ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ
ምስ ጂ ኣር ኤ ስ FRS ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ

ምስ 
ጂ ኣር ኤ ስ FRS ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ13 sept. 2022

እንታይ ኢዩ?

ቤት ትምህርቲ JRS ጂ ኣር ኤስ ብነጻ ትምሀርቲ ቃን ፈረንሳይ የቅርብ ፣ ካብ ደረጃ A0 ክሳብ B1ን ሓደሽቲ ስደተኛታትንወረቐት ዘለዎ ሰብ፣ በብደረጅኡ ናይ ቋንቋ ፈረንሳይ ብዕምቆት ክሳብ ኣብ መውዳእታ ወግዓዊ ትምህርቲ እዚ ፣ ድልየት ዘለዎም ድማ፣ ናይ ሰርቲፍኬት ንምሓዝ ዘኽእል ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።

እዚ ትምህርቲቋንቋ ፈረንሳ ፣ ብተግባርን ብቃልን ስራሕን ማሕበረዊ ናብራን ባህልንዊ ንጥፈታት ኣብ ቋንቋ ንምምሃር ዕላምኡ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ኣገዳሲ

ቤት ትምህርቲ ጀርስ ሕጂ ተዛዚሙ ኣሎ!

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

9 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

75 - Paris

ኣገዳሲ

ቤት ትምህርቲ ጀርስ ሕጂ ተዛዚሙ ኣሎ!

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

9 ወርሒ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

75 - Paris

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ን እሽተይ ጉጅለ፣ ውሑዳት ሰባት

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳይ ኣብ ምዕሟቕ ውልቃዊ ምክትታልን ምግድሳን ኣብ ተማሃሮ ፣ ኣብ ሓደክፍሊ ክሳብ 12 ተሳተፍቲ ራይ የአንግድ

ስልጠና ትምህርቲ ነውሕ ግዜ ይወስድ

ስልጠና ትምህርቲ ን 9 ወርሒ ዝወስድ ግዜ ፣ በዚ ኣጋጣሚ ንምምሃር ቋንቋ ብጽፉፍን ብዘይ ታህዋኽ ሓይሊ የስተምህር፣ እዚ መደብ 2 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ፣ 4 ግዜ ኣብ ሰሙን መታን ፣ ብጽፈት ብውሕሉልን ንምምሃር ይሕግዝ ።

ምስክር ወረቐት ንምርካብ

ተምሃሮ ናብ ትምህርቲ ናይ ዶልፍ DELF ክሓልፉ ዝደልዪ ዲፕሎም ናይ ቋንቋ ፈረንሳይ ንምሓዝ ካብ ምንስትሪ ትምህርቲ ፣ዲፕሎም ድሕሪ ምሓዝ ፣ ክእለትኩም የርጋግጸልኩም፣ ፣ በዚ ዝተማህርኩሞ ደርጃ መሰረት ከኣ ናብ ናይ ሞያ ስልጣነ ወይ ናብ ዩንቨርስቲ የእቱ።


ንጥፈታት ሕብረትን-ሰብን ባህልን

እዚ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ፣ ብዙሕ ዓይነት ሓሳብን ተግባርን ዝምህሩ በብዓይነቱ ፣ ምስ ባህልን ሕብረት ሰብን ፣ ( ብሓብር ምምሳይ ብግጥምን ዕላልን ምግላጽ ፣ ምስላጣን ካብ መጽሄት ፣ ካብ ጋዜጣ ንትምህርቲ ቃንቃ ፈረንሳይ፣ ኣብ መውዳእታ ብዓውትን ንምምዕባልን ከምኡ’ውን መዓልታዊ ናብራ ኣብ ፈረንሳ የደንፍዕ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ኣድራሻ ናይ ፈተና መፈተኒ ቦታ ጂ ኣር ኤስ ፍራንስ

12 rue d'Assas – Paris

ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ JRS ዝሎ ቦታ መሊኡ እዩ፣ እንተኾነ ግን ካብ መስክረም ክሳብ ወርሒ ሰነ ፣ ቦታ ኣኣብ ዝተረኽቦ ክንትክኣኩም ንክእል ኢና።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
32 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
18እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
JRS France

JRS France