ጠበቓ ምሓዝ ወይ ምርካብ፣
ምስ ምስ ሰደኣደ ዒስራን ሓደን(CDAD 21 ) ዝተባህለ ትካል ብምትሕብባር፣

ጠበቓ ምሓዝ ወይ ምርካብ፣

ምስ 
ምስ ሰደኣደ ዒስራን ሓደን(CDAD 21 ) ዝተባህለ ትካል ብምትሕብባር፣

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ25 août 2021

እንታይ ኢዩ?

እቲ ጠበቓ፣ (ኣብ እቲ ናይ ውልቂ ትካሉ ፣ ወይ ቤትጽሕፈቱ) ኣብ ዓውዲ ሕጊ ዝምልከት፣ ንሓታትቲ ከም መጠን ዓሚሉ ምሉእ ግልጋሎት ናይ ምኽርን ኣገደስቲ ሓበሬታታትን ይህብ።

ሰደኣደ (CDAD) ኣብ ከተማ ዲጆን ን (Dijon et dans la region) ከባቢኣን ንዝነብሩ ተቐማጦ እቲ ከባቢን፣ ናይ እቲ ዞባ ሕጊ ኣማኻሪ ብምትሕብባር ንተቐማጦ እቲ ከባቢ ናይ ሕጊ መሰላቶም ንኽፈልጡንካብ ኡ ድማ ተጠቀምቲ ንኽኾኑን ግቡእ ሓበሬታን ኣገልግሎትን ይህብ፣

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

እዚ ኣገልግሎት እዚ ዋላ ነተቐማጦ ናይ እዚ ዞባ ንዘይኮኑ ሰባት ኣበይ ይነብሩ ብዘየገድስ ልክዕ ከምቶም ተቐማጦ ዝረኽብዎ ወይ ተመሳሳሊ ናይ ሕጊ ምኽርን ሓገዝን ኣገልግሎታት ይህብ እዩ።

እዚ ንኹሉ ብዘይ ኣፈላላይ ዕድመ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኩነታትን መንበሪኦም ቦታ ብዘየገድስን ክፉት ኣገልግሎት እዩ ዝህብ።

ነጻ እዩ፣

እዚ ኣገልግሎት ንኹሉ ህዝቢ ነጻ እዩ፣

ብዙሓትን ብቐጻልነት ዘለዉን እውን እዮም፣

እቲ ናይኣገልግሎት ቦታታት፣ ኣብ ዞባ ኮት ድ ኦር Côte-d’Or
ዘለዉ ንምርካብ ( ኣብ እቲመሐበሪ ካርታ ተዓዘቡ )፤

ምስጢር ዓቃቢ እዩ፣

ጠበቓ ብመሰረቱ ምስጢር ናይ ምዕቃብ ባህሪ እዩ ዘለዎ ፣ ስለዝኾነ ድማ፣እቲ ምስ እቲ ጠበቓ ዝተዛረብክሞ፣ ኣብቲ ቦታ (ምስጢር ) ኮይኑ ይተርፍ።

ሞያውያን፣

እቶም ብጠበቓታት ዝወሃቡ ሞያውያን ምኽርታት፣ ካብ ወገናውነትን ጸግዒ ሓደ ሰብ ዘይሓዘን ማእከላይን እዩ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና፣

በዚ ዝስዕብ መስመር ስልኪ ቁጽርና ክትድውሉልናን ክትረኽቡናን ትኽእሉ ኢኹም፣ ብ ኣካል መጺኹም ክትረኽቡናን ክትውከሱናን ምስእትደልዩ ድማ ኣክብዚ ዝስዕብ ኣቀማምጣ ናይዛ ከተማ ዘርኢ ካርታ ብምውካስ ኣበይ ከምዘለናን ብኸመይ ናብ ቤት ጽሕፈትና ከምትመጹን ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Conseil Départemental d'Accès au Droit

Conseil Départemental d'Accès au Droit