توانبخشی و کار
با GEIQ INDUSTRY 21

توانبخشی و کار

با 
GEIQ INDUSTRY 21

آخرین آپدیت و بروزرسانی19 oct. 2021

این چه است؟

Geiq گروهی از کارفرمایان برای ادغام و صلاحیت است. این انجمنی است که توسط شرکت‌های عضو آن اداره می‌شود و می‌تواند برنامه‌های تحصیلی کار در مشاغل صنعتی را به شما ارائه دهد.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

6 تا 12 ماه

سطح زبان فرانسوی
پیشرفته
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
مدت

6 تا 12 ماه

سطح زبان فرانسوی
پیشرفته
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

چرا این جالب است؟

در حین آموزش قرارداد کار و دستمزد داشته باشید

Geiq مستقیماً نامزدها را استخدام می‌کند و سپس آنها را از طریق سیستم تناوب بین یادگیری نظری و موقعیت‌های کاری مشخص در اختیار شرکت‌های عضو قرار می‌دهد.

یک شغل ثابت پیدا کنید

کارمندان استخدام شده برای یافتن شغل ثابت در پایان دوره حمایت می شوند.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

برای ما یک ایمیل بفرستید

یک ایمیل به: enguyen@maisondesentreprises.com ارسال کنید

تلفن: 03.80.77.85.11

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
1 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
11صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
GEIQ INDUSTRIE 21

GEIQ INDUSTRIE 21