در پروژه های خود همراهی شوید
با Melting Breizh

در پروژه های خود همراهی شوید

با 
Melting Breizh

آخرین آپدیت و بروزرسانی7 avr. 2022

این چه است؟

Melting Breizh پروژه ای برای پناهندگان جوان 16 تا 25 سال است که دارای سه دوره انتخاب میباشد. این دوره های مناسب به جوانان امکان می دهد تا آموزش یا شغل مناسبی پیدا کنند و می توانند به آنها در حل مشکلات زندگی روزمره (مسکن، تحرک، یادگیری زبان فرانسه و غیره) کمک کنند.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
از 16 به 25 سالها
مدت

تا 36 ماه

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
از 16 به 25 سالها
مدت

تا 36 ماه

سطح زبان فرانسوی
همه سطوح
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

چرا این جالب است؟

برنامه ای اختصاصی برای پناهندگان جوان

یک پروژه اختصاصی برای پناهندگان جوان BPI (ذینفع از حمایت بین المللی) که ضروریات آنها را در نظر می گیرد: زبان، مسکن، موقعیت اجتماعی، اشتغال.

سه مسیر اختصاصی

- رفع موانع: زبان، صحت، شهروندی، فرهنگ، ورزش، تحرک، اقامت. ارزش قائل شدن برای جوانان و توسعه مهارت های آنان.

- CAP +: آموزش با دیپلم "تحصیل−کار" با پشتیبانی فردی، به مدت سه سال.

- دسترسی سریع به اشتغال: برقراری تماس بین جوانان، کارفرمایان و شرکای اقتصادی برای دسترسی یا بازگشت به شغل.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با ماموریت محلی منطقه خود

تماس با ماموریت محلی خود : https://www.missions-locales-bretagne.fr/jeunes-16-25-ans/

یا با رفتن به دفتر ماموریت محلی :

- We Ker: 02.99.78.00.78

- Mission locale du Pays de Saint-Brieuc: 02 96 68 15 68

- Mission locale du Pays de Brest: 02 98 43 51 00

- Mission locale du Pays de Cornouaille: 02 98 64 42 10

- Mission locale du Pays de Lorient: 02 97 21 42 05

- Mission locale du Pays de Vannes: 02 97 01 65 40

با ساختمان های CFA برای دوره CAP+

اطلاعات مربوط به CAP + را می توان از ساختمان های CFA دریافت کرد:

- Saint Grégoire: 02 99 23 61 00

- Plérin: 02 96 79 89 79

- Quimper: 02 98 95 97 26

- Vannes: 02 97 63 43 09

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
1 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Responsable

Association régionale des Missions Locales de Bretagne
Association régionale des Missions Locales de Bretagne

Partenaires

Bâtiment CFA
Bâtiment CFA

Responsable

Association régionale des Missions Locales de Bretagne

Association régionale des Missions Locales de Bretagne

Partenaires

Bâtiment CFA

Bâtiment CFA