ብሕጊ መሰላትኩም ዝከላኸለልካ ኣካል ምርካብ፣
ምስ ኣብ ሰደ ኣድ ዕስራን ሓደን (CDAD 21) ዝተባህለ ማሕበር፣

ብሕጊ መሰላትኩም ዝከላኸለልካ ኣካል ምርካብ፣

ምስ 
ኣብ ሰደ ኣድ ዕስራን ሓደን (CDAD 21) ዝተባህለ ማሕበር፣

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ17 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

ንጉዳይኩም ብግቡእ ምስ ተረድአን፣ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዘለኩም መሰላትኩም ዘፍልጥን፣ ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን ድማ፣ወይ ንሳቶም ባዕሎም እንተዘይኮነ ድማ ክሕግዝኹም ናብ ዝኽእሉ ኣካላት ክትረክቡሉ እትኽእሉ ቅኑዕ መንገዲ ብምሕባር ክተሓባበሩኹምን ከሰንዩኹምን ምዃኖምን፣

ብተወሳኺ እዞም መሰል ሰብ ከይገሃስ ዝጣበቑ ሕሩያት ወኪላት ናይ እዚ ማሕበር ክተሓባበሩኹምን ክሕግዙኹምን ካብ ዝኽእሉሉ ጉዳያ ንኣብነት ንምጥቃስ፣

ምስ ምሕደራዊ ኣካላት ንዘለኩም ዘይምስምማዕ ብሰላማዊን ብስምምዕን ዝፍትሓሉ መንገድን ናይ ስምምዕን ፍታሕን መንገዲ የናድዩ እዮም፣

ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብኸምዚ ሰላማዊ መንገዲ ኽፍታሕ ንዘይተካእለ ጉዳይ ብሕጊ መሰረት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ንኽፈትሕዎ ስጉምቲ ይወስዱ እዮም።

እዞም መሰል ሰብ ከይገሃስ ዝጣበቑ ሕሩያት ወኪላት ናይ እዚ ማሕበር እዘን ዝስዕባ ሽግራት ኣብ ዘጋጥማኹም እዋን ክተሓባበሩኹም ይኹእሉ እዮም፣

  • ምስ ናይ ምምሕዳር ኣካላት ኣብ እትገብርዎ ዝርርብ ዘይምርድዳእ ኣብ ዘጋጥም እዋን፣
  • መሰል ሓደ ህጻን ኣብ ዘይክበረሉ እዋን፣
  • ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ተነጽሎ ወይ ምግላል(discriminé) ተግባራት ኣብ ልዕሌኹም ክፍጸም ከሎ ክትርእዩ እንከለኹም፣ ፣

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

እትነብሩሉ ቦታን ዓድን ብዘየገድስ እዚ ኣገልግሎት እዚ ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ኣገልግሎት ንኽህብ ማዕጾታቱ ርሑው እዩ።

ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ፣ ማሕበራዊ ጽፍሒ፣ ንገዛ ዘለዎን ዘይብሉ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ዕድመ ዘሎ፣

ብነጻ እዩ

እዘን መሰላትኩም ንኽትፈልጡን ካብ ኣቶም ንዝርከብ ጥቕምታት ንኽትረኽቡ ድማ ዘፍልጣኹም ማእላትና ንኹሉ ሰብ ክፉታትን ብዘይ ክፍሊትን ናይ ነጻ ኣገልግሎታት ዝህባን እየን።

ምስጢራዊ እዩ

ኣብቲ ናይ ዝርርብን ጉዳያትኩም እተፍስ ሱሉ እዋን ዝዝረብ ምስጢራትኩም ኩሉ ከምዘሎ ተዓቂቡ ብምስጢር ይተርፍ እምበር፣ ናብ ካልእ ሰብ ዝመሓላለፈሉን ዝነገረሉን ኣብነትን ምኽንያትን ፈጺሙ ከምዘየለ ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና

ንዝያዳ ሓበሬታ ፣ ኣብዚ ካርታ ብምጥዋቕ ርኸቡና

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
5 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

Conseil Départemental d'Accès au Droit
Conseil Départemental d'Accès au Droit

Partenaires

Défenseur des droits
Défenseur des droits

Responsable

Conseil Départemental d'Accès au Droit

Conseil Départemental d'Accès au Droit

Partenaires

Défenseur des droits

Défenseur des droits