Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ቡቲክ ሶሊዳሪቲ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ኣበይ ?

ብሕሱር ንምግዛእ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 2 роки тому

እንታዩ’ዩ ?

ሓደስቲን ናይ ሓራጅ ክዳውንቲን ን ባህላውያን ነገራት ከምኡ እውን ክቡር ጥንታዊ ኣቑሑት !ወዘተ ኣለና

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምስ ዕዳጋ ብምውድዳር ብሕሱር ዋጋ ንዝቐርቡ ነገራት ንምሽማት

ክዳውንቲ፣ ኣቑሑ ባህላውያን ነገራት ወዘተ ...

ከመይ ንገብሮ?

ዲጆን DIJON

ናይ ስራሕ ሰዓታት ሰኑይ ረቡዕን ፣ eዓርቢን ካብ ሰዓታት 9፣30-16h30.

ቦይነ BEAUNE

ረቡዕ 14h -17h30.

ኪተኝ QUETIGNY

ሰሉስን ዓርቢን 9h30- 11h30.

ስ le lundi et jeudi.R

ሰኑይይን ሓሙስን

ኢስ ሱር ቴክ IS-SUR-TILLE

ፈለማ ረቡዕናይ እቲ ወርሒ

SAULIEU

1ይን 3ይን ረቡዕ ናይናፍሲወከፍ ወርሒ ናካብ 14h00 ክሳብ 16h30.

ቨናርይ ለ ሉም VENAREY-LES-LAUMES

ዝኽፈተሉ ሰኑይ 15h - 17h ዓርቢ de 14h à 17h.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
yassin bazzaziyassin bazzaziተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
fabro63fabro63ተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት