Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Karibuni tuongee

Tunaweza
ኣዳላዊTunaweza

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 1 séance ናይ ወርሒ

ኣበይ ?

ቋንቋታት ፈረንሳን ስዋሂሊን ተለማመዱ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 6 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ኣብቲ ንጥፈታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ንጥፈታት ንኣሽቱ ጉጅለታት እዚ ዝስዕብ የገር

  • ምስ ሓደስቲ ሰባት ተራኸቡ
  • ቋንቋ ፈረንሳን ቋንቋ ስዋሂሊን ተለማመዱ
  • ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ባህልታት ተለዋወጡ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ቋንቋታት ስዋሂሊን ፈረንሳን ተለማመድን ምዕባለን፣ ሓደስቲ ቃላት ተማሃሩ፣ ዝተፈላለየ ላህጃታት ናይ ምስማዕ ክእለት ኣማዕብሉ።

ምስ ኣብ ጥቓ ስትራስበርግ ዝነብሩ ሰባት ዕላልን ምፍላጥን ኣዘውትሩ።

ናታትኩምፍልጠት፡ ልምዲ፡ ተመኩሮታት ኣካፍሉ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
claudia mclaudia mምምሕዳር
tunawezatunawezaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
abdulrahmanabdulrahmanተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት