Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با ISM Interprétariat

Réseau Santé Précarité
پیشنهاد شده توسطRéseau Santé Précarité

مخاطبان

عموم مردمپناهجو, پناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, افراد بدون تابعیت, ذینفعان حفاظت موقت

قیمت

رایگان

در دسترس بودن درخواست شد

روزهای حضورهر روز

کجاست ؟

ارتباط با مترجم در طول معاینه پزشکی

به روز شده il y a 19 jours

این چیست؟

ارائه ابزار ترجمه فوری تلفنی به صورت رایگان و بدون نیاز به مراحل اداری، قابل دسترسی 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز در دسترس است و ارتباط را در طول معاینه با بیمار غیر فرانسوی زبان تسهیل می کند.

با استفاده از یک تماس تلفنی، شما با یک مترجم حرفه ای که در زمینه ارتباط بین فرهنگی آموزش دیده و ضامن رازداری پزشکی است، متصل می شوید.

شما می توانید از این ابزار استفاده کنید اگر در قلمرو کلان شهر Rouen Normandie به عنوان یکی از موارد زیر فعالیت می کنید:

- متخصص بهداشت و درمان خصوصی (پزشک عمومی، متخصص، پارامدیکال)

- متخصص بهداشت و درمان در ساختار اجتماعی (CHRS، CADA، و غیره)

- متخصص در یک ساختار پزشکی-اجتماعی (LHSS، ACT، LAM، و غیره)

یک آموزش برای این ابزار در اینجا موجود است.

چرا جالب است؟

این ابزار به افراد غیر فرانسوی زبان که ممکن است به دلیل موانع زبانی در دریافت خدمات درمانی با مشکل مواجه باشند، کمک می کند.

بهره مندی از مترجم در طول مشاوره پزشکی، مراقبت دقیق و درک متقابل بین بیمار و پزشک را امکان پذیر می کند.

درک کامل اطلاعات در طول معاینه پزشکی به بیمار اجازه می دهد تا در مسیر مراقبت های خود مستقل باشد و سیستم مراقبت های بهداشتی فرانسه را بهتر درک کند.

چطور انجام دهید ؟

برای دریافت کد دسترسی به ISM Interprétariat و دستورالعمل استفاده، با Réseau Santé Précarité تماس بگیرید:

بالای صفحه

9 مشارکت کنندگان بسیج شده

houssam kokachhoussam kokachمدیر
claudia mclaudia mمدیر
réseausantéprécaritéréseausantéprécaritéویرایشگر
darlapmdarlapmمترجم
issam boulekissam boulekمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
niknameniknameمترجم
olga b.olga b.مترجم
noornoorمترجم