تامین مالی پروژه حرفه ای شما
با Adie

تامین مالی پروژه حرفه ای شما

با 
Adie

به اختصار (به طور خلاصه)

این چه است؟

آیا می خواهید کسب و کار خود را راه اندازی کنید؟ گواهینامه خود را پاس کنید یا ماشین بخرید؟ انجمن Adie به صورت رایگان از شما پشتیبانی می کند و به شما کمک می کند تا پروژه حرفه ای خود را با کمک اعتبارات خرد تامین مالی کنید.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
مهاجر
نوشتن سن ضروری است
از 18 به 70 سالها
مدت

1 تا 6 ماه

سطح زبان فرانسوی
متوسط
ثبوت درخواست شده
Titre de séjour
منطقه اقدام

کل فرانسه

مخاطبان مشخص
مهاجر
نوشتن سن ضروری است
از 18 به 70 سالها
مدت

1 تا 6 ماه

سطح زبان فرانسوی
متوسط
ثبوت درخواست شده
Titre de séjour
منطقه اقدام

کل فرانسه

چرا این جالب است؟

مشاوره مناسب با شرایط خود دریافت کنید

ما به شما کمک می کنیم تا پروژه حرفه ای خود را طی جلساتی در یکی از 140 نمایندگی ما در فرانسه یا از طریق تلفن طراحی کنید.

برای راه اندازی کسب و کار خود وام بگیرید

آیا برای پروژه تجاری خود به پول نیاز دارید اما بانک ها از وام "قرض" دادن به شما خودداری می کنند؟ Adie به شما کمک می کند تا حداکثر 10000 یورو وام دریافت کنید.

شما به کسی نیاز دارید (یک دوست، خانواده)، که به پروژه شما اعتقاد دارد و آماده است تا اعتبار شما را تضمین کند. یعنی این شخص باید قول بدهد که در صورت عدم امکان بازپرداخت وام تا نصف وام را متعهد می شود بپردازد.

برای اطلاع از اینکه آیا می توانید برای وام درخواست دهید، از شبیه ساز موجود در سایت ما (به زبان فرانسوی) استفاده کنید.

برای گواهینامه رانندگی یا خرید ماشین وام بگیرید

آیا برای رسیدن به محل کار خود به پول نیاز دارید؟ Adie به شما کمک می کند تا وام حداکثر 5000 یورو برای دریافت گواهینامه رانندگی و / یا خرید یک ماشین دریافت کنید.

شما به کسی نیاز دارید (یک دوست، خانواده)، که به پروژه شما اعتقاد دارد و آماده است تا اعتبار شما را تضمین کند. یعنی این شخص باید قول بدهد که در صورت عدم امکان بازپرداخت وام تا نصف وام را متعهد می شود بپردازد.

برای اطلاع از اینکه آیا می توانید برای وام درخواست دهید، از شبیه ساز موجود در سایت ما (به زبان فرانسوی) استفاده کنید.

پشتیبانی توسط انجمن Adie رایگان است

مشاوران ما شما را به صورت رایگان همراهی می کنند.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

برای تعیین وقت با شماره 0969.328.110 تماس بگیرید

ما از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 18 شام به شما پاسخ میدهیم.

این یک شماره بدون هزینه است.

بیایید و مستقیماً در یک آژانس با ما ملاقات کنید

Adie 140 شعبه در فرانسه دارد تا از شما استقبال کند. برای ملاقات با ما، نزدیکترین آژانس را در نقشه ذیر پیدا کنید.

مبلغ وام خود را شبیه سازی کنید

با شبیه سازی وام در وب سایت ما (به زبان فرانسوی) از زمان صرفه جویی کنید و ببینید آیا واجد شرایط دریافت وام هستید یا خیر.

اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
16 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
13صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Adie Association pour le Droit à l'Initiative Economique

Adie Association pour le Droit à l'Initiative Economique