Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

اطلاعات مهم

با IntégraPsy

Intégrapsy
پیشنهاد شده توسطIntégrapsy

مخاطبان

عموم مردمپناهندگان قانونی, ذینفعان حفاظت فرعی, ذینفعان حفاظت موقت, افراد بدون تابعیت

قیمت

رایگان

شنیده شوید و کمک روانی دریافت کنید

به روز شده il y a un an

این چیست؟

این تیمی از متخصصان است که به افرادی که به پشتیبانی روانی و شنیداری نیاز دارند ارائه می دهند.

این تیم متشکل از روانشناسان، مشاوران حرفه ای ادغام و سفیران ادغام است که به زبان شما صحبت می کنند.

تیم IntégraPsy مستقیماً به مراکز اقامتی، منازل... میروند.
برای بهره مندی از این کمک روانی، باید حداقل به مدت 5 سال یک بزرگسال، پناهجو یا پناهنده در فرانسه باشید.

چرا جالب است؟

  • تا بتوانید در مورد مشکلات خود صحبت کنید، به شما گوش داده شود و مشاوره فردی داشته باشید
  • در گروه های گفتگو و کمک متقابل بین چند نفر شرکت کنید.
همراهی کوتاه مدت بوده و جهت گیری به سمت سایر ساختارهای بهداشتی (مرکز پزشکی روانشناسی، بیمارستان) بنا به نیاز امکان پذیر است.

تیم سفر می کند و مستقیماً به امکانات پذیرش می آید:

  • مراکز پذیرش پناهجویان (CADA)
  • مراکز اسکان اضطراری (CHU) و مراکز ادغام مجدد اجتماعی (CHRS)
  • اسکان اضطراری برای پناهجویان (HUDA)
  • مراکز اسکان موقت (CPH)
  • خوابگاه های کارگران جوان ...

پشتیبانی IntégraPsy مکمل ارائه شده در این ساختارهای پذیرش است.

سفیران ادغام حرفه ای های IntegraPsy را همراهی می کنند و به زبان های خارجی مانند پشتو، دری، اورومو... صحبت می کنند.

بنابراین آنها می توانند زبان مادری شما را بفهمند و صحبت کنند تا به شما کمک کنند آنچه را که می خواهید برای روانشناس توضیح دهید ترجمه کند.

چطور انجام دهید ؟

برای کمک گرفتن از IntegraPsy، ابتدا باید با مددکار اجتماعی خود (مددکار اجتماعی، ماموریت محلی و غیره) صحبت کنید و به او بگویید که به این کمک روانی نیاز دارید.

سپس باید فرم درخواست مداخله را تکمیل کنید تا از طریق ایمیل به صورت PDF به دفتر مربوطه ارسال شود:

اگر به یک زبان خارجی صحبت می کنید و می خواهید به دیگران کمک کنید، می توانید سفیر ادغام و بخشی از تیم IntegraPsy تبدیل شوید.

برای ترجمه کلمات پناهجویان و پناهندگان به مراکز پذیرش مراجعه خواهید کرد.

برای این کار، شما باید یک CV و یک انگیزه نامه از طریق ایمیل به integrapsy@vieactive.asso.fr با آدرس زیر ارسال کنید:

  • زبان هایی که صحبت می کنید و سطح شما
  • بخش مداخله مورد نظر
بالای صفحه

13 مشارکت کنندگان بسیج شده

claudia mclaudia mمدیر
houssam kokachhoussam kokachمدیر
niknameniknameمترجم
marianneukrainemarianneukraineمترجم
ammar bazzaziammar bazzaziمترجم
olga b.olga b.مترجم
intégrapsyintégrapsyویرایشگر
rezgar-bapirirezgar-bapiriمترجم
noornoorمترجم
marissamarissaمترجم
yoan pouzetyoan pouzetمترجم
kim.delaunaykim.delaunayمترجم
rohullah expertrohullah expertمترجم