ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ምሁር ወይ ፈላጥ ሕጊ ሰብ ንምርካብ፣
ምስ ኣብ ብሰዳድ ዕስራን ሓደን (CDAD 21 ) ሓገዝ ተመሪሕካ ወይ ተደጊፍካ፣

ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ምሁር ወይ ፈላጥ ሕጊ ሰብ ንምርካብ፣

ምስ 
ኣብ ብሰዳድ ዕስራን ሓደን (CDAD 21 ) ሓገዝ ተመሪሕካ ወይ ተደጊፍካ፣

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ19 juil. 2022

እንታይ ኢዩ?

ገለ ካብተን ቀንዲ ዕላማታት ናይ እዚ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ወይ ፈላጥ ሕጊ ሰብ ኣብነታት ንምጥቃስ እምበኣር፣

- ኣብ መንጎ ሰባት ንዘጋጥሙ ግጭታት ከም ኣብ መንጎ ጎረባብቲን ኣብ መንጎ ኣካራይን ተኻራይን ዝለዓሉ ግርጭታትን ፣ ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ።

- ኣብ መንጎ ሰብ ሞያተኛታት መሳርሕቲ ዝፍጠሩ ዘይምስ ምማዕን ግርጭታትን፣ ( ከምኡውን ኣብ መንጎ ሰብ ዓበይቲ ትካል ን ኣሽቱ ግላውያን ነጋዶን ዝግበር ምፍሕፋሓት፣) ብልዝብ ንምፍታ ዝዓለመ እዩ።

ኣብ ክፉት ናይ ስራሕ መዓልታቱ እንተደ ኣሃልዩ ብኽፍሊ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሰደኣደ (CDAD) ተሓጊዝኩም ነጻ ኣገልግሎታት ናይ እዚ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ወይ ፈላጥ ሕጊ ሰብ ኣገልግሎታትን ምኽርታትን ክትረኽቡ ክዝምትኽእሉ ንሕብር።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

እዚ ኣገልግሎት እዚ ዋላ ነቶም ነባሮ ናይዚ ከተማን ከባቢን ንዘይኮኑ ሰባት ክፉት ምኳኑ ንሕብር።

እምበኣር ኣገልግሎታትና ንኹሉ ብዘይ ኣፈላላይ ዕድመ ወይ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኩነታት ማለት መንበሪ ገዛ ንዘለዎም ይኹን ንዘይብሎም ሰባት ኣገልግሎታቱ ብዘይ ኣፈላላይ ከምዝህብ ንህብር።

ነጻ እዩ

እዘን ደቂ ሰባት መሰላቶ ሓቲቶም ዝረኽቡለን ኣገልግሎታት ዝህባ ነቑጣታታት ናይዚ ትካል እዚኣተን ንኹሉ ሰብ ኣገልግሎት ንምሃብ ክፉታት እየን።

ብዙሓትን ቀጻሊ ዝኾነ ክፉት ኣገልግሎት ዝህባ እየን።

እዚ ዝተጠቕሰ መሰላት ንምርካብ ኣገልግሎሎት ዝህባ ነቑጣታታት ኣብ ዞባ ኮት ዶር (Côte-d’Or) ን ከባቢ ኣን ኣገልግሎት ንምሃብ ክፉታት እየን፣ ንተወሳኺ ሓበሬታ ዝርከባሉ ኣድራሻ ንምውካስ ነዚ ዝስዕብ ስነ ካርታ( ኣብ እቲ መሐበሪ ካርታ ተዓዘቡ ) ተወከሱ።

ምስጢር ዓቃቢ እዩ፣

ኩሉ ኣብኡ ዝበሃል ኣብኡ(ብምስጢር) ይተርፍ፣

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና

በቲ ቀጻሊን ዝኾነ ክፉትን ኣገልግሎት ዝህብ መስመራትና ተወከሱናን ርኸቡና ።

እዚ ድማ ኣብ ታሕቲ እዚ ካርታ ብ ቀይሕ እትረኽብዎ ነቑጣታት ብምጥዋቕ ተጠቐሙ

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
8 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Conseil Départemental d'Accès au Droit

Conseil Départemental d'Accès au Droit