همراهی در مراحل سلامتی خود
با PoPS - Service de l'Oiseau Bleu

همراهی در مراحل سلامتی خود

با 
PoPS - Service de l'Oiseau Bleu

آخرین آپدیت و بروزرسانی10 sept. 2021

این چه است؟

PoPS برای افرادی که در دسترسی به مراقبت های بهداشتی مشکل دارند، مراقبت های بهداشتی ارائه می دهد.

خوب است بدانید:

- این سرویس مراقبت فنی ارائه نمی دهد
- شما باید توسط یک ساختار شریک (مرکز اقامت، خدمات اجتماعی و غیره) هدایت شوید.

این همه برای کیست ؟

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

38 - Isère

مخاطبان مشخص
پناهندگان (مهاجرین)
نوشتن سن ضروری است
بیشتر از 18 سالها
سطح زبان فرانسوی
مبتدی
هزینه آن چند است؟
رایگان
منطقه اقدام

دپارتمان

38 - Isère

چرا این جالب است؟

در صورت نیاز به مشاوره می توانید همراهی شوید

یک پرستار "نرس" می تواند شما را در ملاقات های پزشکی همراهی کند تا در رابطه شما با تخصصان بهداشت به شما کمک کند.

ممکن است در حین مشورت از مترجم درخواست شود

یک مترجم می تواند از طریق تلفن برای کمک به شما در افهام و تفهیم با متخصص مراقبت های بهداشتی حضور داشته باشد.

شما از طریق سیستم بهداشت راهنمایی خواهید شد

شما توضیحی در مورد سیستم بهداشتی فرانسه خواهید داشت تا اطلاعات بهتری در مورد مسیر مراقبت خود داشته باشید.

در مراحل اداری از شما حمایت می شود

در مراحل اداری مربوط به مراقبت به شما کمک خواهید شد.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

حمایت بهداشتی توسط یک ساختار شریک که مسئول پشتیبانی شما است ارائه می شود

شخص همراه شما می تواند با شماره 04.76.89.31.42 به PoPS تماس بگیرد

حمایت بهداشتی تنها در صورت موافقت شما ارائه می شود

حمایت از سلامت تنها در صورت وجود نیاز به آن انجام می شود. شما بازیگر این روند هستید.

هدف این است که شما را در سفر مراقبت مستقل / خود کفاء شوید.

اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
1 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
10صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Point précarité santé

Point précarité santé