Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ l'Ecole Farinez'vous

Farinez'vous
ኣዳላዊFarinez'vous

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሃገር ኣልባ ሰባት, ሓተትቲ ዑቕባ, ዜጋታት ፈረንሳ, ስደተኛታት, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2, C1, C2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 2 ወርሒ
ቐጻሊ ተሳትፎትኽኽል 35 ሰዓት ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሰኑይ, ሰሉስ, ረቡዕ, ሓሙስ, ዓርብ

ኩነታት

መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወይ ወረቐት ምህላው
ኣብ ፖለምፕልዋ ተመዝገቡ

ኣበይ ?

ልምምድ ከም ተሓጋጋዚ ምስንካት ሕብስቲ ንምዃን ምኽኣል

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ተሓጋጋዚ ዳቦ ንምዃን ነጻ ስልጠና እዩ ።

ዕላማታት :

  • ናይ ፈረንሳ ባኒ ምግባር ተማሃሩ
  • ኣገባባት ጽሬት፣ ጽሬትን ድሕንነት መግብን ምፍላጥን ምኽባርን።
  • ኣብ ርክብካን ናይ ሓባር መንፈስካን ስራሕ ይሃልኹም

ንምንታይከ የዘገድስ?

ባኒ ዝሰርሑ ሰባት እንጀራ ምስራሕ ዝፈልጡ ሰባት ይደልዩ ኣለዉ።

እዚ ስልጠና ኣብ ወጥሪ ኣብ ዘለዎ ዓውዲ ብቐሊሉ ስራሕ ክትረክብ የኽእለካ ።

  • ሞያዊ ክእለትካ ኣማዕብል: ቴክኒካዊ ኣካላዊ ተግባራት: ሕግታት ጽሬትን ድሕነት መግብን ምምሃር ከምኡውን
  • ምብጻሕ ናብ ኩባንያታት (መፍረታት፣ እንዳ ዳቦ) ከምኡ’ውን ምትእትታው ብሰብ ሞያ (ቤሰራት፣ መፍረይቲ፣ ኣቕረብቲ)።
  • ኣብ ሓቀኛ ኩነታት ተማሃሩ: ዳቦን ግብራዊ ኩነታትን።
  • ኣብ ሞያዊ ሃዋህው ምጥሓል፡ ኣብ ሓደ ትካል ን5 ሰሙን ልምምድ ምግባር ቅሰሙ

ከመይ ንገብሮ?

ብኢመይል ርኸቡና ፡ cip@farinez-vous.com

ወይ ድማ ንዑ ኣብቲ ቦታ ርኸቡና፣ ኣብ ናይ ሓባር ሓበሬታ ኣኼባታትና ብምስታፍ : ረቡዕ ካብ ሰዓት 14 ክሳብ 15 ሰዓት 74, rue Clisson, 75013 Paris (Métro 6 Nationale ወይ Métro 14 Olympiades) ምጹና

ኣብዚ መደብ ንምስታፍ ግድን፤
- ናይ ፈረንሳ ደረጃ A2+ ወይ B1 ኣለዎም።
- ኣብ ብቁዕ ጽቡቕ ኣካላዊ ኩነታት ክኸውን ይግባኣ
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
a mugniera mugnierምምሕዳር
xavidumxavidumምምሕዳር
farinez'vousfarinez'vousኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mohamed sayed shokrimohamed sayed shokriተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rezgar-bapirirezgar-bapiriተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት