در یک گروه بحث بین زنان شرکت نمایید
با Solidarité Femmes 21

در یک گروه بحث بین زنان شرکت نمایید

با 
Solidarité Femmes 21

به اختصار (به طور خلاصه)
آخرین آپدیت و بروزرسانی8 sept. 2021

این چه است؟

این گروپ ها با همکاری 2 مشاور ، یک روانشناس و یک کارگر اجتماعی (سوسیال) تا با خیال راحت در مورد تجربه شخصی خود بحث کنند.

این گروپ ها برای همه زنانی که قربانی خشونت شده اند یا قربانی خشونت (زناشویی ، روانی ، جسمی ، جنسی یا اقتصادی ...) هستند ، باز است.

این همه برای کیست ؟

منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
سطح زبان فرانسوی
پیشرفته
هزینه آن چند است؟
پرداخت
5
منطقه اقدام

دپارتمان

21 - Côte-d'Or

مخاطبان مشخص
برای همه
سطح زبان فرانسوی
پیشرفته
هزینه آن چند است؟
پرداخت
5

چرا این جالب است؟

این محرمانه است

تمام آنچه در طول کارگاه (جلسه) ها گفته می شود محرمانه است.

تا بتوانید آزادانه در مورد تجربه (سرگذشت) خود صحبت نمایید

در این گردآوری ها می توانید آزادانه در مورد تجربه (سرگذشت) خود صحبت نمایید.

چگونه می توانم خود را شریک بسازم؟

با ما تماس بگیرید

شما می توانید با ما به شماره 0380671789 تماس بگیرید یا از طریق ادرس ذیل ایمیل بفرستید solidaritefemmes21@outlook.fr

یک مخاطب (سهم گیرنده) پیدا کنید :
درست (اوکی)
اطلاعات مفیدی پیدا کردید؟
از مشارکت کنندگانی که آنهارا برای شما نوشتند تشکری نمایید.
0 🙏
مشارکت کنندگان متحرک
14صفحه را مطابق به روز (à jour) نگه دارید و به سوالات خود پاسخ دهید
Proposé par
Solidarité Femmes 21

Solidarité Femmes 21