ምርካብ ሓገዝ ኣብ ምስላጥ ምሕደራዊ ወረቓቕቲ፣
ምስ ኣብ ፒምስ (PIMMS)፣

ምርካብ ሓገዝ ኣብ ምስላጥ ምሕደራዊ ወረቓቕቲ፣

ምስ 
ኣብ ፒምስ (PIMMS)፣

ብሕጽር ዝበለ፣
መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ15 mars 2021

እንታይ ኢዩ?

እምበኣርከስ ፒምስ (PIMMS) ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ዝህበኩም ሓደ ብዛዕባ ህዝባዊ ጉዳያት ዝጽሕፍ ጻሓፊ ንኣገልግሎትኩም ቀሪቡልኩም ኣዳልዩልኩም ኣሎ። ኣብ ላ CAF እውን ኣለኩም

መልእኽትታት ወይ ደብዳቤታት ኣብ ምጽሓፍ ይተሓባበረኩም።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

መልእኽትታት ወይ ደብዳቤታት ኣብ ምጽሓፍ ሓገዝ ምርካብ።

እዚ ኤክሪቫን ፑብሊክ ዝተባህለ ብዛዕባ እዚ ህዝባዊ ጉዳያት ዝጽሕፍ ጻሓፊ ብቋንቋ ፈረንሳ መልእኽትታት ወይ ደብዳቤታት ኣብ ምጽሓፍ ይተሓባበረኩም።

ኣብ ምሕደራዊ ጉዳያት ሓገዝ ምርካብ።

ስለዚ ኣብ ዝተፈለለዩ ከተሳልጥዎም ዝግበ ኣኩም ናይ ናይ ቤት ጽሕፈት ደለይቲ ስራሕ እነሐድሶ ወርሓዊ ምሕዳስ፣ ከምኡውን ዴክላራስዮን ትሪመስትሪየል ደ ላ ካፍ ማለት ሰለስተ ወርሓዊ ምሕዳስን ካልኦት ኣገደስቲ ጉዳያትን ክንተሓባበረኩም ኢና።

ትሕዝቶ ደብዳቤኹም ብግቡእ ምርዳእ።

ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተላእኩልኩም ሰተርቲ መልእኽቲታት ኣንቢብክምዎም ምርዳእ ምስ ዝበዩኹም ደብዳቤታት ናብዞም ህዝባውያን ጸሓፍቲ ሒዝክምዎም ትመጹ እሞ ንሳቶም ድማ ብግቡእ ከብርሁልኩምን ከረድ ኡኹምን እዮም።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ንዑ ብጽሑና ወይ መጺኹም ተወከሱና።

ቆጸራኹም ኣብ ሓንቲ ካብዘን ኣብ ከተማ ዲጆን (Dijon) ከባቢኣን ዝርከባን ጨንፈራትና ይኹን። ንሓበሬታ ኣብዚ ካርታ ዘሎ ቀይሕ ነጥቢ ተወከሱ።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
12እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Pimms Médiation Dijon

Pimms Médiation Dijon