ናይ VAE ኤክፕርየንስ ሳን ፍሮንቴኽ ማለት ን ንዝነበረኩም ሰርቲፊኬት ኣፍልጦ ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ

ናይ VAE ኤክፕርየንስ ሳን ፍሮንቴኽ ማለት ን ንዝነበረኩም ሰርቲፊኬት ኣፍልጦ ንምርካብ ምእንቲ ክትክእሉ

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ10 mars 2023

እንታይ ኢዩ?

እቲ Validation des acquis de l'expérience (VAE) Sans Frontière እዚ ኣብ ታሕቲ ዝዝርዘር ነገር ንምትግባር የእክእል።

 • ን ተመክሮኹም ነቲ እኳ ከም መጠን ወለንተኛታትን ወይ ሞያውያን ኴንኩም፣ ኣብ ፈረንሳ ወይ ኣብ መበቆል ዓድኹም ዝዓመምኩሞ ስርሓት ኣፍልጦ ይህብ።
 • ን ተመክሮታትኩም ናብ ተፈላጥነት ዘለዎን ቅቡል ዲፕሎም ምቕያር
 • ሞያዊ ሓገዝ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ኣተገባብርኡ ዛዕባ መስርሕ ብ ሰብ ሞያ ካብ VAE ምርካብ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ
ቦታ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ብዘይ እዚ ብፍጹም ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ
ታሴራ ፣ ወይ    ቲትኽ ዱ ሱጁኽ

ብኸመይ ይኸውን

1

ነዚ መድደብ ንምኽሳብ ዝኽእል እንተኾይነ ኣብ VAE Sans Frontières ተኽእሎታት ምፍታሽ

እዚኣቶም እዮም እቶም ቀጥዒታት VAEሳ ፍሮንቴኽ

 • እቲ ካርት ሰጁኽኩም ወይ ኣብ ፈረንሳ መንበሪኹም ትሕቲ 5 ክገብር ኣለዎ
 • ካብ ኤውሮጳውያን ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ኣለዎ ዲፕሎምኩም።
 • ከም ሰራሕተኛ ወይ እውን ወለንተኛ ኴንኩም ዝሰርሕኩምሉ መረጋገጺ (1607 heures) ሰዓታት ከም ዝሰራሕኩም መረጋገጺ ክህልወኩም ይግባእ።
 • ንዕኡ ንምግባር ድሌትን ተበግሶን ክህልወኩም ይግባእ
2

ምስ እቲ ን ነቲ ተግባር ዝሳልጥ VAE ርክብ ጀምሩ

ነዚ ንምግባር VAE Sans Frontièresንምርካብ እዚ ግባሩ:

 • ወይ ብ ቐጥታ ናብተን ነዚ ዝገብራ ጨንፈራቱ ማለት (እንትንእኳ 11 ጨናፍር : ኣብ ፓሪስ , ክረተይ , ቨኽሳይ, ዲጆን፣ኖርማንዲ ሊል፣ ናንችይ መትዝ ፣ ረሚስ ,ሞንትፒየር ቱሉዝ ንet ኒስን ). ናብ ዘሎ ትካላት ብ ኢመይል፣
  vae-sansfrontieres@ac-lyon.fr ስደዱሎም።
 • ወይ ናይ ፖለምፕልዋ ሓጋዚኹም ፣ወይ ናይ ዝኾነ ስራሕ ኣማኻሪኹም ሕተቱ።
3

ተመክሮኹም ኣብ ተግባር ኣቅርቡ። ኣብቲ መስርሕ ድማ ተመዝገቡ

ናይ ስራሕ ተመክሮ፣ ዲሎም፣ ወይ ውወለንታዊ ኣገልግሎትኩም፣ ፣ ን VAE እተቕርቡ መስርሕ

 • ኣብቲ recherche des preuves ዝብል ቦታ መቐበሊ ፋይክኩም
 • ነቲ choix d'un diplôme ዝብል ብምጥዋቕ ተመዝገቡ፣ "officiellement" ኣብ ትሕቲ ዝብል መደብ

ንዕኡ ንምትግባር፣ ን DAVA ( ኣኣብ ኣከባቢኹም ዘለዉ ወኪላት ) ምርካብ ከድልየኩም እዩ።

 • ኣብ ኣከባቢኹም ዝርከብ ዳቫ DAVA => https://francevae.fr/trouver-mon-interlocuteur/ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቑ።
 • ከምኡውን => vae-sansfrontieres@ac-lyon.fr ብኢመይልምርካብ ይከኣል እዩ

ብድሕሪኡ ዝቅጽል

ብድሕሪኡ ኣብ እቲ መርርሕ ደገፍ ናይ VAE ንምርካብ

ኣብ እቲ መስርሕ ናይ ለውጢ፣
VAE Sans Frontières, ናይ ሞያውያን ሓገዝ ብሓባርወይ ብውልቂ ክትረኽቡትእክእሉ ኢኹም

· ብ ሜቶዶሎጂያዊ ኣገባብ
(ብከመይ መስርዕ ጉዳይኩምሞያዊ ብቕዓት ብዝሓዘመልክዕ ተቕርቡ፣ ደብዳቢምጽሓፍ ፎርምታት ምምላእወዘተ ክኸውን ይኽእል
.)

· ስለጣን ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ን (FLE) ብምሃብናይ ቈንቋን ብቕዓትኩምኣብ ምምሕያሽ ይነጥፍ

· ኣብ እዋን ፈተና ናብ ደየኑ ንኽትቀርቡምድላዋት ኣብ ምግባርምሕጋዝ ወዘተ ምርካል ይከኣል

ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
61 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
Expérience Sans Frontières

Expérience Sans Frontières