زبان فرانسوی بیاموزید و کار پیدا کنید
با Centre de formation PRISME

زبان فرانسوی بیاموزید و کار پیدا کنید

با 
Centre de formation PRISME

آخرین آپدیت و بروزرسانی21 sept. 2021

این چه است؟

ASL Passerelle vers Emploi یک برنامه آموزشی با تمرکز بر ادغام حرفه ای و یادگیری زبان فرانسوی است.

خوب است بدانید:

این 12 ساعت آموزش در هفته است : 6 ساعت آموزش "استخدام" و 6 ساعت آموزش " زبان فرانسوی".

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 18 به 60 سالها
مدت

3 ماه

سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

35 - Ille-et-Vilaine

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
از 18 به 60 سالها
مدت

3 ماه

سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

35 - Ille-et-Vilaine

چرا این جالب است؟

پروژه حرفه ای خود را بسازید

این آموزش به شما امکان می دهد روی پروژه حرفه ای خود کار کنید و حرفه های جدیدی را بیاموزید.

خوب است بدانید:

ستاژ (کارآموزی) 15 روزه در طول آموزش امکان پذیر است

بهبود در زبان فرانسوی

این آموزش به شما امکان می دهد یادگیری زبان را ادامه دهید.

پشتیبانی فردی داشته باشید

6 مصاحبه فردی در طول آموزش سازماندهی می شود.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

قرار ملاقات

قرار ملاقات برای ادغام در آموزش، چندین امکان دارید:

- توسط RSA یا مرجع Pôle Emploi

- از طریق پلتفرم ارزیابی مرکز آموزش زبانها و ارتباطات

امکان قرار ملاقات مستقیم با مرکز آموزش PRISME:

  • ایمیل: vanessa.eon@prismerennes.fr یا elise.biree@prismerennes.fr
  • تلفن: 0299867472
یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
6 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
12صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par

Responsable

Centre de formation PRISME
Centre de formation PRISME

Partenaires

Langue et Communication

Responsable

Centre de formation PRISME

Centre de formation PRISME

Partenaires

Langue et Communication