juil. 2022

این چه است؟

PACEA

سیستم پشتیبانی مأموریت محلی است که با نیازهای جوانان (بین 16 تا 25 سال) که به دنبال کار هستند سازگار است.

ماموریت محلی برای هر فردی که وارد این سیستم می شود، پشتیبانی شخصی را ارائه می دهد و به آنها در یافتن کار کمک می کند. بسته به شرایط و نیازها، امکان دریافت کمک هزینه مالی وجود دارد (حداکثر 497 یورو در صورت عدم دریافت کمک های دیگر).

2 ماموریت محلی در این دپارتمان وجود دارد که از این دستگاه استفاده می کنند.

این همه برای کیست ؟

منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 16 به 25 سالها
مدت

12 ماه

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 16 به 25 سالها
مدت

12 ماه

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان

چرا این جالب است؟

پشتیبانی طولانی مدت

شخصی از مأموریت محلی شما را به سمت خودمختاری و اشتغال همراهی می کند.

امکان کمک مالی

امکان دریافت کمک هزینه، بسته به شرایط و نیازهای شما

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

قرار ملاقات در ماموریت محلی!

برای ملاقات با یک مشاور وقت بگذارید

با شماره 03.80.92.36.23 تماس بگیرید تا در مأموریت محلی نزدیک خود قرار ملاقات بگذارید.

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
1 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
15صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Responsable

Mission locale rurale des Marches de Bourgogne
Mission locale rurale des Marches de Bourgogne

Partenaires

Mission Locale des Marches de Bourgogne
Mission Locale des Marches de Bourgogne

Responsable

Mission locale rurale des Marches de Bourgogne

Mission locale rurale des Marches de Bourgogne

Partenaires

Mission Locale des Marches de Bourgogne

Mission Locale des Marches de Bourgogne