Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با PoPS - Service de l'Oiseau Bleu

Point précarité santé
پیشنهاد شده توسطPoint précarité santé

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت
سطح فرانسویبا سواد, A1

قیمت

رایگان

کجاست ؟

همراهی در مراحل سلامتی خود

به روز شده 3 роки тому

این چیست؟

PoPS برای افرادی که در دسترسی به مراقبت های بهداشتی مشکل دارند، مراقبت های بهداشتی ارائه می دهد.

خوب است بدانید:

- این سرویس مراقبت فنی ارائه نمی دهد
- شما باید توسط یک ساختار شریک (مرکز اقامت، خدمات اجتماعی و غیره) هدایت شوید.

چرا جالب است؟

یک پرستار "نرس" می تواند شما را در ملاقات های پزشکی همراهی کند تا در رابطه شما با تخصصان بهداشت به شما کمک کند.

یک مترجم می تواند از طریق تلفن برای کمک به شما در افهام و تفهیم با متخصص مراقبت های بهداشتی حضور داشته باشد.

شما توضیحی در مورد سیستم بهداشتی فرانسه خواهید داشت تا اطلاعات بهتری در مورد مسیر مراقبت خود داشته باشید.

در مراحل اداری مربوط به مراقبت به شما کمک خواهید شد.

چطور انجام دهید ؟

شخص همراه شما می تواند با شماره 04.76.89.31.42 به PoPS تماس بگیرد

حمایت از سلامت تنها در صورت وجود نیاز به آن انجام می شود. شما بازیگر این روند هستید.

هدف این است که شما را در سفر مراقبت مستقل / خود کفاء شوید.

بالای صفحه

10 مشارکت کنندگان بسیج شده

andressa bittencourtandressa bittencourtمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
noornoorمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم
mariammariamمترجم
olga b.olga b.مترجم
niknameniknameمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
olgamyolgamyمترجم
popspopsویرایشگر